TERMMING, a.s.

Začiatok činnosti 1996
Celkový inštalovaný výkon 241,2 MW
Inštalovaný výkon: Biomasa 25 MW
Ročná výroba tepla 268,5 GWh
Počet kotolní 127
Dĺžka rozvodov 90,8 km

Poskytované služby

 • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody


Lokality, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva

Bratislavské mestské časti – Staré Mesto, Vrakuňa, Nové Mesto, Trnava, Báhoň,
Pezinok, Malacky, Stupava, Kanianka, Lehota pod Vtáčnikom, Veľké Kapušany


Servisné správy

Kontaktné údaje Bratislava

Adresa

TERMMING, a. s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
  Pozrieť na mape

Kontaktné údaje Pezinok

Adresa

TERMMING, a. s.
Radničné námestie č.9
902 14 Pezinok
  Pozrieť na mape

Kontakty

Ing. Ľubomír Poór:    
  +421 905 597 123,   lubomir.poor@engie.com

Ivan Čavojský:    
  +421 917 519 687,   ivan.cavojsky@engie.com

Kontaktné údaje Malacky

Adresa

TERMMING, a. s.
Kollárova 375/17
901 01 Malacky
   Pozrieť na mape

Kontakty

  +421911266079

Dispečing

  +421 34 77 235 11

Informácia o predaji časti podniku s označením „správa bytového a nebytového fondu“, prechode pohľadávok a prevzatí záväzkov v spoločnostiach:

 • SKAL&CO, spol. s r.o. v Skalici   
 • TERMMING, a. s. v Malackách
 • Službyt, spol. s r. o. v Senici

Kontakty odboru výroby tepla

MenoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Peter Fabianved.odb. výroby teplapeter.fabian@engie.com +421 911 266 079
Rastislav Maršálek ml.technik prevádzkyrasto.marsalek@engie.com +421 911 266 026
Dispečing Malacky (nonstop)CZT – kotolňa na Brnenskej ul. +421 34 7723 511 

Kontaktné údaje Stupava, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica

Adresa

TERMMING, a. s.
Ružová 1643/5
900 31 Stupava
  Pozrieť na mape

Kontakty

  +421 34 77 235 11

Dispečing

  +421 34 77 235 11

Kontakty odboru výroby tepla – Stupava, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica

MenoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Peter Fabianved.odb. výroby teplapeter.fabian@engie.com +421 911 266 079
Rastislav Maršálek ml.technik prevádzkyrasto.marsalek@engie.com +421 911 266 026
Dispečing Malacky (nonstop)CZT – kotolňa na Brnenskej ul. +421 34 7723 511 
   

Kontaktné údaje Kanianka

Adresa

TERMMING, a. s.
Školská 592/2
972 17 Kanianka
  Pozrieť na mape

Kontakty

Jaroslav Kochan
  +421 918 594 157
  jaroslav.kochan@engie.com

Dispečing

  +421 915 712 941

Kontaktné údaje Lehota pod Vtáčnikom

Adresa

TERMMING, a. s.
Suchý potok 564/5
Lehota pod Vtáčnikom
  Pozrieť na mape

Kontakty

Jaroslav Kochan
  +421 918 594 157
  jaroslav.kochan@engie.com

Dispečing

  +421 905 374 551

Kontaktné údaje Veľké Kapušany

Adresa

TERMMING, a.s.
Ulica Zoltána Fábryho 15/100
079 01 Veľké Kapušany
  Pozrieť na mape

Kontakty

Ing. Gyüre Michal MSc. 
  +421 905 653 151

Kontaktné údaje Senica

Adresa

TERMMING, a. s.
Hviezdoslavova 473
905 01 Senica
   Pozrieť na mape

Pohotovostná a havarijná služba

  +421 905 517 022
V čase mimo pracovných hodín a v dni pracovného voľna a sviatkov

Odbor tepelných zariadení

Vedúci odboru: Martin Škúrek, +421 911 266 126, martin.skurek@engie.com
Technológ: Róbert Jamriška, +421 911 266 125, robert.jamriska@engie.com
Dispečer – tepláreň: +421 34 651 35 96, +421 911 266 059

