Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.

Začiatok činnosti 1997
Celkový inštalovaný výkon 18,80 MW
Inštalovaný výkon: Biomasa 5 MW
Ročná výroba tepla 13,7 GWh
Počet kotolní 3
Dĺžka rozvodov 8 km
Kogeneračná jednotka 184 kW

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  • Výroba a dodávka elektriny zariadením do 1 MW


Lokalita, v ktorej prevádzkujeme tepelné hospodárstvo

Moldava nad Bodvou


Servisné správy
 

Kontaktné údaje 

Adresa

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. ČSA 34
045 01 Moldava nad Bodvou

  Pozrieť na mape

Otváracie hodiny

Po-Pia: 7:00 – 15:30

Fakturačné údaje

IČO: 36173061
DIČ: 2020041617 
IČ DPH:SK2020041617

Bankové spojenie:
IBAN  SK08 7500 0000 0001 2578 5913  

Politika a certifikát SMK

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov

Zverejňovanie údajov:
Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou, 7/2020 – 1/2021 (pdf)
Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou, 7/2020 – 11/2021 (pdf)

Povolenie na výrobu tepla, 8 zmena

Potvrdenie o pôvode elektriny číslo 0048/2023/PoP-KV – KGJ Bartalošova 14, Moldava nad Bodvou

Potvrdenie o pôvode elektriny číslo: 0059/2022/PoP-KV  – KGJ Bartalošova 14, Moldava nad Bodvou

Cenové rozhodnutie č.0150/2024/T zo dňa 13.12.2023 s účinnosťou od účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného obdobia m e n í č. 0220/2023/T zo dňa 19.12.2022 pre odberné miesta Moldava nad Bodvou
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0067/2024/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ ) zo dňa 10.11.2023, KGJ CENTO – 180“, Bartalošova 14, 045 01 Moldava nad Bodvou na obdobie od 01. 01. 2024 do konca 6. regulačného obdobia   m e n í rozhodnutie č. 0079/2023/E-KV z 25. 10. 2022 na rok 2024
Cenové rozhodnutie č. 0220/2023/T zo dňa 19.12.2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, pre odberné miesta v meste Moldava nad Bodvou
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0079/2023/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ ) zo dňa 25.10.2022, KGJ CENTO – 180“, Bartalošova 14, 045 01 Moldava nad Bodvou na obdobie od 01. 01. 2023 do konca 6. regulačného obdobia   
Cenové rozhodnutie č. 0351/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia pre odberné miesta v meste Moldava nad Bodvou, m e n í     rozhodnutie č. 0208/2017/T zo dňa 25.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0114/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0177/2021/T zo dňa 06.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0086/2022/T zo dňa 06.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0284/2022/T zo dňa 09.06.2022
Cenové rozhodnutie č. 0284/2022/T zo dňa  9.06.2022 platné  od 1. júla  2022 do 31.decembra 2022  pre odberné miesta v meste Moldava nad Bodvou.“ m e n í rozhodnutie č. 0208/2017/T zo dňa 25.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0114/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0177/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0086/2022/T zo dňa 06.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0086/2022/T zo dňa  6.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia, mení rozhodnutie č. 0208/2017/T zo dňa 25.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0114/2019/T zo dňa 05.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0177/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0177/2021/T zo dňa 6.09.2021 do 31.12.2022, toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0208/2017/T zo dňa 25.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0114/2019/T zo dňa 05.12.2018
Cenové rozhodnutie č. 0110/2022/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (platná od 1.1.2022 do 31.12.2022, KGJ Bartalošova 14, Moldava nad Bodvou)
Cenové rozhodnutie č. 0075/2021/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (28.5.2021-koniec 5. regulačného obdobia), KGJ Bartalošova 14, Moldava nad Bodvou)

Zverejnenie údajov pre KGJ za rok 2023
Zverejnenie údajov pre KGJ za rok 2022
Zverejnenie údajov pre KGJ za rok 2021

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti č. 0139/2021/E-PT zo dna 15.7.2021, Kogeneračná jednotka TEDOM Cento 180, dátum začatia činnosti 4.7.2009

Štandardy kvality 2023
Štandardy kvality 2022
Štandardy kvality 2021