Späť

Pokračovanie 10-ročnej spolupráce s Allianz – SP

Od apríla tohto roku pokračuje ENGIE Services v úspešnej spolupráci s Allianz – Slovenskou poisťovňou. Spoločnosť rozšírila poskytované služby a pre najväčšiu univerzálnu poisťovňu na Slovensku zabezpečuje komplexnú správu nehnuteľností vo všetkých regiónoch krajiny.  

Allianz pôsobí na slovenskom trhu už niekoľko desiatok rokov a ponúka celú škálu inovatívnych poistných produktov: od životného a úrazového poistenia, cez poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie priemyslu a podnikateľov. Spoločnosť je súčasťou poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea. 

ENGIE Services s Allianzom spolupracuje v regióne západného Slovenska už od roku 2012. V roku 2017 ENGIE začala pre poisťovňu poskytovať svoje služby aj v ďalších regiónoch stredného a východného Slovenska.

Od apríla tohto roku ENGIE rozšírila rozsah svojich poskytovaných služieb o komplexný asset manažment. V rámci komplexnej správy nehnuteľností spoločnosť okrem správy zmluvných objektov zabezpečuje prevádzku nehnuteľností a obsluhu technológií, energetický manažment, technické služby a opravy, technický Facility manažment (kontroly, servis, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení), CAFM, HelpDesk a havarijnú pohotovosť.

„Spoločnosť Allianz je naším dlhoročným klientom. Teší nás, že sa nám podarilo nesklamať jej dôveru a aj naďalej budeme môcť pokračovať v úspešnej spolupráci. Prostredníctvom rozšírenej ponuky v rámci  komplexnej správy nehnuteľností tak budeme od teraz môcť klientovi poskytnúť nielen nové kvalitné služby, ale aj energeticky efektívne riešenia, ktoré znižujú prevádzkové náklady a sú ohľaduplné k životnému prostrediu,“ hovorí Róbert Ruňanin, obchodný riaditeľ ENGIE Services. 

Späť