Späť

Smart Charging – nabíjanie s pridanou hodnotou

05.02.2021   |   #Blog #Elektromobilita

Bratislava, 5. február 2021
Autor: Michal Trnovský, riaditeľ pre inovácie a development

Elektromobilita už nie je len „buzzword“, ale slovenská realita. Na našich cestách, aj vďaka podpore štátu na nákup elektromobilov, plug-in hybridov a výstavbu nabíjacej infraštruktúry, pribúda čoraz viac automobilov, ktoré na svoju prevádzku potrebujú len elektrickú energiu.

ENGIE zaradila elektromobilitu medzi svoje kľúčové aktivity na podporu nízkouhlíkovej transformácie v oblasti energetiky. Naša spoločnosť, rovnako ako množstvo našich zákazníkov, denne využíva elektromobily pri poskytovaní svojich služieb.

S rastom počtu elektromobilov rastie aj dopyt po možnostiach ich nabíjania pri parkovaní na firemných parkoviskách. Väčšina administratívnych budov však nebola projektovaná s ohľadom na tento nový trend, a preto sa stretávajú s problémami pri zabezpečení dostatočných kapacít elektrických prípojok. Odpoveďou môže byť využitie jednej z dostupných možností inteligentného nabíjania.

Viete pre vaše firemné parkovisko vyhradiť konkrétnu kapacitu? 

Riešenie dynamickej distribúcie kapacity medzi viac nabíjacích staníc vám umožní nabíjať súčasne viac elektromobilov, ako je čistý súčet požadovaných nabíjacích kapacít. Navyše vám súčasne umožní využiť plnú rýchlosť nabíjačiek pri nižšom záujme o nabíjanie v danom čase.

Systém zapojenia nabíjacích staníc Hub-Satelite od spoločnosti EVBox, ktorá je súčasťou Skupiny ENGIE, sa postará o to, aby bolo každé auto  vždy optimálne nabíjané pri dodržaní dostupnej kapacity. Systém vám umožní zoskupiť až 20 nabíjaní.

Má vaša budova danú rezervovanú kapacitu, ktorú nechcete prekročiť? Riadiaci systém nabíjacích staníc dokáže sledovať okamžitú spotrebu vašej budovy a na nabíjanie elektromobilov vyhradiť iba takú dostupnú kapacitu, ktorej využitie neohrozí prekročenie rezervovanej kapacity budovy a zabráni tak pokutám od vašej distribučnej spoločnosti.


ENGIE Services v spolupráci so spoločnosťou AgeVolt využili toto riešenie pri inštalácii nabíjacích staníc pre Office Center Jarošova v Bratislave. Vlastnosti inteligentného nabíjania elektromobilov sú zrejmé z nasledovnej schémy:

Záujem o služby súvisiace s elektromobilitou rastie úmerne so zvyšujúcim sa počtom elektromobilov vo firemných vozových parkoch. ENGIE Services v súčasnosti ponúka v tejto oblasti komplexné riešenia, ktoré okrem inteligentného nabíjania zahŕňajú aj dodávku a inštaláciu nabíjačiek, ich prevádzku a údržbu, servis a opravy, energetický manažment a manažment mobility.

Viac informácií: Komplexná ponuka služieb ENGIE v oblasti elektromobility
V prípade záujmu o služby v oblasti elektromobility kontaktujte obchod.sk@engie.com

Späť