Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Začiatok činnosti 1999
Celkový inštalovaný výkon 19,35 MW
Ročná výroba tepla 27,9 GWh
Počet kotolní 32
Dĺžka rozvodov 22,77 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody


Lokalita, v ktorej prevádzkujeme tepelné hospodárstvo

Bratislavská mestská časť Ružinov


Servisné správy

Kontakt

Adresa

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
  Pozrieť na mape

Otváracie hodiny

Pondelok a streda: 8:00 – 14:00 

Fakturačné údaje

IČO: 35768266
DIČ: 2020254951
IČ DPH: SK2020254951  

Bankové spojenie:
IBAN SK37 7500 0000 0000 2562 3773  

Politika a certifikáty ISM

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov 

Povolenie na výrobu tepla – 37. zmena

Rozhodnutie URSO, č. 0144/2019/T s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.12.2021

Cenové rozhodnutie č.0136/2024/T zo dňa 12.12.2023 s účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného obdobia  m e n í rozhodnutie č. 0261/2023/T pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Ružinov

Cenové rozhodnutie č. 0261/2023/T zo dňa 29.12.2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v mestskej časti Bratislava – Ružinov, v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Cenové rozhodnutie č. 0259/2022/T zo dňa  25.4.2022 platné  od 1. mája  2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Ružinov“ me n í rozhodnutie č. 0353/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0144/2019/T zo dňa 12.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0301/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0109/2022/T zo dňa 10.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0109/2022/T zo dňa  10.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31.12.2022, mení rozhodnutie č. 0353/2017/T zo dňa 30.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0144/2019/T zo dňa 12.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0301/2021/T zo dňa 07.09.2021

Súhrn Merania Emisií z Plynovej Kotolne PK OCTOPUS, Mraziarenská 6, Bratislava, 6.2.2024

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zákazníka 2023
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zákazníka 2022, Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Štandardy kvality 2023
Štandardy kvality 2022
Štandardy kvality, 2021