Späť

CNIC Park Galanta – Gáň

Začiatok výkonu správy: apríl 2018
Spravovaná plocha: 147 000 m²

Rozsah služieb:
• komplexná správa nehnuteľnosti v halách logistických firiem DHL a YUSEN,
• prevádzka, údržba a servis technických zariadení, dispečing, SBS a upratovanie objektov.

 

Späť