Späť

Nízkouhlíková stratégia pre Košický samosprávny kraj

Začiatok projektu: Máj 2020   

Rozsah služieb:
​• Predmetom stratégie je približne 400 verejných budov, budov terciárnej sféry, doprava, zásobovanie a spotreba energie. 
​• Stratégia zhrnie všetky doteraz prijaté dokumenty zamerané na znižovanie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti KSK. 
​• Zo stavu jednotlivých objektov sa určí potenciál úspor energií a nákladov na prevádzku.
​• Zhodnotenie prevádzkovania a využitia objektov s ohľadom na ich komunitný a spoločenský dopad. 
​• Návrh spôsobu monitorovania spotreby energií. 
​• Popis prekážok stojacich v ceste znižovaniu emisií a prijímaniu opatrení. 

 

  •  
Späť