Elektromobilita

Pridaná hodnota ENGIE
 

• Lokálne a medzinárodné know-how.
• Inštalácia a prevádzka staníc spojená s ponukou služieb energetického manažmentu a manažmentu mobility podľa výberu zákazníka. 

Komplexné služby ENGIE v oblasti elektromobility

Konzultácia a návrh riešenia 

• Spolupráca s dcérskou spoločnosťou ENGIE – EVBox, (60 000 inštalácií v 45 krajínách sveta).


Údržba a prevádzka 

• Preventívna a reaktívna údržba.
• Diaľková prevádzka staníc prostredníctvom vzdialeného prístupu - platforma EVERON (kontrola technického stavu a optimalizácia nabíjania).


Servis a opravy 

• Okamžité nahlasovanie porúch na dispečing ENGIE (24/7).
• Celoslovenské pokrytie – rýchla reakčná doba na odstránenie poruchy.


Manažment mobility 

• Vyhľadávanie nabíjacích staníc podľa ceny alebo miesta nabíjania prostredníctvom aplikácie SMATCH.


Charging as a service (CAAS)

• Dodávka, inštalácia, prevádzka a servis vlastnej nabíjacej stanice ENGIE v areáli klienta.
• Administrácia, správa užívateľov a fakturácia poplatkov za dodanú elektrickú energiu.


Energetický manažment 

• Optimalizácia distribúcie dostupnej elektrickej energie pre jednotlivé elektromobily pri zachovaní rezervovanej kapacity budovy alebo parkoviska.Mohlo by vás zaujímať:
SMART CHARGING - nabíjanie s pridanou hodnotou  
 

NABÍJACIE STANICE - DODÁVKA A INŠTALÁCIE

Nabíjacia stanica AC
(do 2 x 22kW/32A)

Rýchlonabíjacia stanica DC (50kW, nabitie do 125 km iba za 30 minút)


Rýchlonabíjacia stanica DC - súčasné nabíjanie 100 kW (DC) a 22kW (AC) 


Ultrarýchla nabíjacia stanica DC (od 175 kW do 350 kW) 


SmartCharging 
Zabezpečuje efektívne využitie dostupnej kapacity energie.
Poskytuje úplnú kontrolu nad spotrebou energie prostredníctvom údajov v reálnom čase. 

Inštalácie technológií

Referencie

  • Inštalácia a prevádzka nabíjacích staníc OC Jarošova, Bratislava

    Viac