Späť

Fotovoltika na strechách kotolní vyrába zelenú energiu pre naše prevádzky

V súlade s naším dekarbonizačným zámerom, dosiahnuť nulové emisie uhlíka do roku 2045, Skupina ENGIE na Slovensku v priebehu uplynulého roku zrealizovala inštaláciu 6 fotovoltických elektrární s celkovou kapacitou 270 kWp na strechách našich tepelných zdrojov. V rozbehnutom investičnom projekte chceme pokračovať aj tento rok, a to konkrétne inštaláciou ďalších 2 elektrární, s kapacitou 139 kWp, ktoré sú v súčasnosti už vo výstavbe.

Skupina ENGIE začala s postupnou výstavbou 6 fotovoltických elektrární na strechách našich kotolní a odovzdávacích staníc tepla (OST) v Skalici, Liptovskom Mikuláši a v Bratislave na začiatku roka 2023.  Elektrárne s 495 fotovoltickými panelmi a s celkovou kapacitou 270 kWp, boli uvádzané do prevádzky postupne a dnes už všetky prispievajú k ekologickej výrobe tepla v našich teplárňach. ENGIE tak vďaka zelenému projektu ročne vyrobí 270 MWh obnoviteľnej elektrickej energie zo slnka, čo predstavuje úsporu emisií uhlíka v hodnote 38 ton CO₂.

„V ENGIE sa dlhodobo snažíme pomáhať našim klientom s plnením ich dekarbonizačných cieľov. A keďže aj pre nás samých sú dekarbonizačné stratégie kľúčové, rozhodli sme sa využiť potenciál prázdnych striech na našich tepelných prevádzkach na inštaláciu fotovoltických elektrární. Zelenú elektrickú energiu, ktorú prostredníctvom fotovoltiky získavame, využívame aj v rámci našich prevádzok, na ekologickú výrobu tepla,“ uvádza Miroslav Mravec, investičný riaditeľ Divízie energetiky v Skupine ENGIE. 

V súčasnosti máme rozbehnuté ďalšie investičné projekty výstavby 2 fotovoltických elektrárni s celkovou kapacitou 139 kWp vo Veľkých Kapušanoch. Po uvedení do prevádzky budú elektrárne vyrábať 139 MWh zelenej elektrickej energie za rok, čo predstavuje úsporu 20 ton CO₂.

„Fotovoltické elektrárne na strechách našich tepelných prevádzok nie sú jediné projekty OZE, ktoré  na Slovensku inštalujeme. Skupina ENGIE v priebehu uplynulých rokov zrealizovala výstavbu viacerých projektov fotovoltických elektrární s celkovým inštalovaným výkonom 2,5 MW,“ uzatvára Miroslav Mravec.

Späť