ENGIE Services a.s.

Celkový inštalovaný výkon 9 MW
Inštalovaný výkon: Biomasa 5,2 MW
Ročná výroba tepla 11,7 MWh
Počet kotolní 8
Dĺžka rozvodov 7,2 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a chladu
  • Distribúcia elektrickej energie 
  • Facility manažment
  • Inštalácie technológií a technický servis 
  • Energetické služby
  • Garantovaná energetická služba
  • Modernizácia verejného osvetlenia
  • Elektromobilita


Lokality, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva 

Brezová pod Bradlom, Nitra, Vrbové a Malacky


Riešenie reklamácií

Reklamačný záznam pre odberateľov elektriny


Servisné správy
 

Kontaktné údaje Engie Services 

Adresa

ENGIE Services a.s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava

  Pozrieť na mape

Otváracie hodiny: 08.00 – 14.00 h

Kontaktné údaje Tepelné hospodárstvo Brezová pod Bradlom 

Adresa

ENGIE Services a.s.
Tepelné hospodárstvo Brezová pod Bradlom
Družstevná 585
906 13 Brezová pod Bradlom

   Pozrieť na mape

Otváracie hodiny 
Po-Pia: 7:00 – 15:30

Kontakty

Všeobecný kontakt:
  +421 917 322 120

Martin Škúrek:
  +421 911 266 126

Branislav Kovačech, Branislav Šic
  +421 917 322 120

Fakturačné údaje

IČO: 35 966 289
DIČ: 2022091995
IČ DPH: SK2022091995

Bankové spojenie:
SK58 7500 0080 1005 5515 0053

Politika ISM

Informácie a dokumentácia ENGIE Services

Potvrdenie o pôvode elektriny

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0005/2023/PoP-KV za rok 2022 pre KGJ K4
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0004/2023/PoP-KV za rok 2022 pre KGJ K8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0078/2022/PoP-KV za rok 2021 pre KGJ K4
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0077/2022/PoP-KV za rok 2021 pre KGJ K8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0026/2021/PoP-KV za rok 2020 pre KGJ K4
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0027/2021/PoP-KV za rok 2020 pre KGJ K8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0075/2020/PoP-KV
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č. 0074/2020/PoP-KV
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2018 pre KGJ K8, č.  0046/2019/PoP-KV 
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2018 pre KGJ K4, č.  0045/2019/PoP-KV
Potvrdenie o pôvode elektriny č.0063/2018PoP-KV KGJ K4
Potvrdenie o pôvode elektriny č. 0061/2018/PoP-KV KGJ K8
Potvrdenie o pôvode elektriny č. 0093/2017/PoP-KV vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou KGJ K8

Cenové rozhodnutia – KGJ K8

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č. 0010/2024/PoP-KV  za rok 2023 pre KGJ K8
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0065/2024/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ K8 ) zo dňa 9.11.2023
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0073/2023/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ K8 ) zo dňa 25.10.2022
Cenové rozhodnutie URSO č. 0007/2021/E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2021 (KGJ K8)
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0067/2022/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2022 (KGJ K8), zo dňa 9.8.2021

Cenové rozhodnutia – KGJ K4

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č 0011/2024/PoP-KV  za rok 2023 pre KGJ K4
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0066/2024/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ K4 ) zo dňa 9.11.2023
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0061/2023/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ K4) zo dňa 17.10.2022 na obdobie od 01. 01. 2023 do konca 6. regulačného obdobia
Cenové rozhodnutie URSO č. 0063/2021/E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2021 (KGJ K4)
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0066/2022/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2022 (KGJ K4) zo dňa 9.8.2021

Cena – teplo

Cenové rozhodnutie č.0119/2024/T zo dňa 12.12.2023 s účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného obdobia m e n í rozhodnutie č. 0201/2023/T pre odberné miesta v meste Brezová pod Bradlom, Malacky, Nitra, Senica