Fakturačne údaje Senica

IBAN: SK18 7500 0000 0040 2087 0300
BIC: TATRSKBX

Kontaktné údaje Skalica 

Adresa

TERMMING, a. s.
Mallého 977/58
909 01 Skalica

   Pozrieť na mape

Kontakty

Všeobecný kontakt
  +421 34 66450 98

Odbor tepelných zariadení

Vedúci odboruM.Petrovič+42134 664 50 96marek.petrovic@engie.com
Dispečing – tepláreňM.Jankovič+42134 664 49 64miloslav.jankovic@engie.com 
Dispečing – tepláreňMgr. Kabelík+42134 664 49 64tomas.kabelik@engie.com

Fakturačné údaje Skalica

Bankové spojenie:
IBAN SK78 0200 0000 0011 6794 5182   

Fakturačné údaje

TERMMING, a.s. 
Jarošova 1  
831 03 Bratislava
  Pozrieť na mape

IČO: 35 972 254
DIČ : 2022102126
IČ DPH: SK2022102126 

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2000 4693
BIC: TATRSKBX

Politika a certifikáty ISM

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov 


Environmentálny fond: Rekonštrukcia primárneho rozvodu tepla medzi šachtou na Brnenskej ul. a OST 2 v meste Malacky

Výzva na predloženie ponuky: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v obci Kanianka“

Projekt výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla v obci Kanianka (jpg)


Spoločnosť TERMMING, a.s.  uzatvorila dňa 17.3.2023  Zmluvu o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu. 

Predmetom dotácie je realizácia projektu „Rekonštrukcia primárneho rozvodu UK medzi šachtou na Brnianskej ul. a OST2 v Malackách“

 • Na realizáciu tohto projektu bola schválená dotácia vo výške 584.043,00 EUR. 
 • Kód výzvy:  MoF – 1 / 2022 
 • Vykonávateľ pomoci: Environmentálny fond
 • Typ Projektu /Aktivity/:  F.2. investične projekty na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov (v zmysle článku 46 nariadenia o skupinových výnimkách)
 • Schválená výška oprávnených výdavkov:  687.110,-  EUR. 
 • Miesto realizácie: Malacky 

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné prínosy: 

 • zvýši energetická účinnosť primárnych rozvodov tepla v zrekonštruovanej vetve,
 • zníži spotreba primárnych energetických zdrojov (PEZ),
 • zníži množstvo produkovaných emisií a teda poklesne environmentálna záťaž na životné prostredie,
 • predlží životnosť infraštruktúry
 • znížia sa výdavky na opravy a udržiavanie rozvodov tepla,
 • zníži sa cena tepla pre odberateľov tepla,
 • zníži riziko odpájania odberateľov od sústavy CZT,
 • zlepší celková regulácia dodávky tepla,
 • zvýši spoľahlivosť dodávky tepla pre konečných spotrebiteľov.

Celkovo sa zrekonštruuje úsek primárnych rozvodov od dĺžke 394,8 m, čo by malo priniesť úsporu 279,9 MWh PEZ ročne.

Elektroenergetika – právoplatné cenové rozhodnutia vydané na roky 2017 – 2021

TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava:

Cenové rozhodnutie URSO: č.0167/2024/T s  účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného pre odberné miesta  v meste Senica, Smrdáky,  Gbely, Holíč, Skalica.

Regulovaný subjekt TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO 35 972 254 pre prevádzku EcoPoint Office CenterĽ Magnezitárska ulicaĽ Košice m e n í rozhodnutie č. 0150/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia 0222/2019/E z 11. 12. 2019 s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 takto:

Cenové rozhodnutie URSO: č-0173/2024/T m e n í rozhodnutie č. 0252/2023/T zo dňa 28.12.2022 s účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného pre odberné miesta  v mestských častiach Bratislava – Staré Mesto, Ružinov, Karlova Ves a Petržalka, Podunajské Biskupice a Vrakuňa v meste Malacky a Stupava, Košice, Veľké Kapušany, pre odberné miesta v obci Kanianka.

