Späť

Rekonštrukcia rozvodov v bratislavskom Novom Meste

Rekonštrukcia rozvodov v bratislavskom Novom Meste

Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE na Slovensku, tento rok pokračuje v plánovanej rekonštrukcii sekundárnych rozvodov tepla.  Modernizácia rozvodov sa bude realizovať v bratislavskom Novom Meste a prispeje k zníženiu tepelných strát, minimalizácii porúch a celkovému zefektívneniu distribúcie tepla.

PROJEKT: Modernizácia distribučného rozvodu ÚK a TV – vykurovací okruh kotolňa Višňová“ bude realizovaný na uliciach a v termínoch uvedených v tabuľke:

Dolný okruh kotolňa Višňová vetva A Miesto rekonštrukcie, ulice a Bytové domyZahájenie rozkopávkyUkončenie rozkopávkyKonečná úprava povrchu terénu
Višňová 9-11, 13,   Višňová 1-3, 5, Višňová 7, Višňová 15-19od 09.05.2022do 08.07..2022do 16.07.2022
Dolný okruh kotolňa Višňová vetva B Miesto rekonštrukcie, ulice a Bytové domyZahájenie rozkopávkyUkončenie rozkopávkyKonečná úprava povrchu terénu
Višňová 14, Višňová 8-12, Višňová 2-6, Bárdošova 21-25,   Bárdošova 27, Na Revíne 9-13  od 16.05.2022do 17.07.2022do 23.07.2022
Horný okruh kotolňa Višňová Miesto rekonštrukcie, ulice a Bytové domyZahájenie rozkopávkyUkončenie rozkopávkyKonečná úprava povrchu terénu
Materská škola Na Revíne 14, Višňová 21, Na Revíne 15, Na Revíne 17,  Na Revíne 19, Na Revíne 21od 23.06.2022do 28.08..2022do 03.09.2022

REKONŠTRUKCIA sekundárnych rozvodov UK a TV vykurovací okruh kotolňa VIŠŇOVÁ

Predpokladané prerušenie  dodávky teplej vody bude v čase od 8.00 h v deň začiatku odstávky NEPRETRŽITE až do 20.00 h v deň ukončenia odstávky.

> 2.6.2022-15.6.2022

Višňová 1-5, Višňová 7, Višňová 9-13, Višňová 15-19

> 2.6.2022-6.6.2022, 14.6.2022-23.6.2022

Višňová 2-6, Višňová 8-12, Višňová 14, Bardošova 21-25, Bardošova 27, Na Revíne 9-13

> 23.6.2022-28.6.2022

Bardošova 21-25, Bardošova 27, Na Revíne 9-13

> 7.7.2022-22.7.2022

MS Na Revíne, Višňova 21, Na revíne 15, 17, 19, 21

DOKUMENTÁCIA

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích práce (Súhlasné stanovisko TH NM Višňová)

OÚ ŽP Ochrana prírody: Stanovisko k SP Višňová

OÚ ŽP Ochrana prírody: Výrub drevín Višňová

SO 03 Višňová – C – Celková situácia stavby teplovodné rozvody

PROJEKT: Modernizácia distribučného rozvodu ÚK a TV – vykurovací okruh kotolňa Vlárska bude realizovaná na uliciach a v termínoch uvedených v tabuľke:

Miesto rekonštrukcie, ulice a Bytové domyZahájenie rozkopávkyUkončenie rozkopávkyKonečná úprava povrchu terénu
Vlárska 48/A, Rozvodná 17-19,  Rozvodná 13-15, Rozvodná 9-11,  Klenová 18-20, Klenová 22-24, Klenová 26-28od 13.06.2022do 21.08..2022do 21.08.2022

REKONŠTRUKCIA sekundárnych rozvodov UK a TV vykurovací okruh kotolňa VLÁRSKA

Predpokladané prerušenie  dodávky teplej vody bude v čase od 8.00 h v deň začiatku odstávky NEPRETRŽITE až do 20.00 h v deň ukončenia odstávky.

> 20.6.2022 – 3.7.2022

Bytové domy: Rozvodná 9-11, Rozvodná 13-15  Rozvodná 17-19, Klenova 18-20, Klenova 22-24, Klenova 26-28,

DOKUMENTÁCIA

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác: Súhlasné stanovisko TH NM Vlárska

OÚ ŽP Ochrana prírody: Stanovisko k SP okruh Vlárska

OÚ ŽP Ochrana prírody: Výrub drevín okruh Vlárska

SO 04 Vlárska: Celková situácia teplovodných rozvodov

Späť