Račianska teplárenská, a.s.

Začiatok činnosti 2004
Celkový inštalovaný výkon 42,50 MW
Ročná výroba tepla 30,4 GWh
Počet kotolní 22
Dĺžka rozvodov 8,17 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody


Lokalita, v ktorej prevádzkujeme tepelné hospodárstvo

Bratislavská mestská časť Rača


Servisné správy

Kontakt

Adresa

Račianska teplárenská, a.s.
Hečkova 5
831 05 Bratislava
   Pozrieť na mape

Kontakt

  +421 2 583 16 223

Otváracie hodiny
Po-Pia: 7:00 – 15:30

Fakturačné údaje

IČO: 35886781
DIČ: 2021916072
IČ DPH: SK2021916072   

Bankové spojenie:
IBAN  SK21 7500 0000 0000 2592 7283

Politika a certifikát SMK 

Politika kvality
Certifikát

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov

Povolenie na výrobu tepla – 25. zmena

Cenové rozhodnutie č.0143/2024/T zo dňa 12.12.2023 s účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného obdobia  m e n í rozhodnutie č. 0225/2023/T pre odberné miesta v meste Bratislava

Cenové rozhodnutie č. 0225/2023/T zo dňa 19.12.2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, pre odberné miesta v meste Bratislava
Cenové rozhodnutie č. 0372/2022/T  zo dňa 2.11.2022 m e n í rozhodnutie č. 0352/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0102/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0216/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0085/2022/T zo dňa 06.12.2021 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia
Cenové rozhodnutie č. 0085/2022/T zo dňa  6.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5.regulačného obdobia mení rozhodnutie č. 0352/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0102/2019/T zo dňa 05.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0216/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0216/2021/T zo dňa  6.09.2021 do 31.12.2022 (Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0352/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0102/2019/T zo dňa 05.12.2018)

Vyhodnotenie dotazníku spokojnosti zákazníka 2023

Štandardy kvality 2023
Štandardy kvality 2022
Štandardy kvality, 2021