Cenové rozhodnutie č. 0252/2023/T zo dňa 28.12.2022 na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, Bratislava – Nové Mesto, Bratislava – Staré Mesto, Ružinov, Karlova Ves a Petržalka, Bratislava – Podunajské Biskupice a Vrakuňa, Malacky, Stupava, Báhoň, Lehota pod Vtáčnikom, Pezinok, Košice, Trnava

Cenové rozhodnutie URSO č.0231/2020/ E (pdf)  
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach

Cenové rozhodnutie č. 0379/2022/T zo dňa 11.11.2022 s účinnosťou od 1. decembra 2022 do konca 5. regulačného obdobia pre odberné miesta v meste Trnava m e n í rozhodnutie č. 0114/2020/T zo dňa 30.10.2020 v znení rozhodnutia č. 0104/2021/T zo dňa 04.05.2021 v znení rozhodnutia č. 0127/2022/T zo dňa 16.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0358/2022/T zo dňa 28.09.2022

Cenové rozhodnutie č. 0380/2022/T zo dňa 11.11.2022 s účinnosťou od 1. decembra 2022 do konca 5. regulačného obdobia, pre odberné miesta v mestských častiach Bratislava – Staré Mesto, Ružinov, Karlova Ves a Petržalka pre odberné miesta v mestských častiach Bratislava – Podunajské Biskupice a Vrakuňa, pre odberné miesta v meste Malacky pre odberné miesta v obci Báhoň pre odberné miesta v obci Lehota pod Vtáčnikom pre odberné miesta v meste Pezinok pre odberné miesta v meste Košice pre odberné miesta v obci Veľké Kapušany pre odberné miesta v obci Kanianka m e n í rozhodnutie č. 0375/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0132/2019/T zo dňa 10.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0207/2019/T zo dňa 15.07.2019 v znení rozhodnutia č. 0303/2021/T zo dňa 07.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0130/2022/T zo dňa 16.12.2021 v znení rozhodnutia č. 0260/2022/T zo dňa 25.04.2022 v znení rozhodnutia č. 0273/2022/T zo dňa 03.05.2022 v znení rozhodnutia č. 0306/2022/T zo dňa 28.07.2022 a v znení rozhodnutia č. 0359/2022/T zo dňa 28.09.2022

Cenové rozhodnutie č. 0378/2022/T zo dňa 11.11.2022 s účinnosťou od 1. decembra 2022 do konca 5. regulačné pre odberné miesta v meste Bratislava – Nové Mesto m e n í rozhodnutie 0208/2019/T zo dňa 15.07.2019 v znení rozhodnutia č. 0147/2021/T zo dňa 07.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0128/2022/T zo dňa 16.12.2021 v znení rozhodnutia č. 0261/2022/T zo dňa 25.04.2022 a v znení rozhodnutia č. 0356/2022/T zo dňa 28.09.2022


Cenové rozhodnutie č. 0377/2022/T zo dňa 11.11.2023 účinnosťou od 1. decembra 2022 do konca 5. regulačné pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica m e n í rozhodnutie č. 0087/2020/T zo dňa 24.01.2020 v znení rozhodnutia č. 0095/2021/T zo dňa 05.03.2021 v znení rozhodnutia č. 0129/2022/T zo dňa 16.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0355/2022/T zo dňa 28.09.2022

Cenové rozhodnutie URSO č.0222/2019 E (pdf)
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach.

Cenové rozhodnutie URSO č.0150/2018 E (pdf) 
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach.

 

Povolenia

Povolenie na výrobu a rozvod tepla, 52. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike, 3. zmena

Zrušenie povolenia na výrobu tepla / SKAL&CO

Cenové rozhodnutie č. 0229/2023/T / SKAL&CO, zo dňa 28.12.2022 na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre odberné miesta v meste Gbely, Holič, Skalica

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV – OST 1, Službyt, s.r.o. Senica (pdf)

Zrušenie povolenia na výrobu tepla / Službyt, s.r.o.

Cenové rozhodnutie č. 0239/2023/T / Službyt, s.r.o. zo dňa 19.12.2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, pre odberné miesta v meste Senica pre odberné miesta v obci Smrdáky

