Distribúcia elektrickej energie a zemného plynu

Skupina ENGIE vám, prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ENERGY Distribution, ponúka služby v oblasti výstavby, modernizácie a prevádzky miestnych distribučných sústav (MDS). 

Čo ponúkame?

 • Prevádzku MDS elektrickej energie a plynu s dodržaním všetkých povinností plynúcich z platnej legislatívy
 • Výstavbu technologických zariadení MDS Finančné zabezpečenie
  VN a NN rozvádzače, transformátor, elektromerové rozvádzače
  Plynovody, regulačné stanice zemného plynu, pripojenie odberateľov
 • Výstavbu distribučných častí MDS Finančné zabezpečenie
  VN a NN rozvody v trafostanici, VN a NN prípojky
  Plynovody, regulačné stanice zemného plynu, pripojenie odberateľov
 • Distribúciu elektrickej energie a zemného plynu, vrátane dodávky pre koncového odberateľa
 • Prevádzku a údržbu technologických zariadení MDS


Mám záujem o ponuku
Mám záujem o ponuku

Vyplňte priložený formulár a my vás budeme kontaktovať.

Chcem ponuku
O aké služby máte záujem?
 • Výstavbu technologických zariadení MDS
 • Výstavbu distribučných častí MDS
 • Distribúciu energie, vrátane dodávky pre koncového odberateľa
 • Prevádzku a údržbu technologických zariadení MDS
 • Iné
Financovanie
 • Z vlastných zdrojov
 • Prefinancovanie Skupinou ENGIE
Zavolajte mi
Oboznámil som sa a súhlasím so zásadami spracúvania osobných údajov.
Chcem sa prihlásiť na odber online časopisu ENGIE News

 

Naše prevádzkové a legislatívne povinnosti

 • Legislatívna správa Manažment energetickej legislatívy, právny výklad a sledovanie vydania rozhodnutí ÚRSO upravujúcich podmienky pre distribúciu v MDS
 • Certifikačná garancia
  • Výkon činností a evidencia odberných miest elektrickej energie v súlade s požiadavkami SMÚ
  • Dohľad nad včasným zabezpečením následného overenia určených meradiel
 • Tvorba fakturačných podkladov Výkon alebo zabezpečovanie pravidelných odpočtov vrátane spracovania nameraných dát a ostatných činností vedúcich k vystaveniu fakturačných podkladov pre objednávateľa na všetkých odberných miestach energií, ktorých sa týka prevádzka MDS
 • Kontroly spotrieb energií a analýza bilancie strát
 • Prevádzkovanie merania Správa dátovej komunikácie a prenosu dát z elektromerov/plynomerov do informačného systému IMS, spracovanie dát, parametrizácia hardwaru pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky a následné zobrazenie v zákazníckom portáli
 • Prevádzkovanie dátových zariadení
  • Výkon prevádzky dátových zariadení slúžiacich na diaľkový odpočet meradiel energií
  • Výkon alebo zabezpečovanie plánovaného servisu, pohotovostnej služby, údržby po poruche (opravy, zabezpečovanie náhradných dielov a spotrebného materiálu)
  • Denné/mesačné nahlasovanie nameraných dát elektrickej energie na OKTE/SEPS/RDS v zmysle platnej legislatívy
 • Držanie havarijnej pohotovosti 24/7 s príjazdom zásahovej jednotky do 2 hodín
 • Monitoring dodávky elektrickej energie Centrálny dispečing 24/7 (0850 ENGIE 1)
 • Non-stop monitoring zdrojov energií
 • Ročné ekonomické analýzy návratností investícií do energetického hospodárstva

 

Prečo my?

Zabezpečíme pre vás finančné krytie.

Máme vlastné tímy odborných špecialistov z rôznych oblastí energetiky a inštalácií technológií.

Kontinuálne monitorujeme dodávky a spotrebu energie

Poskytujeme 24/7 havarijnú pohotovosť.

Ponúkame možnosť synergického využitia ďalších služieb z nášho širokého portfólia.


Zákaznícka zóna
Zákaznícka zóna

Zóna pre zákazníkov spoločností Skupiny ENGIE na Slovensku

Vstup do zóny

 

Naše úspešné projekty


Mohlo by vás zaujímať