Kariéra

ENGIE patrí medzi lídrov v službách z oblasti energetickej efektívnosti vo svete i na Slovensku. Stabilná a rastúca spoločnosť ponúka pevné zázemie nielen svojim partnerom, ale aj zamestnancom.

V rámci ankety o najatraktívnejšieho zamestnávateľa na Slovensku, ktorú každoročne organizuje Alma Career, sme sa umiestnili v TOP 10 Najzamestnávateľ 2023 v segmente Výroba a priemysel.

  Aktuálne pracovné ponuky

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti. Životopisy starostlivo posúdime a v prípade, že budete spĺňať naše požiadavky, budeme Vás kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe vo výberovom konaní.


UPOZORNENIE:

1. Poskytnutie údajov  záujemcom o zamestnanie je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované potencionálnym zamestnávateľom za účelom výberového konania, pričom spracúva osobné údaje uchádzača v rozsahu životopisu nevyhnutnom na splnenie zmluvných a zákonných povinností v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).

2. Uchádzač berie na vedomie, že zodpovedá za pravdivosť osobných údajov, ktoré poskytol potencionálnemu zamestnávateľovi. V prípade, že počas platnosti výberového konania nastanú zmeny v uvádzaných údajoch, je uchádzač povinný písomne oboznámiť so zmenami potencionálneho zamestnávateľa.

3. Doba spracúvania osobných údajov je určená ukončením výberového konania, pokiaľ uchádzač nedá súhlas na predĺženie tejto doby v súlade s registratúrnym poriadkom spoločnosti, u ktorej sa zúčastní výberového konania v maximálnej dobe 2 rokov od výberového konania. Svoj súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať.

4. Uchádzač prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami týkajúcimi sa spracúvania jeho osobných údajov potencionálnym zamestnávateľom na webovej stránke spoločnosti www.engie.sk/gdpr v zmysle zákona o OOU a GDPR.

5. V prípade, že uchádzač poskytuje svoj životopis cez sprostredkovateľskú pracovnú agentúru, s ktorou máme obchodný vzťah, je potrebné dodržať všetky podmienky spracúvania osobných údajov tejto agentúry, ktoré sme povinný aj my dodržiavať.


Naším cieľom je pracovať s proaktívnymi, vzdelanými a kreatívnymi ľuďmi, ktorí:

 • sú nadšení pre neustále hľadanie nových riešení zlepšovania pracovných procesov,
 • k plneniu záväzkov zamestnávateľa prispievajú kvalitne odvedenou prácou s ohľadom na etické princípy, súlad s legislatívou a dopadom na životné prostredie,
 • s odvahou riešia zadané pracovné úlohy a každý deň berú ako výzvu,
 • sú na dosiahnutie úspechu pripravení byť tímovými hráčmi.

Sme presvedčení, že predovšetkým zosúladením cieľov jednotlivcov a organizácie môžeme udržať svoju obchodnú úspešnosť a postavenie na trhu.

Čo vám v Skupine ENGIE vieme ponúknuť navyše? 

 • možnosť rozvíjať kariéru v zázemí silnej medzinárodnej Skupiny;
 • ročný výkonnostný bonus;
 • finančný príspevok zamestnávateľa na tretí dôchodkový pilier;
 • MultiSport kartu zamestnanca s finančným príspevkom zamestnávateľa;
 • finančný príspevok pri životnom jubileu;
 • dni voľna navyše v prípade významných rodinných udalostí;
 • možnosť odborného vzdelávania;
 • športové a spoločenské aktivity;
 • priateľské pracovné prostredie;
 • zamestnanecké zľavy u vybraných partnerov.

Kontakt: hr.sk@engie.com

Pridajte sa k nám na: