Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.

Začiatok činnosti 1997
Celkový inštalovaný výkon 18,80 MW
Inštalovaný výkon: Biomasa 5 MW
Ročná výroba tepla 13,7 GWh
Počet kotolní 3
Dĺžka rozvodov 8 km
Kogeneračná jednotka 184 kW

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  • Výroba a dodávka elektriny zariadením do 1 MW


Lokalita, v ktorej prevádzkujeme tepelné hospodárstvo

Moldava nad Bodvou


Servisné správy
 

Kontaktné údaje 

Adresa

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. ČSA 34
045 01 Moldava nad Bodvou

  Pozrieť na mape

Otváracie hodiny

Po-Pia: 7:00 – 15:30

Fakturačné údaje

IČO: 36173061
DIČ: 2020041617 
IČ DPH:SK2020041617

Bankové spojenie:
IBAN  SK08 7500 0000 0001 2578 5913  

Politika a certifikát SMK

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov

Zverejňovanie údajov:
Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou, 7/2020 – 1/2021 (pdf)
Rekonštruckia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou, 7/2020 – 11/2021 (pdf)
Kogeneračná jednotka K3, Bartalošova 14, Moldava nad Bodvou za rok 2019 a 2020

Povolenie na výrobu tepla, 8 zmena

Potvrdenie o pôvode elektriny číslo: 0059/2022/PoP-KV  – KGJ Bartalošova 14, Moldava nad Bodvou

Cenové rozhodnutie č. 0220/2023/T zo dňa 19.12.2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, pre odberné miesta v meste Moldava nad Bodvou
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0079/2023/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (KGJ ) zo dňa 25.10.2022, KGJ CENTO – 180“, Bartalošova 14, 045 01 Moldava nad Bodvou na obdobie od 01. 01. 2023 do konca 6. regulačného obdobia   
Cenové rozhodnutie č. 0351/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia pre odberné miesta v meste Moldava nad Bodvou, m e n í     rozhodnutie č. 0208/2017/T zo dňa 25.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0114/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0177/2021/T zo dňa 06.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0086/2022/T zo dňa 06.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0284/2022/T zo dňa 09.06.2022
Cenové rozhodnutie č. 0284/2022/T zo dňa  9.06.2022 platné  od 1. júla  2022 do 31.decembra 2022  pre odberné miesta v meste Moldava nad Bodvou.“ m e n í rozhodnutie č. 0208/2017/T zo dňa 25.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0114/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0177/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0086/2022/T zo dňa 06.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0086/2022/T zo dňa  6.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia, mení rozhodnutie č. 0208/2017/T zo dňa 25.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0114/2019/T zo dňa 05.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0177/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0177/2021/T zo dňa 6.09.2021 do 31.12.2022, toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0208/2017/T zo dňa 25.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0114/2019/T zo dňa 05.12.2018
Cenové rozhodnutie (teplo) č. 0114/2019/T na rok od 1.1.2019 – 31.12.2021
Cenové rozhodnutie  č. 0208/2017/T zo dňa 25.11.2016
Cenové rozhodnutie č. 0110/2022/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (platná od 1.1.2022 do 31.12.2022, KGJ Bartalošova 14, Moldava nad Bodvou)
Cenové rozhodnutie č. 0075/2021/E-KV, Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku (28.5.2021-koniec 5. regulačného obdobia), KGJ Bartalošova 14, Moldava nad Bodvou)

Zverejnenie údajov pre KGJ za rok 2022
Zverejnenie údajov pre KGJ za rok 2021

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti č. 0139/2021/E-PT zo dna 15.7.2021, Kogeneračná jednotka TEDOM Cento 180, dátum začatia činnosti 4.7.2009

Štandardy kvality 2022
Štandardy kvality 2021
Śtandardy kvality 2020