Späť

Slovenská Grafia, a.s., Bratislava

Projekt: Chladenie nového tlačiarenského stroja Manroland
Trvanie projektu: apríl 2018 – jún 2018
Inštalované zariadenia: Strojovňa chladenia s inštaláciou kompaktného chladiča BlueBox Tetris 2 SLN FC
Výkon zariadení: Qch=336,7 kW (pri tep. spáde 10/16°C)

Rozsah služieb:
• Návrh riešenia, dodávka, inštalácia a servis chladiacich zariadení.

Špecifikum projektu:
• Chladenie na presné teploty na jednotlivých chladiacich okruhoch podľa špecifických potrieb tlačiarenského stroja.
 

Späť