ENERGY DISTRIBUTION a.s.

Začiatok činnosti 2015
Transformačná stanica 110/22 kV Veľká Ida
Transformačná stanica 110/0,4 kV Senica
Lokálne miestne distribučné sústavy VN/NN Pokrytie celej SR
Celkové ročné distribuované množstvo el. energie 47,6 GWh

Poskytované služby

 • Distribúcia a dodávka elektrickej energie
 • Prevádzka energetickej infraštruktúry
 • Legislatívne povinnosti
 • Technické poradenstvo


Lokality, v ktorých prevádzkujeme MDS 

Veľká Ida, Senica, Bratislava, Košice, Svidník, Zvolen


Riešenie reklamácií

Reklamačný záznam pre odberateľov elektriny
Reklamačný záznam pre odberateľov plynu 


Servisné správy
 

Kontaktné údaje 

Adresa

ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 1    
831 03 Bratislava

  Pozrieť na mape

Kontakty

  +421 2 5831 6223
  +421 2 5831 6139

Otváracie hodiny
Po-Pia: 8:00 – 14:00 h

Linka zákazníckej podpory

  +421 918 772 852
infoed@engie.com

Otváracie hodiny
Po-Pia: 8:30 – 14:00 h

Fakturačné údaje

IČO: 47 608 919
DIČ: 2023965944
IČ DPH: SK2023965944

Bankové spojenie
IBAN  SK46 1100 0000 0029 4823 6009

Žiadosti

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy: firmy a organizácie
Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy: Domácnosti

Proces pripojenia zariadenia na výrobu elektriny – malý a lokálny zdroj do miestnej distribučnej sústavy ENGIE
Žiadosť o pripojenie malého zdroja na výrobu elektriny v domácnosti k MDS ENGIE
Žiadosť o pripojenie lokálneho zdroja na výrobu elektriny k MDS ENGIE

Žiadosť o skúšobnú prevádzku (xls)
Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste
Žiadosť o zmenu odberateľa plynu na odbernom mieste
Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, EN
Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete do 60 tis
Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete do 60 tis, EN
Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete nad 60 tis
Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete nad 60 t

Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu

Žiadosť o ukončenie odberu elektriny na odbernom mieste
Žiadosť o ukončenie odberu plynu na odbernom mieste

Vzor Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti
Vzor oznámenia o neobnovení zmluvy na distribúciu plynu

Poučenia

Poučenie koncového odberateľa elektriny o dodávke poslednej inštancie
Poučenie o právach odberateľa plynu
Poučenie koncového odberateľa elektriny a koncového odberateľa plynu o možnosti urovnávania sporov prostredníctvom ÚRSO
Poučenie koncového odberateľa plynu o dodávke poslednej inštancie

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov

Dôležité adresy

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Tomášikova 28C
821 01 Bratislava 3
  urso@urso.gov.sk
+421 2 581 004 11

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
  info@mhsr.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
+421 2 58248111
www.siea.sk

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava
  info@soi.sk

Informácia o zmene zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. určená pre zraniteľných odberateľov

Informácia o cene elektriny na dennom trhu s elektrinou: OKTE – Krátkodobý trh

Informácia o dynamickej cene elektriny

CENNÍK služieb a poplatkov súvisiacich s distribúciou a dodávkou elektriny a plynu 2023

Informácie o dopadoch výroby elektriny na životné prostredie. Podiel zdrojov energie na celkovom objeme palív:

Informácia o možnosti zmeny dodávateľa elektriny a stručný opis procesu zmeny dodávateľa:

Odkaz na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny:

PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Predbežné opatrenie č. 0180/2023/E-PR, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje na obdobie od 8.08. 2023 do 31. decembra 2023 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia  pre prevádzky: DS Nesto Sever, BA Bratská ulica, Bratislava; DS Nesto Juh, BA Kopčianska ulica, Bratislava

Predbežné opatrenie č. 0059/2023/E-PR, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia  pre prevádzku DS EURÓPA SHOPPING & RELAX CENTER – ZVOLEN, Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen

Predbežné opatrenie č. 0157/2023/E-PR, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia: pre prevádzku: DS, Nová Polhora, Nová Polhora

Predbežné opatrenie č. 078/2023/E-PR, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu, Senici; DS – Nákupné centrum Vajnoria; DS Green Point Offices a.s. MDS – Shopping palace na Zlatých pieskoch; DS Pradiareň1900 Bratislava; NC Markett Šurany; DS-priemyselný areál Hraničná,DS-CBC3, DS-BC4 Bratislava ; DS Slanec Bratislava; DS Koliba

Predbežné opatrenie č. 091/2023/E-PR, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia pre prevádzku Priemyselný park Veľká Ida, 044 55 Veľká Ida

Predbežné opatrenie č. 0108/2023/E-PR, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia pre prevádzky: DS CASSOVAR Košice; DS CASSOVAR 3. etapa, Košice; EcoPoint Office Center, Magnezitárska ulica, Košice; OD Hlavná 69/111; Košice.

Predbežné opatrenie č. 0156/2023/E-PR, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia: pre prevádzky: DS-BC4 Karadžičova 14,BA; CBC 5-Karadžičova 16,Bratislava; DS Slanec Bratislava; DS Koliba Sraže II. Etapa, Jeséniova 555, Bratislava; DS Koliba-Parkville Bratislava; DS Ružinovské centrum,Mraziarenská 113, Bratislava; DS CUBICON, Staré Grúnty 2920, Bratislava; DS Brečtanová, ul., Brečtanová č. 555, Bratislava; DS priemyselný areál Pezinok, Šenkvická 11, Pezinok; DS Horný Slanec, Bratislava; DS Mlynárka, Bratislava

Predbežné opatrenie, č. 0011/2023/E-PR zo dňa 16.01.2023, ktorým určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia pre prevádzku Priemyselný park I. ulica Sovietskych hrdinov a Priemyselný park II. ulica Stropkovská, 089 01 Svidník

CENNÍKY ELEKTRINA A PLYN

Cenník za distribúciu elektriny ZSD (platný od 1.1.2024)

Cenník za distribúciu elektriny VSD (platný od 1.1.2024)

Cenník za distribúciu elektriny SSD (platný od 1.1.2024

Cenník za distribúciu elektriny Veľká Ida ( platný od 1.1.2024)

Cenník za distribúciu elektriny Svidník  ( platný od 1.1.2024)

Cenník za distribúciu plynu (platný od 1.1.2024)

Cenník elektriny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov v domácnosti a mimo domácnosti na obdobie od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024

Cenník elektriny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov v domácnosti a mimo domácnosti na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Maximálna cena za pripojenie pri pripojení odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy Priemyselný park Veľká Ida, 044 55 Veľká Ida, na napäťovej úrovni od 1 kV vrátane do 52 kV, ktorá je vo výške 61,60 €/kW. Platí od 1. marca 2023 do 29. februára 2024

Cenník za VN pripojenie na rok 2024, Veľká Ida (platný od 01.03.2024)

CENOVÉ ROZHODNUTIA

Cenové rozhodnutie URSO, č. 0352/2023/E  ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV pre prevádzky pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy  Východoslovenská distribučná, a . s., maximálne ceny sú platne v rozhodnutí č. 0352/2023/P pre nasledovne obdobia:

 • A.  Na obdobie od 1.1.2023 do 30.11.2023
 • B.  Na obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023
 • C.  Na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia

Cenové rozhodnutie URSO, č. 0353/2023/E  ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV pre prevádzky pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy  Západoslovenská distribučná, a.s., maximálne ceny sú platne v rozhodnutí č. 0353/2023/P pre nasledovne obdobia:

 • A.  Na obdobie od 1.1.2023 do 30.11.2023
 • B.  Na obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023
 • C.  Na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia

Cenové rozhodnutie URSO, č. 0351/2023/E  ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV pre prevádzky pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s., maximálne ceny sú platne v rozhodnutí č. 0351/2023/P pre nasledovne obdobia:

 • A.  Na obdobie od 1.1.2023 do 30.11.2023
 • B.  Na obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023
 • C.  Na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia

Cenové rozhodnutie URSO, č. 0031/2024/P tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre distribučnú sieť v areáli Slovenského hodvábu SENICA m e n í rozhodnutie č. 0056/2023/P zo dňa 23. 01. 2023 s účinnosťou od 1. januára 2024.

Cenové rozhodnutie č.  0294/2024/E zo dna 08.02.2024 – ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia  na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre prevádzku Priemyselný park Veľká Ida, 044 55 Veľká Ida m e n í rozhodnutie č. 0280/2023/E zo dňa 28. 12. 2023

Cenové rozhodnutie č.  0293/2024/E zo dna 08.02.2024 – ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia  na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia  pre prevádzku Priemyselný park I. ulica Sovietskych hrdinov a Priemyselný park II. ulica Stropkovská, 089 01 Svidník m e n í rozhodnutie č. 0279/2023/E zo dňa 28. 12. 2023

Cenové rozhodnutie č.  0197/2024/E zo dna 08.02.2024 – ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia  na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre prevádzku Priemyselný park Veľká Ida, 044 55 Veľká Ida m e n í rozhodnutie č. 0280/2023/E zo dňa 28. 12. 2023

Cenové rozhodnutie č.  0197/2024/E zo dňa 25.01.2024 – ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia  na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia vo výrokovej časti rozhodnutí č. 0164/2023/E zo dňa 19. 12. 2023 a č. 0298/2023/E zo dňa 04. 01. 2024, ktorým zmenil rozhodnutie č. 0259/2023/E zo dňa 21. 12. 2023 pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici; DS – Nákupné centrum Vajnoria; DS Green Point Offices a.s.; MDS – Shopping palace na Zlatých pieskoch; DS Pradiareň 1900 Bratislava; DS-priemyselný areál Hraničná; DS-CBC3 Karadžičova 12 BA, DS-BC4 Karadžičova 14 BA; DS Slanec Bratislava; DS Horný Slanec Bratislava; DS Koliba Stráže II. Etapa, Jeséniova, Bratislava; DS – Koliba – Parkville Bratislava; DS – CBC 5, Karadžičova 16, Bratislava; DS – Ružinovské centrum, Mraziarenská 113, Bratislava; DS – CUBICON, Staré Grúnty 2920, Bratislava; DS – Brečtanová, ul. Brečtanová č. 555, Bratislava; DS – priemyselný areál Pezinok, Šenkvická 11, Pezinok; DS Mlynárka, Bratislava; DS Nesto Sever, BA Bratská ulica, Bratislava; DS Nesto Juh, BA Kopčianska ulica, Bratislava,

Cenové rozhodnutie č.  0184/2024/E zo dňa 25.01.2024 – ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia  na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0165/2023/E zo dňa 19. 12. 2023 pre prevádzky: DS CASSOVAR Košice; DS CASSOVAR 3. etapa, Košice; EcoPoint Office Center, Magnezitárska ulica, Košice; OD Hlavná 69/111, Košice; DS Nová Polhora, Nová Polhora

Cenové rozhodnutie č. 0135/2024/E zo dna 23.1.2024 – ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0195/2023/E zo dňa 19. 12. 2023 pre prevádzku: DS EURÓPA SHOPPING & RELAX CENTER – ZVOLEN, Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen

Cenové rozhodnutie URSO Číslo 0092/2023/E-OZ na roky 2024 až 2027 ( do konca 6. regulačného obdobia) pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku „Bioplynová stanica Moldava nad Bodvou“ m e n í rozhodnutie. 0176/2023/E-OZ z 15. 12. 2023

Cenové rozhodnutie č. 0280/2023/E – ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre MDS: pre prevádzku Priemyselný park Veľká Ida, 044 55 Veľká Ida

Cenové rozhodnutie č. 0279/2023/E – Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre MDS: pre prevádzku Priemyselný park I. ulica Sovietskych hrdinov a Priemyselný park II. ulica Stropkovská, 089 01 Svidník

Cenové rozhodnutie č. 0298/2023/E, ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia od 08. augusta 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre  MDS: DS Nesto Sever, BA Bratská ulica, Bratislava; DS Nesto Juh, BA Kopčianska ulica, Bratislava na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia

Cenové rozhodnutie číslo: 0164/2023/E ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici; DS – Nákupné centrum Vajnoria; DS Green Point Offices a.s.; MDS – Shopping palace na Zlatých pieskoch; DS Pradiareň 1900 Bratislava; NC Market Šurany; DS-priemyselný areál Hraničná; DS-CBC3 Karadžičova 12 BA, DS-BC4 Karadžičova 14 BA; DS Slanec Bratislava; DS Horný Slanec Bratislava; DS Koliba Stráže II. Etapa, Jeséniova, Bratislava; DS – Koliba – Parkville Bratislava; DS – CBC 5, Karadžičova 16, Bratislava; DS – Ružinovské centrum, Mraziarenská 113, Bratislava; DS – CUBICON, Staré Grúnty 2920, Bratislava; DS – Brečtanová, ul. Brečtanová č. 555, Bratislava; DS – priemyselný areál Pezinok, Šenkvická 11, Pezinok; DS Mlynárka, Bratislava na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023

Cenové rozhodnutie číslo: 0165/2023/E  ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre prevádzky: DS CASSOVAR Košice; DS CASSOVAR 3. etapa, Košice; EcoPoint Office Center, Magnezitárska ulica, Košice; OD Hlavná 69/111, Košice; DS Nová Polhora, Nová Polhora

Cenové rozhodnutie č.0138/2024/T zo dňa 13.12.2023 od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre odberné miesta v obci Moldava nad Bodvou

Cenové rozhodnutie URSO Číslo: 0176/2023/E-OZ od 02. 11. 2023 do konca 6. regulačného obdobia pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku „Bioplynová stanica Moldava nad Bodvou“

Cenové rozhodnutie URSO číslo: 0105/2023/P  na obdobie od 29.11.2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia maximálne ceny za pripojenie odberného plynového zariadenia pre zraniteľných  odberateľov a odberateľov, ktorý nie je zraniteľný do distribučnej siete

Cenove rozhodnutie URSO  zo dňa 7.11.2023, č. 0009/2024/E  na obdobie od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom elektriny a podmienky ich uplatnia

Č.0099/2024/E zo dna 19.12.2023 za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom elektriny a podmienky ich uplatnenia s účinnosťou od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 mení rozhodnutie č. 0009/2024/E zo 07. 11. 2023 na obdobie od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 zmena  sadzbách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti“ v sadzbách DD1 a DD2

Cenové rozhodnutie URSO, č. 0056/2023/P tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre distribučnú sieť v areáli Slovenského hodvábu SENICA

Cenové rozhodnutie URSO č. 0057/2023/P tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre lokálnu distribučnú sieť DS – Koliba Stráže

Cenové rozhodnutie URSO č. 0058/2023/P tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre lokálnu distribučnú sieť DS – Komplex Cassovar

Cenové rozhodnutie URSO č. 0053/2023/P tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre lokálnu distribučnú sieť DS – Horný Slanec
Cenové rozhodnutie č. 0033/2023/P zo dňa 9.1.2023 na obdobie od 01. januára 2023 do konca 6. regulačného obdobia, maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre lokálnu distribučnú sieť DS – priemyselný park Veľká Ida, vo výške 0,0691 €/m3, t. j. 6,4639 €/MWh.

CENOVÉ Rozhodnutie, číslo: 0046/2023/E platia od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
Maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny a podmienky ich uplatnenia:

 • za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti
 • za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny mimo domácnosti podľa § 2 písm. k) tretieho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.

Cenové rozhodnutie č. 0309/2022/E zo dňa  28.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS – Nákupné centrum Vajnoria, DS Green Point Offices a.s., MDS Shopping Palace na Zlatých Pieskoch 2/A Bratislava, DS Pradiareň 1900 Bratislava, Svätoplukova 2/18892, Bratislava, DS – NC Markett Šurany, Žofie Bosniakovej 2179, 942 01 Šurany a DS priemyselný areál, Hraničná 16, 821 05 Bratislava, DS – CBC3, Karadžičova 12 Bratislava, DS -CBC4, Karadžičova 14 Bratislava, CBC5, Karadžičova 16, Bratislava m e n í rozhodnutia č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E z 12. 12. 2019 v znení rozhodnutia č. 0263/2020/E z 27. 01. 2020 v znení rozhodnutia č. 0102/2021/E z 17. 12. 2021 v znení rozhodnutia č. 0191/2021/E z 21. 01. 2021 v znení rozhodnutia č. 0323/2021/E z 03. 12. 2021 v znení rozhodnutia č. 0182/2022/E z 19. 01. 2022 a v znení rozhodnutia 0285/2022/E z 25. 02. 2022

Cenové rozhodnutie číslo: 0191/2021/E zo dňa 21.01.2021 platné od 1.2.2021 do konca 5 regulačného obdobia
Ide o Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou užívateľov distribučnej sústavy v domácnostiach,   ktorých odberné elektrické zariadenia alebo elektroenergetické zariadenia sú na príslušnej napäťovej úrovni pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava,IČO 47 608 919  pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS – Nákupné centrum Vajnoria, DS Green Point Offices a.s., MDS Shopping Palace na Zlatých Pieskoch 2/A Bratislava a DS Pradiareň 1900 Bratislava, Svätoplukova 2/18892, Bratislava. Súčasťou týchto taríf sú aj ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose elektriny.
Cenovým rozhodnutím 0191/2021/E zo dňa 21.01.2021 sa m e n í rozhodnutie č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E z 12. 12. 2019 v znení rozhodnutia č. 0263/2020/E z 27. 01. 2020 v znení rozhodnutia č. 0102/2021/E z 17. 12. 2020.

Cenové rozhodnutie Číslo: 0156/2020/E zo dňa 12.12.2019. 
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v areáli Slovenského Hodvábu v Senici a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach regulovaný subjekt ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova 2961/1,831 03 Bratislava, IČO 47 608 919, pre prevádzku: areál Slovenského Hodvábu v Senici m e n í rozhodnutie č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14.12.2018 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 
 
Rozhodnutie č. 0263/2020/E zo dňa 27.01.2020platné od 1.2.2020 do 31.12.2021
Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0263/2020/E sa slová „pre prevádzku: areál Slovenského Hodvábu v Senici“ nahrádzajú slovami „pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS – Nákupné centrum Vajnoria a DS Green Point Offices a.s.“ Ostatné časti rozhodnutia č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E z 12. 12. 2019 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E z 12. 12. 2019

Cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia od 7.05.2019 do 31.12.2021Cenové rozhodnutie č . 0036/2019/P zo dňa 29.04.2019

Cenník za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu platný od 7.5.2019

Rozhodnutie č: 0014/2018/P
Schválená maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 01. marca 2018 do 31. decembra 2021 je vo výške 0,0577 €/m3, t. j. 5,3976 €/MWh pre lokálnu distribučnú sieť v Veľkej Ide, číslo rozhodutia 0014/2018/P.  

Cenové rozhodnutie  Číslo: 0032/2022/P
Maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre lokálnu distribučnú sieť v Veľkej Ide, s účinnosťou od 16.11.2021 do konca 5. regulačného obdobia. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0014/2018/P zo dňa 26. 02. 2018.

Cenové rozhodnutie č. Číslo: 0054/2021/P zo dňa 22.12.2020
Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 1.01.2021 do konca regulačného obdobia platné pre distribučnú sieť v Senici (toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0037/2019P zo dňa 30.04.2019)

Cenové rozhodnutie č. 0037/2019/P zo dňa 30.04.2019 
Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 7.05.2019 do 31.12.2021 platné pre lokálnu distribučnú sieť v Senici

Cenové rozhodnutie Číslo: 0156/2020/E zo dňa 12.12.2019. 
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v areáli Slovenského Hodvábu v Senici a podmienky ich uplatnenia: Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach regulovaný subjekt ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova 2961/1,831 03 Bratislava, IČO 47 608 919, pre prevádzku: areál Slovenského Hodvábu v Senici m e n í rozhodnutie č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14.12.2018 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 nad toto

Cenové rozhodnutie URSO č.0100/2019/ E (pdf) zo dňa 14.12.2018
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v areáli Slovenského Hodvábu v Senici a podmienky ich uplatnenia: Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach

Cenové rozhodnutie č. 0100/2019/E  mení vo výrokovej časti cenové rozhodnutie č. 0279/2018/E. zo dňa 27.11.2018.

