Späť

Facility manažment pre zelenú prevádzku Squarebizz Business Center v Nitre

Od začiatku tohto roka ENGIE Services úspešne spolupracuje so spoločnosťou Squarebizz Slovakia Nitra, pre ktorú poskytuje služby komplexného Facility manažmentu. Predmetom spolupráce je správa objektov Squarebizz Business Center v Nitre, ktoré patria medzi najmodernejšie predajno-skladové a obchodné priestory na Slovensku.

Predstavenie nových priestorov Squarebizz v Nitre

Squarebizz Business Center Nitra je projekt najmodernejších predajno-skladových a obchodných priestorov s celkovou výmerou 9 700 m² a s kapacitou až 1 700 m² kancelárií v dvoch samostatných halách. Nájomcovia tu majú možnosť výberu z medzi priestormi s presklenou čelnou stenou typu „showroom“, alebo klasickým uzavretým skladom, prípadne ich kombináciou. Obchodno-skladové priestory Squarebizz Business Center Nitra ponúkajú maximálnu variabilitu a flexibilnosť v ekologických a energeticky najúspornejších priestoroch v tomto segmente na trhu.

Komplexné služby Facility manažmentu

V rámci komplexných služieb ENGIE Services od januára tohto roku pre Squarebizz poskytuje okrem štandardnej správy technických zariadení aj údržbu zelene a zelenej strechy, starostlivosť o odpadové hospodárstvo, environmentálny manažment, či online dispečing 24/7 pre nahlasovanie porúch.

V čom je pre ENGIE tento projekt iný?

„Myslím si, že vo viacerých aspektoch. Veľmi pozitívne vnímam možnosť začať so správou už pri kolaudácii objektu, ktorá bola v decembri 2023. Poznáme celú projektovú dokumentáciu a s našim tímom sme boli pri odovzdávaní a funkčných skúškach všetkých technických zariadení v objekte. Dá sa povedať, že sme ich preberali od dodávateľov. Vďaka tomu sme si mohli sami nastaviť procesy a systém ich prevádzky,“ vysvetľuje Jozef Ťažký, projektový manažér ENGIE Services.  

Okrem možnosti byť pri uvedení objektov Squarebizz Business Center Nitra do prevádzky, ďalším špecifikom projektu je využitie moderných technológií a technických zariadení s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

„Veľmi oceňujem snahu Squarebizz o dosiahnutie vysokých štandardov z hľadiska využitia obnoviteľných zdrojov energie v prevádzke a podporu dekarbonizácie. Svedčia o tom nielen moderné zariadenia, ale aj materiály, ktoré sa použili na stavbu a v neposlednom rade aj zelené strechy na objektoch, ktorých úlohou je zlepšiť ich tepelno-izolačné vlastnosti. Okrem toho môžem spomenúť aj príkladnú separáciu odpadov, využitie e-nabíjačiek na autá, vodo-zádržné opatrenia, či vsakovanie dažďových vôd. Teší nás, že máme opäť možnosť spolupracovať na zelenom projekte s klientom, ktorý má vo svojom DNA rovnaké nastavenie z hľadiska ochrany životného prostredia a podpory dekarbonizácie, ako my,“ uzatvára Jozef Ťažký.

Späť