Termming, a.s.

Začiatok činnosti 1996
Celkový inštalovaný výkon 168,99 MW
Inštalovaný výkon: Biomasa 17 MW
Ročná výroba tepla 200 GWh
Počet kotolní 91
Dĺžka rozvodov 62 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  • Komplexná správa nehnuteľností


Lokality, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva

Bratislavské mestské časti – Staré Mesto, Vrakuňa, Nové Mesto, Trnava, Báhoň,
Pezinok, Malacky, Stupava, Kanianka, Lehota pod Vtáčnikom, Veľké Kapušany


Servisné správy

Kontaktné údaje Bratislava

Adresa

TERMMING, a. s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
Pozrieť na mape

Kontaktné údaje Pezinok

Adresa

TERMMING, a. s.
Radničné námestie č.9
902 14 Pezinok
Pozrieť na mape

Kontakty

Ing. Ľubomír Poór:    
+421 905 597 123, lubomir.poor@engie.com

Ivan Čavojský:    
+421 917 519 687, ivan.cavojsky@engie.com

Kontaktné údaje Malacky

Adresa

TERMMING, a. s.
Kollárova 375/17
901 01 Malacky
 Pozrieť na mape

Kontakty

034/79 621 11

Dispečing

034/77 235 11

Kontakty odboru správy bytov prevádzky Malacky 

MenoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Sekretariát malacky@engie.com034/79621110911 266 109
Maršálek Rastislav Bc.vedúci správyrastislav.marsalek@engie.com034/79621210911 266 105
Eva Šípová samostatný odborný referenteva.sipova@engie.com034/79621110911 266 109
     
Jana Filipková ekonóm správyjana.filipkova@engie.com034/79621280911 266 106
Bc. Jarmila Ondrejkováekonóm správyjarmila.ondrejkova@engie.com034/79621250911 266 106
Ing. Gabriela Kadnárovávedúci ekonóm správygabriela.kadnarova@engie.com034/79621230911 266 103
Kováčová Petra Mgr.správcapetra.kovacova@engie.com034/79621180911 266 110
Jana Slemenská
Rudolf Kafka
Martina Prieložná 
správcajana.slemenská
rudolf.kafka@engie.com
martina.prielozna@engie.com
034/7962118
 
0911 266 074
0911 266 110
0911 266 132

Otváracie hodiny – Oddelenie správy bytov

pondelok07.30 h – 15.30 h
utoroknestránkový deň
streda07.30 h – 17.00 h
štrvrtoknestránkový deň
piatok07.30 h – 14.00 h
 Obedňajšia prestávka je od  11.30 h – 12.30 h.

Kontakty odboru výroby tepla

MenoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Peter Fabianved.odb. výroby teplapeter.fabian@engie.com 0911 266 079
Rastislav Maršálek ml.technik prevádzkyrasto.marsalek@engie.com 0911 266 026
Dispečing Malacky (nonstop)CZT – kotolňa na Brnenskej ul. 034/7723511 

Kontaktné údaje Stupava, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica

Adresa

TERMMING, a. s.
Ružová 1643/5
900 31 Stupava
Pozrieť na mape

Kontakty

034/77 235 11

Dispečing

034/77 235 11

Kontakty odboru výroby tepla – Stupava, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica

MenoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Peter Fabianved.odb. výroby teplapeter.fabian@engie.com 0911 266 079
Rastislav Maršálek ml.technik prevádzkyrasto.marsalek@engie.com 0911 266 026
Dispečing Malacky (nonstop)CZT – kotolňa na Brnenskej ul. 034/7723511 
   

Kontaktné údaje Kanianka

Adresa

TERMMING, a. s.
Školská 592/2
972 17 Kanianka
Pozrieť na mape

Kontakty

Jaroslav Kochan
 +421 918 594 157
jaroslav.kochan@engie.com

Dispečing

 +421 915 712 941

Kontaktné údaje Lehota pod Vtáčnikom

Adresa

TERMMING, a. s.
Suchý potok 564/5
Lehota pod Vtáčnikom
Pozrieť na mape

Kontakty

Jaroslav Kochan
 +421 918 594 157
jaroslav.kochan@engie.com

Dispečing

 +421 905 374 551

Kontaktné údaje Veľké Kapušany

Adresa

TERMMING, a.s.
Ulica Zoltána Fábryho 15/100
079 01 Veľké Kapušany
Pozrieť na mape

