LMT, a.s.

Začiatok činnosti 2008
Celkový inštalovaný výkon 59,47 MW
Inštalovaný výkon: Biomasa 7 MW
Ročná výroba tepla 57,7 GWh
Počet kotolní 28
Dĺžka rozvodov 26 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody


Lokalita, v ktorej prevádzkujeme tepelné hospodárstvo

Liptovský Mikuláš


Servisné správy
 

Kontaktné údaje 

Adresa

LMT, a. s.
Za traťou 605/1
031 04 Liptovský Mikuláš

IČO:  44438982,
IČ DPH: SK2022712274

  Pozrieť na mape

Otváracie hodiny

Po-Pia: 7:00 – 15:30

Fakturačné údaje

IČO: 44438982
DIČ: 2022712274
IČ DPH: SK2022712274 

Bankové spojenie:
IBAN  SK74 1100 0000 0026 2618 0567

Politika a certifikát SMK

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov

Povolenie na výrobu tepla, 14. zmena

Cenové rozhodnutie č. 0080/2024/T zo dňa 20.11.2023 m e n í rozhodnutie č. 0268/2023/T zo dňa 27.12.2022 s účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného obdobia
pre odberné miesta v Liptovskom Mikuláši

Cenové rozhodnutie č. 0268/2023/T zo dňa 27.12.2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre odberné miesta v Liptovskom Mikuláši

Cenové rozhodnutie č. 0352/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta  v Liptovskom Mikuláši, m e n í    rozhodnutie č. 0261/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0092/2019/T zo dňa 03.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0250/2021/T zo dňa 07.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0068/2022/T zo dňa 03.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0276/2022/T zo dňa 11.05.2022

Cenové rozhodnutie č. 0276/2022/T zo dňa 16.05.2022 platné  od 1. júna   2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta v Liptovskom Mikuláši m e n í rozhodnutie č. 0261/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0092/2019/T zo dňa 03.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0250/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0068/2022/T zo dňa 03.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0068/2022/T zo dňa  3.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 mení rozhodnutie č. 0261/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0092/2019/T zo dňa 03.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0250/2021/T
Cenové rozhodnutie č. 0250/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31.12.2022, Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0261/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0092/2019/T zo dňa 03.12.2018

Štandardy kvality 2023
Štandardy kvality 2022
Štandardy kvality, 2021

Poistná zmluva

Zmluva o poskytnutí NFP, 2010
Zmluva o poskytnutí NFP, dodatok č. 1
Zmluva o poskytnutí NFP, dodatok č. 2