Cenové rozhodnutie č. 0358/2022/T zo dňa  28.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia pre odberné miesta v meste Trnava, m e n í rozhodnutie č. 0114/2020/T zo dňa 30.10.2020 v znení rozhodnutia č. 0104/2021/T zo dňa 04.05.2021 a v znení rozhodnutia č. 0127/2022/T zo dňa 16.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0359/2022/T zo dňa  28.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v mestských častiach Bratislava – Staré Mesto, Ružinov, Karlova Ves a Petržalka, pre odberné miesta v mestských častiach Bratislava – Podunajské Biskupice a Vrakuňa, pre odberné miesta v meste Malacky,         pre odberné miesta v obci Báhoň, pre odberné miesta v obci Lehota pod Vtáčnikom, pre odberné miesta v meste Pezinok, pre odberné miesta v meste Košice, pre odberné miesta v obci Veľké Kapušany, pre odberné miesta v obci Kanianka, mení rozhodnutie č. 0375/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0132/2019/T zo dňa 10.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0207/2019/T zo dňa 15.07.2019 v znení rozhodnutia č. 0303/2021/T zo dňa 07.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0130/2022/T zo dňa 16.12.2021 v znení rozhodnutia č. 0260/2022/T zo dňa 25.04.2022 v znení rozhodnutia č. 0273/2022/T zo dňa 03.05.2022 a v znení rozhodnutia č. 0306/2022/T zo dňa 28.07.2022
Cenové rozhodnutie č. 0356/2022/T zo dňa  28.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v meste Bratislava – Nové Mesto, m e n í rozhodnutie 0208/2019/T zo dňa 15.07.2019 v znení rozhodnutia č. 0147/2021/T zo dňa 07.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0128/2022/T zo dňa 16.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0261/2022/T zo dňa 25.04.2022
Cenové rozhodnutie č. 0355/2022/T zo dňa  28.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, m e n í rozhodnutie č. 0087/2020/T zo dňa 24.01.2020 v znení rozhodnutia č. 0095/2021/T zo dňa 05.03.2021 a v znení rozhodnutia č. 0129/2022/T zo dňa 16.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0306/2022/T zo dňa  28.07.2022 platné  od 1. augusta 2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta v mestských častiach Bratislava – Podunajské Biskupice a Vrakuňa pre odberné miesta v meste Malacky pre odberné miesta v meste Pezinok, mení rozhodnutie č. 0375/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0132/2019/T zo dňa 10.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0207/2019/T zo dňa 15.07.2019 v znení rozhodnutia č. 0303/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0130/2022/T zo dňa 16.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0273/2022/T zo dňa  3.05.2022 platné  od 3. mája  2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta v obci Kanianka m e n í rozhodnutie č. 0375/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0132/2019/T zo dňa 10.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0207/2019/T zo dňa 15.07.2019 v znení rozhodnutia č. 0303/2021/T zo dňa 07.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0130/2022/T zo dňa 16.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0260/2022/T zo dňa 25.04.2022
Cenové rozhodnutie č. 0260/2022/T zo dňa  25.4.2022 platné  od 1. mája  2022 do 31.decembra 2022    pre odberné miesta v mestských častiach Bratislava – Staré Mesto,Ružinov, Karlova Ves a Petržalka“ m e n í rozhodnutie č. 0375/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0132/2019/T zo dňa 10.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0207/2019/T zo dňa 15.07.2019 v znení rozhodnutia č. 0303/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0130/2022/T zo dňa 16.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0261/2022/T zo dňa  25.4.2022 platné  od 1. mája  2022 do 31.decembra 2022    pre odberné miesta v meste Bratislava – Nové Mesto“ m e n í rozhodnutie 0208/2019/T zo dňa 15.07.2019 v znení rozhodnutia č. 0147/2021/T zo dňa 07.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0128/2022/T zo dňa 16.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0130/2022/T zo dňa  16.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31.12.2022 pre odberné miesta v mestských častiach Bratislava – Staré Mesto, Ružinov, Karlova Ves a Petržalka, pre odberné miesta v mestských častiach Bratislava – Podunajské Biskupice a Vrakuňa, pre odberné miesta v meste Malacky, pre odberné miesta v obci Lehota pod Vtáčnikom, pre odberné miesta v meste Pezinok, pre odberné miesta v obci Veľké Kapušany, mení rozhodnutie č. 0375/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0132/2019/T zo dňa 10.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0207/2019/T zo dňa 15.07.2019 a v znení rozhodnutia č. 0303/2021/T zo dňa 07.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0129/2022/T zo dňa  16.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31.12.2022    pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica mení rozhodnutie č. 0087/2020/T zo dňa 24.01.2020 v znení rozhodnutia č. 0095/2021/T zo dňa 05.03.2021
Cenové rozhodnutie č. 0128/2022/T zo dňa  16.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31.12.2022   pre odberné miesta v meste Bratislava – Nové Mesto mení rozhodnutie 0208/2019/T zo dňa 15.07.2019 v znení rozhodnutia č. 0147/2021/T zo dňa 07.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0127/2022/T zo dňa  16.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do 31.12.2022  pre odberné miesta v meste TRNAVA mení rozhodnutie č. 0114/2020/T zo dňa 30.10.2020 v znení rozhodnutia č. 0104/2021/T zo dňa 04.05.2021
Cenové rozhodnutie č. 0303/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31.12.2022 (Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0375/2017/T zo dňa 14.06.2017 v znení rozhodnutia č. 0132/2019/T zo dňa 10.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0207/2019/T zo dňa 15.07.2019)
Cenové rozhodnutie č. 0147/2021/T zo dňa  7.09.2021 do 31.12.2022 (pre odberné miesta v meste Bratislava – Nové Mesto ) Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0208/2019/T zo dňa 15.07.2019.
Cenové rozhodnutie URSO č. 0104/2021/T (zo dňa 04.05.2021 platné od 04.05.2021 do konca 5. regulačného obdobia pre odberné miesta v meste TRNAVA
Cenové rozhodnutie URSO č. 0114/2020/T (zo dňa 30.10.2020 platné od 2.11.2020 dokonca regulačného obdobia pre odberné miesta v meste TRNAVA
Cenové rozhodnutie URSO-teplo 2017-2021
Cenové rozhodnutie  č. 0207/2019/T zo dňa 15.7.2019
Cenové rozhodnutie  č. 0208/2019/T zo dňa 15.7.2019 (pre odberné miesta Bratislava – Nové Mesto)
Cenové rozhodnutie URSO – eketrina, 2017 – 2020 
Cenové rozhodnutie URSO č. 0095/2021/T (zo dňa 05.03.2021  platné od 8.3.2021  a do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica)
Cenové rozhodnutie URSO č. 0087/2020/T (zo dňa 24.1.2020 platné od 1.2.2020 do 31.12.2021 pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Devináska Nová Ves)
Cenové rozhodnutie URSO č : 0132/2019/T z dňa 10.12.2018
Cenové rozhodnutie URSO č : 0010/2018/E
Cenové rozhodnutie URSO ekektrina č. 0143/2016/E
Cenové rozhodnutie URSO elektrina č. 0213/2015/E
Cenové rozhodnutie ÚRSO elektrina č. 0314/2014/B

