ENGIE na Slovensku

ENGIE na Slovensku patrí medzi lídrov v poskytovaní služieb z oblasti privátnej výroby tepla a Facility manažmentu. Prostredníctvom našich komplexných služieb pomáhame klientom zvyšovať energetickú efektívnosť prevádzok, optimalizovať náklady a znižovať uhlíkovú stopu. 

Počet zamestnancov 711
Dcérske spoločnosti 7
Obrat (nekonsolidovaný 2023) 211 mil. €

Komplexné portfólio služieb

 

Náš zámer

Naším zámerom je urýchliť prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku
prostredníctvom zníženia spotreby energie a vďaka riešeniam priaznivým pre životné prostredie. Náš cieľ spája spoločnosť, jej zamestnancov, klientov a akcionárov a zosúlaďuje ekonomickú výkonnosť s pozitívnym vplyvom na ľudí a planétu.


Manažment spoločnosti

Ing. Roman Doupovec
Generálny riaditeľ

Ing. Peter Lempeľ
Riaditeľ Divízie financií a podporných činností

Ing. Róbert Ruňanin
Riaditeľ Divízie obchodných činností

Tomáš Korpáš
Riaditeľ Divízie Správy nehnuteľností

Ing. Juraj Sochor
Riaditeľ Divízie realizácie projektov a služieb

Ing. Martin Žigo
Riaditeľ Divízie energetiky

 

Členstvo ENGIE