Späť

Odborná prax študentov SOŠ v ENGIE

Aj tento školský rok sme, v rámci odbornej praxe, mohli v našich tímoch privítať a spolupracovať s mladými študentmi zo štyroch stredných odborných škôl s technickým zameraním v Bratislave, Nitre a v Košiciach.

Odborná prax, ktorá sa pre nich už o niekoľko týždňov skončí, prebiehala od septembra 2023. Zapojilo sa do nej 15 študentov z 3. a 4. ročníkov v študijných odboroch:

  • technik energetických zariadení a budov,
  • mechanik elektrotechnik,
  • vodoinštalatér
  • elektromechanik silnoprúdovej techniky.

„Pomocou odbornej praxe študentov sa snažíme podporovať technické odborné vzdelávanie na Slovensku. Aj preto tohtoročný projekt nadväzuje na úspešný minulý ročník. Myslíme si, že pre študentov je dôležité prepojiť získané teoretické zručnosti s tými praktickými, a taktiež si vyskúšať prácu v reálnych podmienkach a v novom kolektíve. Po odbornej praxi je tiež možné nastúpiť do pracovného pomeru, čo je určite naším ďalším benefitom,“ vysvetľuje Daniela Godová, HR manažérka ENGIE Services.

Spolupráca so SOŠ je pre nás dôležitá aj v zmysle čerpania postojov a názorov od generácie, ktorá čoskoro nastúpi do zamestnania. Vďaka tomuto unikátnemu pohľadu zisťujeme očakávania mladých na budúceho zamestnávateľa.

Už teraz sa tešíme na odbornú prax študentov v školskom roku 2024/2025.

Späť