Maximálna cena tepla pre rok 2016, č. 0228/2015/T

Štandardy kvality za oblasť teplo, rok 2023
Štandardy kvality za oblasť teplo, rok 2022
Štandardy kvality za oblasť teplo, rok 2021
Štandardy kvality za oblasť teplo, rok 2020

Štandardy kvality 2023 / SKAL&CO
Štandardy kvality 2022 / SKAL&CO
Štandardy kvality 2021 / SKAL&CO
Štandardy kvality 2020 / SKAL&CO

Štandardy kvality 2023 / Službyt
Štandardy kvality 2022 / Službyt
Štandardy kvality 2021 / Službyt
Śtandardy kvality 2020 / Službyt

Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika dodávka 
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika dodávka
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika dodávka

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Termming
Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti Termming, prevádzka EcoPoint Office Center, Košice účinné od 03.03.2016

Obchodné podmienky dodávky elektriny
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, č. 0015/2016/E-OP

Štandardy kvality rok 2015 – Termming Košice
Havarijný plán prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti TERMMING, s.s. prevádzka EcoPoint Office Center, Košice

Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Vyhlásenie o zverejnení – Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Produktové obchodné podmienky – Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Všeobecné obchodné podmienky – Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Sadzovbník poplatokov – Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 

Zmluva o úvere č. 5113072695, SLSP 2015
Všeobecné obchodné podmienky SLSP 2015
Produktové obchodné podmienky SLSP 2015
Splátkový kalendár 2016
Sadzobník SLSP

Sadzobník poplatkov, platný od 1. 3. 2022 / SKAL&CO
Sadzobník poplatkov, platný od 1. 3. 2021 / SKAL&CO
Sadzobník poplatkov, platný od 1. 3. 2020 / SKAL&CO
Sadzobník poplatkov 2018 / SKAL&CO
Sadzobník poplatkov, 1.4.2017 / SKAL&CO