Cenové rozhodnutie, č. 0279/2022/E zo dňa 22.02.2022 na obdobie od 01. 03. 2022 do konca 5. regulačného obdobia(31.12.2022). Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia  pre prevádzku Priemyselný park I. ulica Sovietskych hrdinov a Priemyselný park II. ulica Stropkovská, 089 01 Svidník mení rozhodnutie č. 0317/2021/E zo dňa 24. 11. 2021

Cenové rozhodnutie, č. 0280/2022/E zo dňa 22.02.2022  na obdobie od 01. 03. 2022 do konca 5. regulačného obdobia(31.12.2022). Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia   pre prevádzku Priemyselný park Veľká Ida, 044 55 Veľká Ida mení rozhodnutie č. 0258/2018/E z 22. 02. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0303/2021/E zo dňa 25. 10.2021

Cenové rozhodnutie, č. 0285/2022/E zo dňa 25.02.2022 na obdobie od 01. 03. 2022 do konca 5. regulačného obdobia(31.12.2022). Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia   pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS – Nákupné centrum Vajnoria, DS Green Point Offices a.s., MDS Shopping Palace na Zlatých Pieskoch 2/A Bratislava, DS Pradiareň 1900 Bratislava, Svätoplukova 2/18892, Bratislava, DS – NC Markett Šurany, Žofie Bosniakovej 2179, 942 01 Šurany a DS priemyselný areál, Hraničná 16, 821 05 Bratislava mení rozhodnutie č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E z 12. 12. 2019 v znení rozhodnutia č. 0263/2020/E z 27. 01. 2020 v znení rozhodnutia č. 0102/2021/E z 17. 12. 2021 v znení rozhodnutia č. 0191/2021/E z 21. 01. 2021 v znení rozhodnutia č. 0323/2021/E z 03. 12. 2021 v znení rozhodnutia č. 0182/2022/E z 19. 01. 2022

Cenník distribúciu plynu pre lokálnu distribučnú sieť Senica s účinnosťou od 1. februára 2022 do konca 5. regulačného obdobia

Cenové rozhodnutie  Číslo: 0263/2022/E zo dňa 31.01.2022  na obdobie od 01. 02. 2022 do konca 5. regulačného obdobia
Pre uplatňovanie taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny  pre prevádzky: EcoPoint Office Center, Magnezitárska ulica, Košice a OD Hlavná 69/111, Košice – Staré Mesto mení rozhodnutie č. 0103/2021/E z 17. 12. 2020 v znení rozhodnutia č. 0256/2021/E z 25. 01. 2021 v znení rozhodnutia č. 0291/2021/E z 29. 03. 2021.

Cenové rozhodnutie 0172/2022/E zo dňa 25.01.2022 na obdobie od 01. 02. 2022 do konca 5. regulačného obdobia
Pre uplatňovanie taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre všetkých užívateľov distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. mení rozhodnutie č. 0104/2021/E z 17. 12. 2020, v znení rozhodnutia č. 0128/2021/E z 26. 01. 2021

Cenové rozhodnutie  Číslo: 0077/2022/P zo dňa 19.01.2022
Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu  s účinnosťou od 1. februára 2022 do konca 5. regulačného platné pre distribučnú sieť v Senici (toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0037/2019/P zo dňa 30. 04. 2019 v znení rozhodnutia č. 0054/2021/P zo dňa 22. 12. 2020 pre lokálnu distribučnú sieť Senica)

Cenové rozhodnutie  Číslo: 0182/2022/E zo dňa 19.01.2022 na obdobie od 1.2.2022 do konca 5. regulačného obdobia

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou užívateľov distribučnej sústavy v domácnostiach pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS – Nákupné centrum Vajnoria, DS Green Point Offices a.s., MDS Shopping Palace na Zlatých Pieskoch 2/A Bratislava, DS Pradiareň 1900 Bratislava, Svätoplukova 2/18892, Bratislava a DS – NC Markett Šurany, Žofie Bosniakovej 2179, 942 01 Šurany.

Cenové rozhodnutie č. 0297/2021/E zo dňa 17.8.2021 platné od 1.9.2021 do konca 5. regulačného obdobia pre prevádzku areál Slovenského hodvábu v Senici za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy

Cenové rozhodnutie č. 0126/2019/E – ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny domácnosti  a  malým podnikom na rok 2019 (platnosť od 1.1.2019 do 31.12.2021)

Cenové rozhodnutie č. 0030/2022/E zo dňa 22.11.2021  – ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny domácnosti  a  malým podnikom (platnosť od 1.1.2022 do konca piateho regulačného obdobia) ceny v rozhodnutí  sú určené pre regulovanú činnosť dodávka elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny, ktorú vykonáva spoločnosť ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.

