Račianska teplárenská, a.s.

Začiatok činnosti 2004
Celkový inštalovaný výkon 42,50 MW
Ročná výroba tepla 30,4 GWh
Počet kotolní 22
Dĺžka rozvodov 8,17 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody


Lokalita, v ktorej prevádzkujeme tepelné hospodárstvo

Bratislavská mestská časť Rača


Servisné správy

Kontakt

Adresa

Račianska teplárenská, a.s.
Hečkova 5
831 05 Bratislava
 Pozrieť na mape

Kontakt

Tel: +421 2 583 16 223 

Otváracie hodiny
Po-Pia: 7:00 – 15:30

Dispečing

Tel: 0918 708 694
dispecing.sk@engie.com

Fakturačné údaje

IČO: 35886781
DIČ: 2021916072
IČ DPH: SK2021916072   

Bankové spojenie:
IBAN  SK85 3100 0000 0040 0112 0803   

Politika a certifikát SMK 

Politika kvality
Certifikát

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov

Povolenie na výrobu tepla – 23. zmena

Maximálna cena tepla, rozhodnutie č. 0102/2019/T

Cenové rozhodnutie č. 0372/2022/T  zo dňa 2.11.2022 m e n í rozhodnutie č. 0352/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0102/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0216/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0085/2022/T zo dňa 06.12.2021 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia
Cenové rozhodnutie č. 0085/2022/T zo dňa  6.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5.regulačného obdobia mení rozhodnutie č. 0352/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0102/2019/T zo dňa 05.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0216/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0216/2021/T zo dňa  6.09.2021 do 31.12.2022 (Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0352/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0102/2019/T zo dňa 05.12.2018)
Cenové rozhodnutie  č. 0352/2017/T zo dňa 30.12.2016

Porovnanie hodnotenia spokojnosti zákazníkov 2017 – 2021

Vyhodnotenie dotazníku spokojnosti zákazníka 2022

Štandardy kvality, 2021
Štandardy kvality 2020
Štandardy kvality 2019
Štandardy kvality 2018
Štandardy kvality 2017
Štandardy kvality 2016
Štandardy kvality 2015
Štandardy kvality 2014
Štandardy kvality 2013