Späť

Študentská prax podporuje generačnú výmenu znalostí a skúseností

Úspešným pokračovaním dlhodobej spolupráce so Strednou odbornou školou technológií a remesiel v Bratislave bola prax jej študentov v ENGIE Services počas školského roka 2022/2023. Do praxe sa zapojilo 9 študentov 2. až 4. ročníka, ktorí mali možnosť overiť si svoje teoretické znalosti zo školy v reálnom prostredí projektov ENGIE.

„Odbornú prax študentov SOŠ technológií a remesiel u nás hodnotím veľmi pozitívne. Myslím si, že je prospešná pre obe zúčastnené strany. Študenti takto získavajú cenné poznatky, ktoré by im iba samotné štúdium neprinieslo. Učia sa pracovným návykom a po prvýkrát majú možnosť pracovať vo vekovo zmiešaných tímoch. Pre ENGIE je prax študentov na vlastných projektoch jednou z možností, ako neskôr získať odborne kvalifikovaných zamestnancov,“ vysvetľuje Dominika Hippová, manažérka CSR v ENGIE Services.   

Počas školského roka študenti pracovali pod dohľadom projektových manažérov. Na konkrétne projekty boli rozdelení podľa svojho študijného odboru – mechanik, technik, elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení, elektrotechnik silnoprúdovej techniky, inštalatér a technik energetických zariadení budov.

„Milo nás prekvapila pozitívna väzba od našich kolegov a aj od samotných študentov. Kolegovia sa jednoznačne zhodli, že študenti boli šikovní a rýchlo si osvojili všetky praktické poznatky. Aj vďaka tomu boli pre projekty prínosom a reálnou pomocou. Študenti oceňovali najmä možnosť preveriť si školské znalosti v praxi a tiež ústretovosť našich kolegov v tímoch,“ hovorí Dominika Hippová.

Ako hodnotí spoluprácu Lucia Szkuráková zo SOŠ technológií a remesiel?

„Pre žiakov SOŠ technológií a remesiel je z nášho pohľadu mimoriadne dôležité získavať praktické skúsenosti vo svojom odbore. Prepojenie teoretických vedomostí a praktických skúseností priamo u zamestnávateľov je kľúčom k úspechu. Je preto zásadné, aby praxou popri škole nadobudli nové zručnosti a zvyšovali svoju pridanú hodnotu aj u zamestnávateľov. So spoločnosťou ENGIE Services naša škola spolupracuje už viacero rokov a naše partnerské vzťahy sú na veľmi dobrej úrovni. Pre budúcnosť ekonomiky budú kľúčoví schopní ľudia s technologickými zručnosťami. Tie mnohým chýbajú, čo znižuje produktivitu i ziskovosť firiem. Škola vo všetkých ohľadoch nedokáže suplovať firmy, preto vnímame pozitívne, že zamestnávatelia ako ENGIE Services sa sústreďujú na zvyšovanie kvalifikácie nielen terajších zamestnancov, ale aj žiakov stredných škôl. Žiaci si takýmto spôsobom priamo v praxi overia svoje nadobudnuté vedomosti zo školy, osvoja nové praktické poznatky a skúsenosti a oboznámia sa s firemnou kultúrou. V nasledujúcom školskom roku 2023/2024 máme v pláne so spoluprácou pokračovať, nakoľko ju považujeme za veľmi prínosnú nielen pre našich žiakov, ale aj pre samotnú spoločnosť.“ hovorí Lucia Szkuráková, zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie na SOŠ technológií a remesiel.

V úspešnom projekte chce ENGIE Services pokračovať aj v nadchádzajúcom školskom roku 2023/2024.

„Už teraz sa tešíme na nových študentov, ktorí prídu praxovať do našej spoločnosti. Myslíme si, že generačná výmena odborných znalostí a skúseností je prospešné pre obe strany. Sme radi, že aj týmto spôsobom môžeme aktívne podporovať odborné vzdelávanie na Slovensku,“ uzatvára Dominika Hippová. 

Späť