Facility manažment

ENGIE patrí na Slovensku medzi lídrov v poskytovaní služieb Facility manažmentu. Kvalita našich služieb je potvrdená desiatkami úspešne zrealizovaných referenčných projektov, viac ako 25-ročným pôsobením na trhu, odbornosťou našich tímov a medzinárodným zázemím materského koncernu.

Spravovaná plocha 3 mil. m2
Spravované budovy 1 800
Pôsobenie na trhu 25 rokov

Naše služby

 • Prevádzka a obsluha technických zariadení Prevádzka a obsluha všetkých technických zariadení vrátane kotolní, HVAC zariadení, systém MaR, slaboprúdových systémov a pod.
 • Kontrola, údržba a servis technických zariadení a stavebných častí
  • Odborné prehliadky a skúšky zariadení (plynových, tlakových, zdvíhacích, elektrických)
  • Špecializovaný servis (zdvíhacie zariadenia – automatické dvere, turnikety, závory, mreže, rolety, brány, HVAC zariadenia, elektroinštalácia, požiarno-technické zariadenia, náhradné zdroje elektrickej energie, bezpečnostné slaboprúdové systémy (EPS, DER, PTV, EZS, VS), riadiacie systémy budovy (MaR, BMS), zdravotechnické zariadenia)
  • Ostatné služby technického Facility manažmentu (napr. služby technika PO a BOZP)
 • Energetický manažment
  • Správa energií a médií
  • Odpočty energií, možnosť diaľkového odpočtu
  • Návrhy úsporných opatrení
  • Energetická certifikácia budov
  • Odborné poradenstvo
 • Pohotovostná havarijná služba Držanie havarijnej pohotovosti je zabezpečené prostredníctvom dispečerského pracoviska, kde prebieha 24-hodinové prijímanie a evidencia požiadaviek a porúch nahlásených užívateľmi nehnuteľností. Podľa potreby službukonajúci dispečer kontaktuje a vyšle na miesto havárie údržbára držiaceho pohotovosť alebo havarijnú službu.
 • CAFM systémy pre správu a údržbu budov
  • Evidencia nehnuteľností a technických zariadení
  • Elektronický archív dokumentácie
  • Záznamy a hodnotenie prevádzkových parametrov
  • Fakturácia energií a služieb
  • Údržba technických zariadení
  • Monitoring a plánovanie riadiacich činností nehnuteľností a prevádzkových nákladov
 • Online HelpDesk
  • Zadávanie a správa požiadaviek na údržbu
  • Prehľad aktuálneho riešenia
  • Plánovaný a skutočný monitoring nákladov
  • Pripojenie elektronických dokumentov k požiadavkám
  • E-mailová notifikácia
  • Generovanie podkladov pre fakturáciu
  • Podpora QR kódov – identifikácia zariadení
 • Služby Centrálneho dispečingu 24/7 (0850 364 431 / 0850 ENGIE 1) Všetky prevádzkované zdroje energií sú monitorované pomocou dispečerského pracoviska s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou počas celého roka. Dispečing zabezpečuje diaľkový monitoring technologických zariadení a umožňuje tak ich spoľahlivú a efektívnu prevádzku.
 • Strážna služba
  • Kontrola osôb a zabránenie vstupu neoprávneným osobám
  • Kľúčový manažment
  • Pravidelné obchôdzky objektu
  • Kontrola uzamknutosti a neporušenosti priestorov
  • Koordinácia činností s verejnými inštitúciami
  • Opatrenia na zadržanie páchateľa trestnej činnosti, zabezpečenie miesta činu (do príchodu príslušníkov polície)
  • Kontrola únikových ciest a hasiacej techniky
  • Sledovanie a obsluha EPS
  • Koordinácia zásobovania a tretích strán
  • Centrálny monitoring zabezpečovacích, prístupových a požiarnych systémov na centrálny dispečing
  • Pripojenie objektu na PCO – nepretržitý dohľad
  • Pripojenie EPS na PCO – nepretržitý dohľad
  • Monitorovanie priestorov prostredníctvom CCTV
  • Prístupový systém
  • Dochádzkový systém
  • Elektronický zabezpečovací systém
 • Recepcia
  • Vedenie infopultu
  • Evidencia návštev, ohlasovanie klientov
  • Manažment prístupových kariet
  • Kontrola vstupných priestorov
  • Manažment pošty a tlačovín
  • Reporting
  • Kooperácia s pracovníkmi bezpečnosti a údržby
  • Koordinácia zásobovania a tretích strán
  • Kontrola čistoty vstupných priestorov v koordinácii s upratovacou službou
  • Iné činnosti podľa charakteru objektu a požiadaviek klienta
 • Deratizácia a dezinsekcia
  • Činnosti DDD v suterénnych priestoroch, na chodbách, v priestoroch odpadového hospodárstva a ostatných technických priestoroch podľa potrieb objektu
  • Pravidelný prieskum a kontrola priestorov
  • Prípravné práce pred samotnou aplikáciou účinných látok
  • Preventívna aplikácia účinných látok a rodenticídov v exponovaných priestoroch
  • Kontrola účinnosti aplikovaných účinných látok
  • V prípade potreby návrh ďalších preventívnych opatrení
 • Dezinfekcia Dezinfekcia vnútorných priestorov ozónom prostredníctvom generátorov ozónu
 • Letná údržba areálu
  • Trávnaté plochy, kríky a dreviny
  • Kosenie a odvoz trávy, zavlažovanie, postrek proti škodcom, hnojenie
  • Orezy krovín a stromov
  • Hrabanie lístia vrátane odvozu a likvidácie
  • Údržba exteriéru
 • Zimná údržba areálu
  • Parkoviská, chodníky, prístupové cesty a ostatné spevnené plochy areálu
  • Držanie pohotovosti zimnej techniky
  • Neustále monitorovanie predpovede počasia
  • Priebežný posyp a odľadnenie, odhrn menších plôch
  • Posyp proti poľadovici, preventívny posyp
 • Upratovacie služby
  • Upratovanie priestorov podľa typu a charakteru objektu – vstupné haly, výťahové lobby, sociálne zariadenia, únikové schodiská, technické priestory, parkovacie plochy, zázemie technických pracovníkov
  • Kancelárske priestory, obchodné, výrobné, skladové a iné objekty
  • Exteriér (vonkajšie priestory, chodníky, parkoviská, spevnené plochy, zatrávnené plochy, odpadové hospodárstvo)
Mám záujem o ponuku
Mám záujem o ponuku

Vyplňte priložený formulár a my vás budeme kontaktovať.

Chcem ponuku
O aké služby máte záujem?
 • Prevádzka a obsluha technických zariadení
 • Preventívna údržba a servis technických zariadení a stavebných častí
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
 • Pohotovostná havarijná služba
 • CAFM systémy pre správu a údržbu budov
 • Online HelpDesk
 • Služby Centrálneho dispečingu 24/7 (0850 ENGIE 1)
 • Energetický manažment
 • Strážna služba
 • Recepcia
 • Deratizácia a dezinsekcia
 • Dezinfekcia
 • Letná údržba areálu
 • Zimná údržba areálu
 • Upratovacie služby
 • Iné
Zavolajte mi
Oboznámil som sa a súhlasím so zásadami spracúvania osobných údajov.
Chcem sa prihlásiť na odber online časopisu ENGIE News


 

Prečo my?

Pretože navyše ponúkame synergické prepojenie služieb komplexnej správy nehnuteľností s ostatnými službami v rámci nášho portfólia – dodávka energií, energetický manažment, elektromobilita a inštalácie technológií.Naši klienti


Mohlo by vás zaujímať