Späť

Tepelné hospodárstvo v Pezinku


Celkový výkon zdroja tepla: 18,15 MW
• zemný plyn: 15,15 MW
• biomasa: 3 MW

Celková dĺžka rozvodov: 10 km
Počet odovzdávacích staníc tepla: 62 

Výška investície do obnovy: 5,3 mil. € 


Pozrite si video – Modernizácia CZT Sever 
 

Späť