Späť

ENGIE – partner pre elektromobilitu

01.10.2018   |   #Blog #Elektromobilita

Bratislava, 17. september 2018

Elektromobilita. Téma, ktorá ešte pred niekoľkými rokmi pôsobila ako sci-fi, sa dnes stretáva so živým záujmom ľudí i médií. V rámci ENGIE je podpora a rozvoj elektromobility súčasťou dekarbonizácie, a teda jedným z hlavných pilierov 3D stratégie (digitalizácia, dekarbonizácia, decentralizácia). 

Skupina ENGIE vstúpila na trh s elektronabíjačkami v roku 2017 prostredníctvom akvizície spoločností EVBox a neskôr EVTronic, popredných lídrov v množstve dodaných a inštalovaných zariadení (60 tisíc  kusov bežných AC nabíjačiek a 700 ultra-rýchlych DC nabíjačiek). Spoločnosti poskytujú služby vo viac ako 45 krajinách sveta, medzi ktorými sú aj Holandsko, Belgicko, Francúzsko a Nórsko, kde je elektromobilita rozvinutejšia a pokrytie nabíjačkami v porovnaní so Slovenskom oveľa vyššie. V našich podmienkach sa zatiaľ stretávame s elektromobilmi najmä v rámci vnútropodnikových referentských vozidiel, ktorými spoločnosti preukazujú svoj zámer znižovať zaťaženie životného prostredia. Pokrytie nabíjačkami pre verejnosť sa postupne zvyšuje, no vzhľadom k stále pomerne vysokým cenám elektromobilov a slabej infraštruktúre nabíjacích staníc, je tu ešte veľký priestor pre rozvoj.

Nielen hardvér, ale aj služba

I keď know-how slovenského ENGIE pochádza z materskej spoločnosti, spoločnosť už má za sebou niekoľko úspešných referencií. Prvé dopyty po inštalácii a servise elektronabíjacích zariadení prichádzali počas minulého roka a v tomto roku nasledovali prvé realizácie pre firemných klientov.
„Naše pilotné projekty v oblasti elektromobility sa zatiaľ týkali prevažne dodania a inštalácie hardvéru, prípadne dodania základného servisu nabíjačiek. No potenciálnym zákazníkom dokážeme poskytnúť oveľa viac. Vďaka softvérovej platforme EVERON, ktorú vyvíja priamo materský koncern  ENGIE, vieme na náš dispečing pripojiť akúkoľvek nabíjačku s požadovanými protokolmi. To nám umožní ovládať zariadenia diaľkovo – kontrolovať ich stav, prijímať hlásenie porúch, optimalizovať nabíjanie a podobne. Vieme teda zastrešiť službu, ktorej sa hovorí Charge Point Operator a spolu s inštaláciou a servisom elektronabíjačky poskytnúť klientovi pridanú hodnotu v podobe tejto, v iných krajinách Európy veľmi žiadanej, služby,“ vysvetľuje Michal Trnovský, riaditeľ Divízie development, ENGIE Services.

Poskytovanie služieb v oblasti elektromobility je potvrdením napredovania spoločnosti v oblasti inovácií a využívania moderných technológií. Inštalácia a servis elektronabíjačiek rozširujú portfólio služieb ENGIE a poskytujú klientom pridanú hodnotu vo forme využitia synergického prepojenia rôznych služieb z oblasti energetiky, inštalácií technológií či technickej správy nehnuteľností. Celoslovenské pokrytie siete servisnými technikmi a medzinárodné i lokálne know-how v tejto oblasti len dokazujú, že ENGIE to s podporou elektromobility na Slovensku myslí vážne.

Aplikácia pre koncového zákazníka

Okrem softvérovej platformy EVERON, ktorá predovšetkým zastrešuje potreby poskytovateľa služby, ponúka ENGIE aj softvér SMATCH, ktorý môže byť zaujímavý aj pre koncových klientov. Existuje vo forme aplikácie, ktorú si klienti môžu nainštalovať napríklad aj do mobilného telefónu. Vďaka nej potom vedia vyhľadávať elektronabíjačky podľa ceny či miesta nabíjania, a poskytovateľ má tak väčšie možnosti optimalizácie dodávky elektriny, čo pre neho môže byť významný benefit v rámci bežnej prevádzky nabíjacej stanice.

Elektromobilita v blízkej budúcnosti

Jedným zo smerov, ktorým sa môže elektromobilita v budúcnosti uberať, sú aktivity podobné pilotnému projektu ENGIE s názvom Car-sharing Project. Hlavnou myšlienkou a cieľom je zdieľanie referentských vozidiel (elektromobilov) zamestnancami municipalít či podnikov. Projekt podporuje eco-friendly dopravu a pomáha zefektívniť prevádzku využívania referentských vozidiel vo firmách. Náročnú operatívu ohľadom zabezpečenia fungovania celého systému vykonáva ENGIE.

„Z technologického hľadiska budú trendy smerovať k zvyšovaniu kapacity batérií a znižovaniu ich ceny, čo určite bude mať priaznivý dopad na finálne ceny elektromobilov. Rozvody elektrických sietí sú takmer všade, a preto by malo byť pomerne jednoduché vytvoriť funkčnú sieť elektronabíjačiek a spraviť tak elektromobilitu ešte dostupnejšiu a príťažlivejšiu. Otázkou však zostáva, akým spôsobom sa bude kapacita batérií zvyšovať a či nepríde efektívnejší koncept na úplne inej báze. Zatiaľ inovátori vytvárajú aj rôzne kombinované riešenia, zvyšujúce efektivitu, či využívajúce obnoviteľné zdroje energie, napr. nabíjačky napojené na solárne panely. Ďalšie novinky na seba zrejme nedajú dlho čakať,“ zamýšľa sa Michal Trnovský.

Elektromobilita má určite budúcnosť a ENGIE je pripravená riešiť najrôznejšie požiadavky existujúcich i potenciálnych klientov – od jednoduchej inštalácie a servisu nabíjacích zariadení až po sofistikovanú službu v duchu Charge Point Operator.

Späť