Cenové rozhodnutie č. 0201/2023/T zo dňa 19.12.2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, pre odberné miesta v meste Brezová pod Bradlom, Malacky, Nitra, Senica, Vrbové
Cenové rozhodnutie č. 0381/2022/T zo dňa  29.11.2022  s účinnosťou od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2022 pre odberné miesta v meste Brezová pod Bradlom m e n í rozhodnutie č. 0374/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0119/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0299/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0350/2022/T zo dňa 27.09.2022
Cenové rozhodnutie č. 0348/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do 31.12.2022 pre odberné miesta v meste Vrbové, m e n í  rozhodnutie č. 0112/2020/T zo dňa 12.10.2020
Cenové rozhodnutie č. 0349/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do 31.12.2022 pre odberné miesta v meste Nitra m e n í    rozhodnutie č. 0205/2019/T zo dňa 03.06.2019 v znení rozhodnutia č. 0144/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0046/2022/T zo dňa 03.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0350/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do 31.12.2022 pre odberné miesta v meste Senica, Malacky, Brezová pod Bradlom, m e n í     rozhodnutie č. 0374/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0119/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0299/2021/T zo dňa 07.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0048/2022/T zo dňa 03.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0304/2022/T zo dňa 28.07.2022
Cenové rozhodnutie č. 0304/2022/T zo dňa  28.07.2022 platné  od 1. augusta 2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta v meste Senica, Malacky , Brezová pod Bradlom, m e n í rozhodnutie č. 0374/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0119/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0299/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0048/2022/T zo dňa 03.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0046/2022/T zo dňa  3.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 (pre odberné miesta v meste NITRA), mení rozhodnutie č. 0205/2019/T zo dňa 03.06.2019 v znení rozhodnutia č. 0144/2021/T zo dňa 07.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0048/2022/T zo dňa  3.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 (pre odberné miesta v meste Senica, Malacky a Brezová pod Bradlom), mení rozhodnutie č. 0374/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0119/2019/T zo dňa 05.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0299/2021/T zo dňa 07.09.2021.
Cenové rozhodnutie č. 0299/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31.12.2022 (pre odberné miesta v meste Senica, Malacky a Brezová pod Bradlom), toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0374/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0119/2019/T zo dňa 05.12.2018
Cenové rozhodnutie č. 0144/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31.12.2022  (pre odberné miesta v meste NITRA), toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0205/2019/T zo dňa 03.06.2019.

Povolenie – teplo

Povolenie na výrobu a rozvod tepla – 25. zmena

Povolenie – elektrina

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 9. zmena

Štandardy kvality – teplo

Štandardy kvality 2023
Štandardy kvality 2022
Štandardy kvality za oblasť teplo, 2021

Štandardy kvality ENGIE Services – elektrina 

Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika dodávka 
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika distribúcia

Zverejnenie údajov – KGJ K8 a KGJ K4

Zverejnenie údajov KGJ K8 a KGJ K4 za rok 2023
Zverejnenie údajov KGJ K8 a KGJ K4 za rok 2022
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2021

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti ENGIE Services, 0017/2016/E-PP
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, 0014/2016/E-OP

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

Poučenie koncového odberateľa elektriny o dodávke poslednej inštancie

Štiepka / Biomasa

Geograficky pôvod biomasy – štiepky na výrobu tepla za rok 2023 pre spoločnosti Skupiny ENGIE na Slovensku.

Dôležité kontakty

SSE – Distribúcia, a.s. (platí pre región Stred na území Slovenska – elektrina)
  800 159 000

Východoslovenská Distribučná, a.s. (platí pre región Východ na území Slovenska – elektrina)
  800 123 332

Informácie a dokumentácia Brezová pod Bradlom

Environmentálny fond: Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK, TÚV a cirkulácie OST 3 Brezová pod Bradlom

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ NOX a CO zo spaľovacieho zariadenia – kotla K2 na spaľovanie zemného plynu v zdroji znečisťovania ovzdušia: Kotolňa S1, Dolné Lúky 362, Brezová pod Bradlom

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ TZL, NOX, CO a TOC zo spaľovacích zariadení – kotlov K1, K2 na spaľovanie biomasy a kotlov K3, K4 na spaľovanie zemného plynu v zdroji znečisťovania ovzdušia: Kotolňa S3, Piešťanská 14/9, Brezová pod Bradlom

Havarijná výmena potrubia rozovdov ÚK a TÚV na Sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom (pdf) 

Výzva na predkladanie ponúk, názov zákazky: „Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom“, zverejnená  24. 1. 2019

Výzva na predkladanie ponúk, názov zákazky: „Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom“, zverejnená 27.9.2017
Príloha č. 1, Výkaz,výmer
Príloha č. 2, Projektová dokumentácia
Prílohe č. 3, Zmluva o dielo
Prílohe č. 4, Vzor návrhu kritérií

Výzva na predkladanie ponúk, názov zákazky: „Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom“, zverejnená 31.8.2017
Príloha č. 1, Výkaz,výmer
Príloha č. 2, Projektová dokumentácia
Prílohe č. 3, Zmluva o dielo, ZsNH

Poistná zmluva

Zmluva o poskyntnutí NFP
Zmluva o poskyntnutí NFP, dodatok č. 1
Zmluva o poskyntnutí NFP, dodatok č. 2