ENGIE Services a.s.

Celkový inštalovaný výkon 9 MW
Inštalovaný výkon: Biomasa 5,2 MW
Ročná výroba tepla 11,7 MWh
Počet kotolní 8
Dĺžka rozvodov 7,2 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a chladu
  • Distribúcia elektrickej energie 
  • Facility manažment
  • Inštalácie technológií a technický servis 
  • Energetické služby
  • Garantovaná energetická služba
  • Modernizácia verejného osvetlenia
  • Elektromobilita


Lokality, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva 

Brezová pod Bradlom, Nitra, Vrbové a Malacky


Riešenie reklamácií

Reklamačný záznam pre odberateľov elektriny


Servisné správy
 

Kontaktné údaje Engie Services 

Adresa

ENGIE Services a.s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava

  Pozrieť na mape

Otváracie hodiny: 08.00 – 14.00 h

Kontaktné údaje Tepelné hospodárstvo Brezová pod Bradlom 

Adresa

ENGIE Services a.s.
Tepelné hospodárstvo Brezová pod Bradlom
Družstevná 585
906 13 Brezová pod Bradlom

   Pozrieť na mape

Otváracie hodiny 
Po-Pia: 7:00 – 15:30

Kontakty

Všeobecný kontakt:
  +421 917 322 120

Martin Škúrek:
  +421 911 266 126

Branislav Kovačech, Branislav Šic
  +421 917 322 120

Fakturačné údaje

IČO: 35 966 289
DIČ: 2022091995
IČ DPH: SK2022091995

Bankové spojenie:
SK58 7500 0080 1005 5515 0053

Politika ISM

Informácie a dokumentácia ENGIE Services

Potvrdenie o pôvode elektriny

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0005/2023/PoP-KV za rok 2022 pre KGJ K4
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0004/2023/PoP-KV za rok 2022 pre KGJ K8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0078/2022/PoP-KV za rok 2021 pre KGJ K4
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0077/2022/PoP-KV za rok 2021 pre KGJ K8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0026/2021/PoP-KV za rok 2020 pre KGJ K4
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0027/2021/PoP-KV za rok 2020 pre KGJ K8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0075/2020/PoP-KV
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č. 0074/2020/PoP-KV
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2018 pre KGJ K8, č.  0046/2019/PoP-KV 
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2018 pre KGJ K4, č.  0045/2019/PoP-KV
Potvrdenie o pôvode elektriny č.0063/2018PoP-KV KGJ K4
Potvrdenie o pôvode elektriny č. 0061/2018/PoP-KV KGJ K8
Potvrdenie o pôvode elektriny č. 0093/2017/PoP-KV vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou KGJ K8

Cenové rozhodnutia – KGJ K8

Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0065/2024/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ K8 ) zo dňa 9.11.2023
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0073/2023/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ K8 ) zo dňa 25.10.2022
Cenové rozhodnutie URSO č. 0007/2021/E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2021 (KGJ K8)
Cenové rozhodnutie URSO č. 0002/2020 /E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2020 (KGJ K8), zo dňa 26.9.2019
Cenové rozhodnutie URSO č. 0060/2018/E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2019 (KGJ K8) zo dňa 5.9.2018
Cenové rozhodnutie URSO č : 0005/2018/E-KV stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby na rok 2018 KGJ K8 zo dňa 26.10.2017
Cenové rozhodnutie URSO : číslo 0056/2017/E-KV stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 2017-2021, zo dňa 10.1.2017
Cenové rozhodnutie ÚRSO – číslo 0082/2016/E, stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby na rok 2016, zo dňa 9.12.2016
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0067/2022/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2022 (KGJ K8), zo dňa 9.8.2021

Cenové rozhodnutia – KGJ K4

Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0066/2024/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ K4 ) zo dňa 9.11.2023
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0061/2023/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ K4) zo dňa 17.10.2022 na obdobie od 01. 01. 2023 do konca 6. regulačného obdobia
Cenové rozhodnutie URSO č. 0063/2021/E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2021 (KGJ K4)
Cenové rozhodnutie URSO č. 0003/2020/E -KV- pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2020 (KGJ K4) zo dňa 26.9.2019  
Cenové rozhodnutie URSO č. 0061/2018/E-KV – pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2019 (KGJ K4) zo dňa 5.9.2018
Cenové rozhodnutie URSO č  0045/2018/E-KV – pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2019 (KGJ K4), zo dňa 4.12.2017
Cenové rozhodnutie URSO č : 0103/2017/E-KV stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby od 3.7.2017 do 31.12.2021 KGJ K4 Malack zo dňa 6.11.2017
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0066/2022/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2022 (KGJ K4) zo dňa 9.8.2021