Cenové rozhodnutie č. 0317/2021/E zo dňa 21.11.2021 – ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny   na obdobie od 1. decembra 2021 do konca 5. regulačného obdobia pre prevádzku Priemyselný park I. ulica Sovietskych hrdinov a Priemyselný park II. ulica Stropkovská ,  089 01 Svidnik

Cenové rozhodnutie č. 0323/2021/E zo dňa 3.12.2021
Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia platné od 3.12.2021 do konca 5.regulačného obdobia pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS – Nákupné centrum Vajnoria,DS Green Point Offices a.s., MDS Shopping Palace na Zlatých Pieskoch 2/A Bratislava, DS Pradiareň 1900 Bratislava, Svätoplukova 2/18892, Bratislava a DS – NC Markett Šurany, Žofie Bosniakovej 2179, 942 01 Šurany

Cenové rozhodnutie č. 0280/2018/E – ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti na rok 2018 (platnosť od 1.12.2018)

Cenové rozhodnutie č. 0258/2018/E – tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia pre prevádzku priemysleného parku vo Veľkej Ide (platnosť od 1.3.2018 do 31.12.2021)

Cenové rozhodnutie č. 0303/2021/E – tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia pre prevádzku priemyselného parku vo Veľkej Ide (s platnosťou od 1.01.2022  do 31.12.2022)

Cenník distribúciu plynu pre lokálnu distribučnú sieť Senica platný od 1. januára 2021 do konca 5. regulačného obdobia.

Cenník elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom platný od 1.01.2022 do konca 5. regulačného obdobia (zverejnenie pred právoplatnosťou )

Cenník elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom platný od 1.01.2019 do 31.12.2021
Cenník elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom platný od 1.12.2018

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre prevádzku: DS EURÓPA SHOPPING & RELAX CENTER – ZVOLEN, Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen – Číslo: 0195/2023/E

Cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy  a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučných sústav pre prevádzku EUROPA SCHOPPING &RELAX CENTER –Námestie SNP 9690/63, 960 01  Zvolen  na obdobie od 01. 01. 2021 – Rozhodnutie č. 104/2021/E

Cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy  a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučných sústav pre prevádzku EUROPA SCHOPPING &RELAX CENTER –Námestie SNP 9690/63, 960 01  Zvolen  na obdobie od 01. 02. 2021 do konca 5. regulačného obdobia – Rozhodnutie č. 128/2021/E

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy  a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej  sústavy  pre prevádzku EcoPoint Office Center, Magnezitárska ulica, Košice a OD Hlavná 69/111, Košice – Staré Mesto na obdobie od 01. 04. 2021 do 31. decembra 2021 s predĺženou účinnosťou o jeden rok do 31. decembra 2022. – Rozhodnutie č.  0291/2021/E  zo dňa 29.03.2021

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy  a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej  sústavy  pre prevádzku EcoPoint Office Center Magnezitárska ulica, Košice   na obdobie od 01. 01. 2021 – Rozhodnutie č. 103/2021/E

Cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy  a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej  sústavy  pre prevádzku EcoPoint Office Center Magnezitárska ulica, Košice   na obdobie od 01. 02. 2021 do konca 5. regulačného obdobia – Rozhodnutie č. 256/2021/E

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia pre prevádzky : areál Slovenského Hodvábu v Senici, areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS – Nákupné centrum Vajnoria, DS Green Point Offices a.s. a MDS Shopping Palace na Zlatých Pieskoch 2/A Bratislava“ na obdobie od 01. 01. 2021 do konca 5. regulačného obdobia – Rozhodnutie č. 102/2021/E

POVOLENIA

Povolenie na výrobu a rozvod tepla
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike, 17. zmena
Povolenie na distribúciu a dodávku plynu, 7. zmena

