Späť

Punch Campus Detva

Projekt: Punch I. Campus Detva 
Spoločnosť: Punch Property, Punch Precision
Objekty: 
Výrobná a skladová hala ZF Friedrichshafen SO 02 a administratívna budova Punch Precision SO 01  
Trvanie projektu: december 2018 – marec 2019  

Rozsah služieb – dodávka a montáž:
​• elektroinštalácie pre technológiu výroby,
​• elektroinštalácie a osvetlenia pre výrobnú halu a administratívnu budovu, 
​• trafostanice objektu (výkon: 2 x 1,6 MVA) – VN/NN časť, 
​• slaboprúdových rozvodov (štrukturovaná kabeláž) pre výrobnú halu a administratívnu budovu, 
​• hlasovej signalizácie požiaru a elektrickej požiarnej signalizácie, 
​• merania a regulácie.

Špecifikum projektu:
Projekt Punch I. Campus Detva bol špecifický tým, že počas výstavby výrobnej haly a administratívnej budovy dochádzalo zo strany investora a nájomcu k projektovým zmenám, ktoré sa výrazne dotýkali aj elektroinštalácií. Projektová dokumentácia sa aktualizovala takmer na dennej báze, takže sme museli flexibilne reagovať na všetky zmeny, prekresľovať projekty a pružne meniť aj samotnú realizáciu. Sme hrdí, že sa nám aj napriek tomu, v relatívne krátkom čase niekoľkých mesiacov, podarilo úspešne zrealizovať inštaláciu slaboprúdov a silnoprúdov vrátane vybudovania transformačnej stanice. Dielo sme tak mohli odovzdať v požadovanom termíne bez toho, aby projektové zmeny ovplyvnili jeho kvalitu alebo čas ukončenia,“  Marián Horov, senior projektový manažér ENGIE Services.

Projekt: Punch II. Campus Detva 
Objekt: Výrobná a skladová hala Punch SO03
Trvanie projektu: august 2019 – máj 2020  

Rozsah služieb – dodávka a montáž:
​• elektroinštalácie pre technológiu výroby 
​• prípojnicový systém Schneider, 
​• elektroinštalácie a osvetlenia pre výrobnú halu, 
​• silnoprúdových rozvodov, 
​• trafostanice objektu (výkon trafa 2 x 3,4 MVA) – VN/NN časť, 
​• slaboprúdových rozvodov (štrukturovaná kabeláž) pre výrobnú halu, 
​• hlasovej signalizácie požiaru a elektrickej požiarnej signalizácie, 
​• merania a regulácie.

 

Späť