Cena – teplo

Cenové rozhodnutie č.0119/2024/T zo dňa 12.12.2023 s účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného obdobia m e n í rozhodnutie č. 0201/2023/T pre odberné miesta v meste Brezová pod Bradlom, Malacky, Nitra, Senica

Cenové rozhodnutie č. 0201/2023/T zo dňa 19.12.2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, pre odberné miesta v meste Brezová pod Bradlom, Malacky, Nitra, Senica, Vrbové
Cenové rozhodnutie č. 0381/2022/T zo dňa  29.11.2022  s účinnosťou od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2022 pre odberné miesta v meste Brezová pod Bradlom m e n í rozhodnutie č. 0374/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0119/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0299/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0350/2022/T zo dňa 27.09.2022
Cenové rozhodnutie č. 0348/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do 31.12.2022 pre odberné miesta v meste Vrbové, m e n í  rozhodnutie č. 0112/2020/T zo dňa 12.10.2020
Cenové rozhodnutie č. 0349/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do 31.12.2022 pre odberné miesta v meste Nitra m e n í    rozhodnutie č. 0205/2019/T zo dňa 03.06.2019 v znení rozhodnutia č. 0144/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0046/2022/T zo dňa 03.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0350/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do 31.12.2022 pre odberné miesta v meste Senica, Malacky, Brezová pod Bradlom, m e n í     rozhodnutie č. 0374/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0119/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0299/2021/T zo dňa 07.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0048/2022/T zo dňa 03.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0304/2022/T zo dňa 28.07.2022
Cenové rozhodnutie č. 0304/2022/T zo dňa  28.07.2022 platné  od 1. augusta 2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta v meste Senica, Malacky , Brezová pod Bradlom, m e n í rozhodnutie č. 0374/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0119/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0299/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0048/2022/T zo dňa 03.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0046/2022/T zo dňa  3.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 (pre odberné miesta v meste NITRA), mení rozhodnutie č. 0205/2019/T zo dňa 03.06.2019 v znení rozhodnutia č. 0144/2021/T zo dňa 07.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0048/2022/T zo dňa  3.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 (pre odberné miesta v meste Senica, Malacky a Brezová pod Bradlom), mení rozhodnutie č. 0374/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0119/2019/T zo dňa 05.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0299/2021/T zo dňa 07.09.2021.
Cenové rozhodnutie č. 0299/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31.12.2022 (pre odberné miesta v meste Senica, Malacky a Brezová pod Bradlom), toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0374/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0119/2019/T zo dňa 05.12.2018
Cenové rozhodnutie č. 0144/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31.12.2022  (pre odberné miesta v meste NITRA), toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0205/2019/T zo dňa 03.06.2019.
Cenové rozhodnutie URSO teplo –  číslo 0112/2020/T pre odberné miesta  v meste VRBOVÉ. Platné od 14.10.2020 do konca 5 regulačného obdobia
Cenové rozhodnutie URSO č. 0205/2019/T od 5.6.2019 do 31.12.2021 pre odberné miesta v meste Nitra
Cenové rozhodnutie č. 0119/2019/T zo dňa 5.12.2018 
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0374/2017/T na rok od 1.1.2017 do 31.12.2021 pre odberné miesta v meste Senica, Malacky a Brezová pod Bradlom
Cenové rozhodnutie  č. 0277/2017/T zo dňa 12.12.2016

Povolenie – teplo

Povolenie na výrobu a rozvod tepla – 25. zmena

Povolenie – elektrina

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 9. zmena

Štandardy kvality – teplo

Štandardy kvality 2023
Štandardy kvality 2022
Štandardy kvality za oblasť teplo, 2021
Štandardy kvality za oblasť teplo za rok 2020

Štandardy kvality ENGIE Services – elektrina 

Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika dodávka 
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika distribúcia

Zverejnenie údajov – KGJ K8 a KGJ K4

Zverejnenie údajov KGJ K8 a KGJ K4 za rok 2023
Zverejnenie údajov KGJ K8 a KGJ K4 za rok 2022
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2021
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2020
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2019
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2018
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2017


