Späť

Služby Facility manažmentu pre Tatra banku s úspešným prepojením interných online systémov na správu budov

Správa moderných kancelárskych budov dnes prebieha úplne inak než kedysi. Funkciu údržbára, ktorý riadil všetko od údržby objektu, cez kúrenie až po kontrolu kotlov, klímy a iných technických zariadení, dnes vystriedali moderné technológie. ENGIE Services, patriaca medzi top poskytovateľov služieb Facility manažmentu, od roku 2022 poskytuje svoje služby pre bratislavskú centrálu a viac ako 140 pobočiek Tatra banky a Raiffeisen banky, po celom Slovensku.  V rámci prebiehajúcej spolupráce sa jej v minulom roku podarilo úspešne prepojiť interné online systémy správy budov.     

Služby Facility manažmentu (FM) pre Tatra banku zahŕňajú komplexné zabezpečenie správy a údržby objektov, servis, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení, pravidelnú kontrolu budov, opravy, údržbu zelene a iné.

„Na  základe našich skúseností môžem potvrdiť, že firmy, developeri a majitelia budov si dnes vyberajú dodávateľov, ktorí majú plne zvládnutú digitalizáciu svojich služieb. Naplno využívame všetky najmodernejšie technológie a je naším dlhodobým cieľom zdigitalizovať všetko, čo sa len dá. Teší nás, že Tatra banka vidí tieto snahy rovnako. Bola vždy ústretová a podporuje všetky naše snahy. Spoločne tak hľadáme spôsoby, ako ďalej digitálne zefektívniť našu spoluprácu,“ hovorí Tomáš Korpáš, riaditeľ Divízie Facility manažmentu ENGIE Services.

Prepojenie online systémov bolo pre nás výzvou

Jedným z dôležitých faktorov úspešnej a efektívnej spolupráce medzi pobočkami banky a centrálou v ENGIE Services bolo vzájomné prepojenie vlastných online systémov správy budov oboch firiem. Tatra banka používa na správu interných servisných požiadaviek systém JIRA Service Management. ENGIE Services zase využíva viacero CAFM (Computer-Aided Facilities Management) systémov a aplikácií, ktoré dokážu veľkú časť procesov automatizovať a optimalizovať. Pre tento projekt si vybrala systém INSIO, ktorý je určený na riadenie aktivít FM, evidenciu, plán a kontrolu údržby, opráv a revízií, komunikáciu a spracovanie dát.


Absolútne kľúčové bolo, aby zamestnanci banky nemuseli riešiť nič navyše a ENGIE Services si dokázala automaticky prevziať všetko potrebné z interných systémov klienta. „Od začiatku spolupráce sme vedeli, že pre klienta bude dôležité, aby mohol pokračovať vo využívaní vlastného systému JIRA. Pre nás bolo zase nevyhnuté ponechať si nástroje, s ktorými denne pracujú naši technici, a tiež sú prepojené s naším interným komunikačným systémom. Jediným logickým riešení teda bolo prepojiť oba systémy tak, aby sme zabezpečili kontinuálny tok informácií medzi spoločnosťami a obe firmy si zároveň ponechali vlastné aplikácie so všetkými benefitmi, ktoré poskytujú,“ vysvetľuje Tomáš Korpáš.

ENGIE Services, ako správca objektov, však musel vyriešiť nemalú výzvu. „Prepojenie oboch systémov nebolo vzhľadom na prísne bezpečnostné opatrenia v bankovom sektore vôbec jednoduché. Museli sme preto vytvoriť riešenie, ktoré by plne vyhovovalo bezpečnostným štandardom banky, ale zároveň bolo aj maximálne funkčné. Sme radi, že sa nám to podarilo a po úvodnom testovaní v oboch spoločnostiach, boli  v minulom roku oba systémy úspešne prepojené, zosynchronizované a uvedené do prevádzky,“ dopĺňa Tomáš Korpáš.

Ako to funguje?

Zamestnanci Tatra banky dnes zadajú do systému JIRA požiadavku, napríklad na opravu vybraného zariadenia. Tá sa, vďaka prepojeniu oboch systémov, automaticky prepošle do aplikácie INSIO príslušného projektového manažéra ENGIE Services, ktorý ju následne pridelí technikovi na vybranom objekte. Technik vykoná opravu a následne pošle prostredníctvom INSIA správu naspäť do JIRY, kde sa požiadavka po kontrole zariadenia uzavrie. 

„Vďaka digitálnej stope každého vykonaného úkonu v rámci Facility manažmentu tak máme nielen my, ale aj klient prehľad o poskytnutých a vykonaných službách. Okrem opakovanej kontroly úkonov tiež automaticky získavame dáta o rozsahu vykonaných prác, ktoré nám slúžia napríklad aj ako podklad k prehľadnej fakturácii,“ hovorí Korpáš.

Oba systémy okrem komunikácie, týkajúcej sa servisných požiadaviek, ponúkajú aj možnosť ukladania dokumentov, revíznych správ, fotografií, či výsledkov meraní rôznych technických zariadení.

„Tatra banka je otvorená všetkým možnostiam digitalizácie a podporuje inovácie aj v tejto oblasti. Od nás ako poskytovateľa služieb FM očakáva proaktívny prístup, čo nás nielen zaväzuje, ale najmä posúva vpred a umožňuje rýchlejšie plniť naše ciele v oblasti digitalizácie,“ uzatvára Tomáš Korpáš.

Späť