Späť

Tepelné hospodárstvo v Senici

Celkový výkon zdroja tepla: 40,01 MW
• zemný plyn: 32 MW
• biomasa: 8 MW

Celková dĺžka rozvodov: 17,8 km 
Počet odovzdávacích staníc tepla: 15
Počet prevádzkovaných kotolní: 22
 

Späť