Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Začiatok činnosti 1999
Celkový inštalovaný výkon 19,35 MW
Ročná výroba tepla 27,9 GWh
Počet kotolní 32
Dĺžka rozvodov 22,77 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody


Lokalita, v ktorej prevádzkujeme tepelné hospodárstvo

Bratislavská mestská časť Ružinov


Servisné správy

Kontakt

Adresa

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
  Pozrieť na mape

Otváracie hodiny

Pondelok a streda: 8:00 – 14:00 

Fakturačné údaje

IČO: 35768266
DIČ: 2020254951
IČ DPH: SK2020254951  

Bankové spojenie:
IBAN SK37 7500 0000 0000 2562 3773  

Politika a certifikáty ISM

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov 

Povolenie na výrobu tepla – 37. zmena

Rozhodnutie URSO, č. 0144/2019/T s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.12.2021

Cenové rozhodnutie č.0136/2024/T zo dňa 12.12.2023 s účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného obdobia  m e n í rozhodnutie č. 0261/2023/T pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Ružinov

Cenové rozhodnutie č. 0261/2023/T zo dňa 29.12.2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v mestskej časti Bratislava – Ružinov, v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Cenové rozhodnutie č. 0259/2022/T zo dňa  25.4.2022 platné  od 1. mája  2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Ružinov“ me n í rozhodnutie č. 0353/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0144/2019/T zo dňa 12.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0301/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0109/2022/T zo dňa 10.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0109/2022/T zo dňa  10.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31.12.2022, mení rozhodnutie č. 0353/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0144/2019/T zo dňa 12.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0301/2021/T zo dňa 07.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0301/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31. decembra 2022 (Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0353/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0144/2019/T zo dňa 12.12.2018)
Cenové rozhodnutie  č. 0353/2017/T zo dňa 30.12.2016 

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zákazníka 2023
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zákazníka 2022, Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Porovnanie hodnotenia spokojnosti zákazníkov 2018 -2021

Štandardy kvality 2023
Štandardy kvality 2022
Štandardy kvality, 2021
Štandardy kvality 2020