Späť

Ukončenie vykurovania v spoločnostiach Skupiny ENGIE

10.05.2021   |   #Servisné správy
Ukončenie vykurovania v spoločnostiach Skupiny ENGIE

Spoločnosti Skupiny ENGIE* na Slovensku informujú svojich odberateľov, že súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005, podľa § 16 ods. 2, Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, prerušujú dňom 11. 5. 2021 vykurovanie z prevádzkovaných zdrojov tepla.


V prípade, ak niektoré z dotknutých odberných miest požaduje pokračovanie dodávok UK, je potrebné dodávateľovi tepla doručiť písomnú požiadavku.


Ďakujeme za porozumenie.

*Spoločnosti Skupiny ENGIE:

ENGIE Services a.s., 
Jarošova 1
831 03 Bratislava
 
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 
Jarošova 1
831 03 Bratislava
 
Račianska teplárenská, a.s.
Hečkova 5
831 05 Bratislava
 
SKAL&CO, spol. s r.o.
Mallého 977/58 
909 01 Skalica
 
Službyt, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 473
905 01 Senica
 
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
Ul. Čs. armády 34
045 01 Moldava nad Bodvou
 
TERMMING, a. s.
Jarošova 2961/1
831 03  Bratislava

Späť