Späť

Ukončením inštalácie technológií na Klimkovičovej v Košiciach

V auguste 2017 ENGIE Services v rámci projektu Klimkovičova II, Blok B úspešne vybudovala a odovzdala do prevádzky novú kotolňu a zrealizovala dodávku a inštaláciu technológií. V súčasnosti zabezpečuje rovnaké služby aj pre Blok C, ktorý je vo výstavbe. Vďaka úspešnej spolupráci s developerskou spoločnosťou Titus začala ENGIE pracovať na prípravnej fáze modernizácie kotolne v ich ďalšom projekte Borovicový háj v Košiciach.

Spolupráca na projekte Titus Klimkovičova začala v júni 2015, kedy ENGIE začala poskytovať  svoje služby v oblasti inštalácie technológií v rámci II. etapy developerského projektu výstavby obytného komplexu na Klimkovičovej ulici. Projekt pozostáva z troch bytových domov (A,B,C), ktoré sú situované v atraktívnej lokalite mesta Košice.

V roku 2016 ENGIE v rámci Bloku A vybudovala plynovú kotolňu vrátane plynovej prípojky a poskytla služby v oblasti merania a regulácie. Kotolňu v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, a vyrobené teplo a teplú úžitkovú vodu vlastníkom bytov dodáva prostredníctvom správcovských spoločností.

V roku 2017 ENGIE Services vybudovala z vlastných investícií pre Blok B kotolňu a zabezpečila inštaláciu elektrických a slaboprúdových rozvodov a rozvodov kúrenia a vody, telekomunikačné pripojenie, inštaláciu vzduchotechniky, aktívneho bleskozvodu a verejného osvetlenia. Blok B bol v auguste úspešne skolaudovaný. Rovnaké práce a služby poskytuje ENGIE aj pre Blok C, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe a ktorého kolaudácia by mala byť zrealizovaná do konca roku 2017. 

„Spolupráca s developerskou spoločnosťou Titus bude pokračovať aj na budúci rok. V pláne je výstavba ďalších troch obytných domov, v rámci ktorej budeme investovať do nových kotolní. Okrem toho plánujeme aj realizáciu inštalácie technologických celkov. Verím, že naša vzájomná spolupráca bude aj naďalej úspešná,“ hovorí Ľudovít Hintoš, riaditeľ Regiónu Východ ENGIE Services.                          

Späť