Spoločenská zodpovednosť

Energia z obnoviteľných zdrojov

V súlade s naším zámerom, ktorým je urýchlenie prechodu na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku, Skupina ENGIE prispieva k znižovaniu spotreby palív zavádzaním nových, vysoko účinných technológií a obnoviteľných zdrojov. Týmto sa zároveň snažíme zmierniť dopady rastu cien primárnych energií na výslednú cenu tepla. Z primárnych palív preto využívame zemný plyn alebo alternatívnu drevnú štiepku. Okrem tradičnej výroby tepla pre klientov s vhodnou štruktúrou spotreby tepelnej a elektrickej energie zabezpečujeme aj prevádzku kogeneračných jednotiek.

Spoločnosti Skupiny ENGIE vo viacerých slovenských mestách (Liptovský Mikuláš, Moldava nad Bodvou, Brezová pod Bradlom, Senica, Pezinok, Malacky a Bratislavská mestská časť Vrakuňa) vyrábajú teplo prostredníctvom technológií na využitie obnoviteľných zdrojov energie (drevnej štiepky). Takáto diverzifikácia vstupných zdrojov energií na výrobu tepla umožňuje ponúkať koncovým dodávateľom prijateľnú a dlhodobo udržateľnú cenu tepla s ohľadom na znižovanie dopadov na životné prostredie.  

 

ENGIE ECO školy

V roku 2015 sme po prvýkrát zorganizovali projekt ENGIE ECO školy, v rámci ktorého pravidelne podporujeme školy v mestách, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva. Žiaci, spolu s dobrovoľníkmi z radov našich zamestnancov, sa počas projektu aktívne zapájajú do skrášľovania okolia škôl – sadením stromčekov, okrasných kríkov a zelene. Kolegovia z energetiky pre nich v rámci vyučovania pripravujú interaktívne prednášky a organizujú exkurzie do miestnych kotolní, kde si žiaci môžu prezrieť technológie slúžiace na výrobu tepla.

„Projekty podobného charakteru majú spoločenský význam nielen pre ľudí, ktorí v týchto mestách žijú, ale aj pre všetkých zúčastnených dobrovoľníkov – kolegov z našej spoločnosti, ako aj samotných žiakov. Aj vďaka takýmto aktivitám vieme deťom priblížiť pomerne zložitý svet energií, ich význam, fungovanie a budúcnosť, ktorá nás v spojitosti s ich efektívnym a hospodárnym využívaním čaká. Je dôležité deti vzdelávať v oblasti ochrany životného prostredia, podporiť ich zvedavosť, aktivitu, pohyb na čerstvom vzduchu a aj takto ich vytrhnúť z virtuálnej reality, v ktorej často trávia celé hodiny a podporiť ich ochotu pomáhať iným a vlastnou prácou skrášľovať prostredie, v ktorom žijú,“ hovorí František Sás, riaditeľ úseku energetického kontrolingu a podporných činností ENGIE Services.


Mohlo by vás zaujímať