Späť

Rekonštrukcia technologických zariadení v Košiciach

V metropole východného Slovenska rekonštruuje od júna tohto roka spoločnosť AZOR, ako nový vlastník objektu, polyfunkčné centrum na Hlavnej ulici. ENGIE Services uspela vo výberovom konaní a v najbližšom čase plánuje začať s rekonštrukciou technologických zariadení na výrobu a rozvod tepla, chladu a dodávku elektrickej energie.  

Rekonštrukcia sa týka polyfunkčného centra, ktoré viac než 50 rokov slúžilo na obchodné účely. Do roku 1994 bol v centre Obchodný dom Prior, neskôr K-Mart a až do tohto roku v budove prevádzkovalo svoje obchody Tesco. Nový investor plánuje budovu zmodernizovať a vytvoriť z nej polyfunkčný objekt, zvýšiť komfort služieb so zámerom omladiť a skrášliť Košice.

V súčasnosti sa na objekte vykonávajú demontážne práce. Rekonštrukcia stavebnej i technickej časti by mala byť dokončená na jeseň 2019. V zmysle zmluvy ENGIE v objekte zrekonštruuje a doplní nové technológie na výrobu a rozvod tepla, chladu a distribúciu elektrickej energie a prostredníctvom týchto technológií bude následne vyrábať a dodávať energie koncovým nájomcom.  

ENGIE na vlastné náklady kompletne zrekonštruuje existujúcu technológiu výroby tepla a chladu a súčasne do objektu doplnení vysoko efektívnu technológiu na báze tepelného čerpadla s výkonom 297 kW, čím sa dosiahne úspora primárnej spotreby energie a tiež úspora emisií CO₂. Počas prevádzky objektu nové technológie zabezpečia dodávky tepla a chladu koncovým odberateľom v požadovanom množstve a kvalite. ENGIE zároveň prostredníctvom vlastnej investície kompletne zrekonštruuje zastaranú infraštruktúru vysokého a nízkeho napätia vrátane trafostanice, čím zabezpečí stabilnú dodávku elektrickej energie pre celý polyfunkčný objekt.

„Pre zákazníkov, v tomto prípade investorov polyfunkčného centra, je výhodné spolupracovať v rámci dodávok a distribúcie energie s jedným dodávateľom. Znamená to pre nich menej administratívy, menej starostí s prevádzkou technických zariadení a technologických systémov a jednoduchšiu komunikáciu, čo sa v konečnom dôsledku prejaví ako úspora času i financií. Navyše, našim cieľom je, okrem dodávky energie, poskytnúť zákazníkovi komplexné služby v rámci prevádzky objektu, konkrétne technickú správu nehnuteľnosti, alebo energetický manažment s vyhodnotením spotreby a návrhom úsporných opatrení,“ vysvetľuje benefity ponúkaných služieb Miloš Ščurka, projektový manažér, Región Východ, ENGIE Services.

Späť