LMT, a.s.

Začiatok činnosti 2008
Celkový inštalovaný výkon 59,47 MW
Inštalovaný výkon: Biomasa 7 MW
Ročná výroba tepla 57,7 GWh
Počet kotolní 28
Dĺžka rozvodov 26 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody


Lokalita, v ktorej prevádzkujeme tepelné hospodárstvo

Liptovský Mikuláš


Servisné správy
 

Kontaktné údaje 

Adresa

LMT, a. s.
Za traťou 605/1
031 04 Liptovský Mikuláš

IČO:  44438982,
IČ DPH: SK2022712274

  Pozrieť na mape

Otváracie hodiny

Po-Pia: 7:00 – 15:30

Fakturačné údaje

IČO: 44438982
DIČ: 2022712274
IČ DPH: SK2022712274 

Bankové spojenie:
IBAN  SK74 1100 0000 0026 2618 0567

Politika a certifikát SMK

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov

Povolenie na výrobu tepla, 12. zmena

Cenové rozhodnutie č. 0276/2022/T zo dňa 16.05.2022 platné  od 1. júna   2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta v Liptovskom Mikuláši m e n í rozhodnutie č. 0261/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0092/2019/T zo dňa 03.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0250/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0068/2022/T zo dňa 03.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0068/2022/T zo dňa  3.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 mení rozhodnutie č. 0261/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0092/2019/T zo dňa 03.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0250/2021/T
Cenové rozhodnutie č. 0250/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31.12.2022, Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0261/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0092/2019/T zo dňa 03.12.2018
Cenové rozhodnutie teplo č. 092/2019/T na rok od 1.1.2019 – 31.12.2021
Cenové rozhodnutie  č. 00261/2017/T zo dňa 6.12.2016 

Štandardy kvality, 2021
Štandardy kvality 2020
Štandardy kvality 2019
Štandardy kvality 2018
Štandardy kvality 2017
Štandardy kvality 2016
Štandardy kvality 2015
Štandardy kvality 2014
Štandardy kvality 2013

Poistna zmluva

Zmluva o poskytnutí NFP, 2010
Zmluva o poskytnutí NFP, dodatok č. 1
Zmluva o poskytnutí NFP, dodatok č. 2