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky-zdruzenej-dodavky-plynu-pre-koncovych-odberatelov-plynu-okrem-domacnosti-a-malych-podnikov-s-rocnou-spotrebou-viac-ako-100-000-kWh-ucinne-od-1.1.2024
Obchodné podmienky-zdruzenej-dodavky-plynu-pre-koncovych-odberatelov-plynu-okrem-domacnosti-a-malych-podnikov-s-rocnou-spotrebou-najviac-100-000-kWh-ucinne-od-1.1.2024
Obchodne podmienky-zdruzenej-dodavky-elektriny-pre-koncovych-odberatelov-elektriny-okrem-odberatelov-elektriny-v-domacnosti-a-malych-podnikov-ucinne-od 1.1.2024
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, účinné od 01.01.2024
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti účinné od 01.01.2024
Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov s ročnou spotrebou plynu viac ako 100 000 kWh za predchádzajúci rok, účinné od 01.01.2023
Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu, okrem domácností a malých podnikov s ročnou spotrebou najviac 100 000 kWh, účinné od 1.1.2023
Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny, okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov, účinné od 1. 1. 2023
Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.01.2021
Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok. Účinné od 1.1.2021
Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov s ročnou spotrebou plynu viac ako 100 000 kWh za predchádzajúci rok. Účinné od 1.1.2021
Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov s ročnou spotrebou nad 100 000 kWh účinné od 1.5.2019
Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov s ročnou spotrebou do 100 000 kWh účinné od 1.5.2019
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky účinné od 09.01.2021
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti účinné od 09.01.2021
Rozhodnutie č. 0010/2020/E-OP zo dňa 10.12.2020 Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky
Rozhodnutie č. 0009/2020/E-OP zo dňa 10.12.2020 Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti
Rozhodnutie č.0021/2022/E-OO, zo dňa 16.5.2022
Rozhodnutie č. 003/2019 /E-OP zo dňa 17.07.2019
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky platné od 25.7.2019
Rozhodnutie URSO č:  0005/2018/E-OP zo dňa 21. 02. 2018
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky platné do 25.7.2019
Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky schválené pod Číslo: 0002/2019/P-OPM, právoplatné dňa 17.05.2019
Rozhodnutie, č. 0002/2019/P-OP k obchodným podmienkam dodávky plynu č. 0002/2019/P-OPM
Obchodné podmienky pre dodávky elektriny pre domácnosti, Rozhodnutie č. 0026/2018/E-OP
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, právoplatné 1.3.2018
Rozhodnutie č. 0035/2021/E-PP zo dňa 21.07.2021
Rozhodnutie č.0004/2022/P-PP, zo dňa 01.07.2022

PREVÁDZKOVÉ PORIADKY

Oznámenie o prevzatí vzorového Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa miestnej distribučnej siete
Vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľa distribučnej siete (ÚRSO)
Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku miestnej distribučnej sústavy
Vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ÚRSO)
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy
Prevádzkový poriadok poskytovateľa distribučnej siete

TECHNICKÉ PODMIENKY

Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, účinné od 26.04.2023
Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, účinné od 09.01.2023
Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy účinné od 3.1.2021
Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete, účinné od 09.01.2023
Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete, účinné od 9.1.2021
Technické podmienky pripojenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy, platné od 7.4.2018
Technické podmienky pripojenia prevádzkovateľa distribučnej siete, platné s účinnosťou od 6.5.2018

HAVARIJNÝ PLÁN

Havarijný plán pre rok 2024

ŠTANDARDY KVALITY – ENERGY DISTRIBUTION

Štandardy kvality za rok 2023, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2023, elektroenergetika dodávka
Štandardy kvality za rok 2022, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2022, elektroenergetika dodávka
Štandardy kvality za rok 2021, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2021, elektroenergetika dodávka
Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika distribúcia 
Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika dodávka

Štandardy kvality za oblasť TEPLO 2023

Štandardy kvality dodávka PLYN – 2023
Štandardy kvality distribúcia PLYN – 2023
Štandardy kvality dodávka PLYN – 2022
Štandardy kvality distribúcia PLYN – 2022
Štandardy kvality dodávka PLYN – 2021
Štandardy kvality distribúcia PLYN – 2021
Štandardy kvality dodávka PLYN – 2020
Štandardy kvality distribúcia PLYN – 2020

ŠTANDARDY KVALITY – GEON

Štandardy kvality za rok 2022, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2022, elektroenergetika dodávka

Štandardy kvality dodávka PLYN – 2022
Štandardy kvality distribúcia PLYN – 2022

Potvrdenie o pôvode elektriny z OZE

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie Číslo: 0109/2023/PoP-OZE na obdobie od 02. 11. 2023 do 31. 12. 2023, pre zariadenie výrobcu elektriny  „Bioplynová stanica CZT Moldava nad Bodvou“