ENGIE vo svete

Skupina ENGIE je lídrom transformácie v energetike.

Spolu s viac ako 96 000 zamestnancami, našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, akcionármi a zainteresovanými stranami, sme odhodlaní urýchliť prechod k uhlíkovo neutrálnemu svetu, a to prostredníctvom zníženia spotreby energie a vďaka riešeniam šetrným k životnému prostrediu. Inšpirovaní našim zámerom („raison d’être“) zosúlaďujeme ekonomickú výkonnosť s pozitívnym dopadom na ľudí a planétu. Naďalej rozvíjame naše kľúčové oblasti (plyn, obnoviteľná energia a služby), aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť konkurencieschopné riešenia. 

Počet zamestnancov 96 400
Rastové investovanie 4 mld.€
Tržby (2022) 93,9 mld. €

Zníženie emisií uhlíka (2015-2019) -59%
Kapacita z obnoviteľných zdrojov 3 GW
Investície R&D 190 mil. €

Viac informácií o materskom koncerne ENGIE nájdete na: www.engie.com

Medzinárodné sociálne siete: