Späť

Slovenské elektrárne, a.s.


 

Začiatok výkonu správy: Júl 2020

Správa: 

• Riaditeľstvo Slovenských elektrární, a.s., Mlynské Nivy 47, Bratislava  
• Závod Atómové elektrárne Bohunice, 
• Závod Atómové elektrárne Mochovce, 
• Závod Vodné elektrárne – riaditeľstvo, Trenčín 
• Závod Vodné elektrárne, Liptovská Mara (ubytovňa a ČOV)  

Rozsah služieb komplexnej technickej správy: 
• správcovské činnosti, prevádzka zariadení 
• kontroly, servis, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení 
• preventívna údržba, korektívna údržba a drobné opravy 
• stavebné, odborné a iné práce 
• 24hod dispečing 
• regulácia škodcov (deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia)

Pre viac informácií kontaktujte:  
obchod.sk@engie.com 

 

 

 

Späť