ENGIE preinvestuje v rámci modernizácie tepelných hospodárstiev viac ako 2,3 milióna eur

ENGIE preinvestuje v rámci modernizácie tepelných hospodárstiev viac ako 2,3 milióna eur Skupina ENGIE aj v tomto roku plánuje do modernizácie tepelných hospodárstiev, ktorá zahŕňa napríklad rekonštrukcie rozvodov, pripájanie nových objektov či výmenu technológií a zariadení, investovať viac ako 2,3 milióna eur. Hlavným cieľom modernizácie je zvýšenie účinnosti výroby a distribúcie energie. Letné mesiace využili teplárenské spoločnosti Skupiny ENGIE na údržbu zariadení a systémov, s cieľom pripraviť sa na blížiacu sa vykurovaciu sezónu.  

Vykurovacia sezóna je predo dvermi

Aj keď sa v septembri ešte stále môžeme tešiť z príjemného teplého počasia, tento mesiac oficiálne štartuje začiatok vykurovacej sezóny. Od 1. septembra poskytovatelia tepla sledujú vonkajšiu teplotu a v prípade, ak dva dni po sebe klesne pod 13°C a predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, že by sa malo otepliť, začnú s vykurovaním. 

„Teplárenské spoločnosti Skupiny ENGIE využili letné obdobie na pravidelnú údržbu a odstávky, počas ktorých vykonali činnosti potrebné k úspešnému začatiu vykurovacej sezóny – čistenie výmenníkov a kotlov, nastavovanie horákov, rôzne revízie, rekonštrukcie, opravy rozvodov a zdrojov tepla. Termíny začiatku vykurovacej sezóny jednotlivých spoločností Skupiny ENGIE budú uverejnené na našej internetovej stránke (www.engie.sk),“ hovorí Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky.

Modernizácia tepelných hospodárstiev

V rámci modernizácie tepelných hospodárstiev spoločnosti Skupiny ENGIE na Slovensku tento rok zrealizovali množstvo projektov. Jedným z príkladov je výmena 300 metrov rozvodov na Námestí 7. apríla v Brezovej pod Bradlom, ktorú ENGIE zrealizovala v letnom období. Projekt si vyžiadal investíciu vo výške 170 tisíc eur, pričom časť z nej bola spolufinancovaná využitím nenávratného finančného príspevku z operačných fondov EÚ.

Mimo vykurovacej sezóny bola zrealizovaná aj výmena 400 metrov rozvodov na Liptovskej ulici  v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Prvá ružinovská si vybrala na rekonštrukciu rozvodov letné obdobie, aby minimalizovala odstávky teplej vody pre obyvateľov tejto mestskej časti. Investícia v hodnote 250 tisíc eur bola spolufinancovaná z dotácie Ministerstva hospodárstva.

„Primárnym cieľom každej modernizácie vykurovacieho systému je zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a distribúcie tepla. V Ružinove sa nám využitím moderných technických riešení a materiálov podarilo zvýšiť účinnosť na tepelných okruhoch, vďaka čomu vieme usporiť náklady na opravy   a zabezpečiť pre obyvateľov bezpečnú a kontinuálnu dodávku tepla. So zvýšením účinnosti súvisí aj úspora primárnych energetických zdrojov, ktorá sa premietne do zníženia nákladov na výrobu tepla a má pozitívny dopad na životné prostredie,“ vysvetľuje Miroslav Pajchl.

Prvá ružinovská tento rok do vykurovacieho systému pripojí dva nové objekty – Bytový dom Metodova a Ludwigov mlyn, v rámci ktorých zrealizuje a prefinancuje vybudovanie prípojky a výmenníkových staníc tepla. Nové objekty pri Trnavskom mýte však nie sú jedinými odbernými miestami, ktoré sa spoločnosti podarilo získať. V máji do svojej vykurovacej siete pripojila aj nový projekt Seberíniho. „Teší nás, že sa nám podarilo získať tieto projekty a pripojiť nové odberné miesta. O to viac, že sa jedná o jedinečné moderné polyfunkčné objekty. Veríme, že dôveru developerov nesklameme, a vďaka vysokej kvalite našich služieb zabezpečíme pre obyvateľov tejto mestskej časti komfortnú dodávku energie za stabilnú a konkurencieschopnú cenu,“  uzatvára Miroslav Pajchl. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com