Späť

Slovenský plynárenský priemysel

Projekt: Údržba a prevádzkovanie objektov a zariadení SPP v rámci celého územia SR
Klient: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a SPP CNG, s.r.o.
Začiatok správy: 01.02.2011

Rozsah činností:
​• preventívna údržba zmluvných objektov, strojov a zariadení,
​• prevádzkovanie,
​• letná a zimná údržba areálu,
​• operatívna údržba a drobné opravy,
​• odborné prehliadky a odborné skúšky,
​• mimoriadna údržba.

Späť