Kontakty

Ing. Gyüre Michal MSc. 
+421 905 653 151

Fakturačné údaje

Termming, a.s. 
Jarošova 1  
831 03 Bratislava
Pozrieť na mape

IČO: 35 972 254
DIČ : 2022102126
IČ DPH: SK2022102126 

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2000 4693
BIC: TATRSKBX

Politika a certifikáty ISM

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov 


Výzva na predloženie ponuky: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v obci Kanianka“

Projekt výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla v obci Kanianka (jpg)


Elektroenergetika – právoplatné cenové rozhodnutia vydané na roky 2017 – 2021

TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava:

Regulovaný subjekt TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO 35 972 254 pre prevádzku EcoPoint Office CenterĽ Magnezitárska ulicaĽ Košice m e n í rozhodnutie č. 0150/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia 0222/2019/E z 11. 12. 2019 účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 takto:
Cenové rozhodnutie URSO č.0231/2020/ E (pdf)  
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach


Cenové rozhodnutie URSO č.0222/2019 E (pdf)

Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach.

Cenové rozhodnutie URSO č.0150/2018 E (pdf) 
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach.

 

Dokumenty

Povolenie na výrobu a rozvod tepla, 44. zmena
Povolenie na výrobu a rozvod tepla, 43. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike, 3. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike, č. 2014E 0597, 2. zmena

Cenové rozhodnutie č. 0303/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31.12.2022 (Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0375/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0132/2019/T zo dňa 10.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0207/2019/T zo dňa 15.07.2019)
Cenové rozhodnutie č. 0147/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31.12.2022 (pre odberné miesta v meste Bratislava – Nové Mesto ) Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0208/2019/T zo dňa 15.07.2019.
Cenové rozhodnutie URSO č. 0104/2021/T (zo dňa 04.05.2021 platné od 04.05.2021 do konca 5. regulačného obdobia pre odberné miesta v meste TRNAVA
Cenové rozhodnutie URSO č. 0114/2020/T (zo dňa 30.10.2020 platné od 2.11.2020 dokonca regulačného obdobia pre odberné miesta v meste TRNAVA
Cenové rozhodnutie URSO-teplo 2017-2021
Cenové rozhodnutie  č. 0207/2019/T zo dňa 15.7.2019
Cenové rozhodnutie  č. 0208/2019/T zo dňa 15.7.2019 (pre odberné miesta Bratislava – Nové Mesto)
Cenové rozhodnutie URSO – eketrina, 2017 – 2020 
Cenové rozhodnutie URSO č. 0095/2021/T (zo dňa 05.03.2021  platné od 8.3.2021  a do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica)
Cenové rozhodnutie URSO č. 0087/2020/T (zo dňa 24.1.2020 platné od 1.2.2020 do 31.12.2021 pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Devináska Nová Ves)
Cenové rozhodnutie URSO č : 0132/2019/T z dňa 10.12.2018
Cenové rozhodnutie URSO č : 0010/2018/E
Cenové rozhodnutie URSO ekektrina č. 0143/2016/E
Cenové rozhodnutie URSO elektrina č. 0213/2015/E
Cenové rozhodnutie ÚRSO elektrina č. 0314/2014/B

Maximálna cena tepla pre rok 2016, č. 0228/2015/T

Štandardy kvality za oblasť teplo za rok 2020
Štandardy kvality za oblasť teplo za rok 2019
Štandardy kvality – 2016 za oblasť teplo

Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika dodávka 
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika dodávka
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika dodávka
EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY za oblasť teplo/2017
Štandardy kvality za rok 2017, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2017, elektroenergetika dodávka
TERMMING – elektroenergetika, Štandardy kvality za rok 2016 

Štandardy kvality 2018
Štandardy kvality rok 2015
Štandardy kvality rok 2014

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Termming
Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti Termming, prevádzka EcoPoint Office Center, Košice účinné od 03.03.2016

Obchodné podmienky dodávky elektriny
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, č. 0015/2016/E-OP

Štandardy kvality rok 2015 – Termming Košice
Havarijný plán prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti TERMMING, s.s. prevádzka EcoPoint Office Center, Košice

Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Vyhlásenie o zverejnení – Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Produktové obchodné podmienky – Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Všeobecné obchodné podmienky – Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Sadzovbník poplatokov – Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 

Zmluva o úvere č. 5113072695, SLSP 2015
Všeobecné obchodné podmienky SLSP 2015
Produktové obchodné podmienky SLSP 2015
Splátkový kalendár 2016
Sadzobník SLSP