Dokumentácia – Európa Zvolen

Cenové Rozhodnutie URSO č : 0087/2018/E-Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcie elektriny Európa Zvolen od 1.1.2018 do 31.12.2021
Cenové Rozhodnutie URSO č.  0469/2017/E-Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcie elektriny Európa Zvolen od 19.6.2017 do 31.12.2021


Elektroenergetika – právoplatné cenové rozhodnutia vydané na roky 2017 – 2021 

ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava

Rozhodnutie číslo: 0469/2017/E (pdf), zo dňa: 13.6.2017
Zrušené rozhodnutím číslo 0087/2018/E (PDF)

Rozhodnutie číslo: 0087/2018/E (pdf), zo dňa: 18.12.2017
v znení rozhodnutí číslo: 0152/2019/E [PDF]0161/2020/E [PDF]

Rozhodnutie číslo: 0152/2019/E (pdf), zo dňa: 12.12.2018
mení rozhodnutia číslo 0087/2018/E [PDF]

Rozhodnutie číslo: 0161/2020/E (pdf), zo dňa: 16.12.2019
mení rozhodnutia číslo 0087/2018/E [PDF]

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti ENGIE Services, 0017/2016/E-PP

Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ENGIE Services, prevádzka Európa Zvolen, s účinnosťou od 9.9.2016
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, 0014/2016/E-OP

Cenové rozhodnutie ÚRSO – distribúcia elektriny, 0277/2016/E
Cenové rozhodnutie ÚRSO – distribúcia elektriny, 0225/2016/E
Cenové rozhodnutie ÚRSO, elektrina č. 0173/2015/E
Cenové rozhodnutie ÚRSO, elektrina č. 0206/2015/E

Havarijný plán prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ENGIE Services a.s. prevádzka Europa Zvolen

Štandardy kvality, Cofely Zvolen, 2015
Štandardy kvality, distribúcia, Cofely Zvolen, 2015
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO / 2015
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO / 2014

ENGIE Services a. s. Ľ Jarošova 2961/1Ľ831 03 Bratislava, IČO 35 966 289, pre prevádzku: Europa CentrumĽ Námestie SNP 9690/63, 960 01 Zvolen m e n í rozhodnutie
č. 0087/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0152/2019/E z 12. 12. 2018 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 takto:

Cenové rozhodnutie URSO č.0161/2020/ E (pdf)  
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach

Cenové rozhodnutie URSO č.0152/2019/ E (pdf)
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

Poučenie koncového odberateľa elektriny o dodávke poslednej inštancie

Štiepka / Biomasa

Geograficky pôvod biomasy – štiepky na výrobu tepla za rok 2023 pre spoločnosti Skupiny ENGIE na Slovensku.

Dôležité kontakty

SSE – Distribúcia, a.s. (platí pre región Stred na území Slovenska – elektrina)
  800 159 000
Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0009/2018/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2018-2021

Východoslovenská Distribučná, a.s. (platí pre región Východ na území Slovenska – elektrina)
  800 123 332
Cenník distribúcie elektriny

Zverejnenie cenníku elektriny pred účinnosťou
Regulovaný subjekt  ENGIE Services , Jarošova 1, 831 03  Bratislava, IČO: 35 966 289  na roky 2019 až 2021  preberá od spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a. s. tarify, ktoré bude uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov elektriny, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf uvedených v cenovom rozhodnutí spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a. s. číslo Rozhodnutia URSO 0059/2019/E zo dňa 16.11.2018. 

Informácie a dokumentácia Brezová pod Bradlom

Dokumenty Brezová pod Bradlom

Havarijná výmena potrubia rozovdov ÚK a TÚV na Sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom (pdf) 

Výzva na predkladanie ponúk, názov zákazky: „Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom“, zverejnená  24. 1. 2019

Výzva na predkladanie ponúk, názov zákazky: „Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom“, zverejnená 27.9.2017
Príloha č. 1, Výkaz,výmer
Príloha č. 2, Projektová dokumentácia
Prílohe č. 3, Zmluva o dielo
Prílohe č. 4, Vzor návrhu kritérií

Výzva na predkladanie ponúk, názov zákazky: „Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom“, zverejnená 31.8.2017
Príloha č. 1, Výkaz,výmer
Príloha č. 2, Projektová dokumentácia
Prílohe č. 3, Zmluva o dielo, ZsNH

Poistná zmluva

Zmluva o poskyntnutí NFP
Zmluva o poskyntnutí NFP, dodatok č. 1
Zmluva o poskyntnutí NFP, dodatok č. 2