Späť

Proaktívny a promptný prístup pre projekt v Slovenskej Grafii

Bratislava, 15. 12. 2016


Kvalitné služby v oblasti dodávky, inštalácie a servisu chladiacich zariadení, promptnosť a proaktívny prístup – toto všetko sú atribúty, vďaka ktorým už druhý rok Slovenská Grafia spolupracuje s ENGIE Services.Slovenská Grafia, ktorá vznikla v roku 1921, je najstaršou pôvodnou tlačiarňou na Slovensku. Spoločnosť s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou poskytuje svoje polygrafické služby pre slovenských a zahraničných klientov. Svojou potenciálnou okamžitou hodinovou kapacitou 12 miliónov strán A4 za hodinu sa zaraďuje k špičke polygrafie v Európe.ENGIE Services spolupracuje so Slovenskou Grafiou od januára 2015. „Pre tlačiarne zabezpečujeme servis a opravy chladiacich zariadení, konkrétne chladiacich jednotiek s vlastným systémom merania regulácie a chladiacich veží slúžiacich na chladenie rotačných tlačiarenských strojov,“ uvádza Peter Koman, senior project manager.V roku 2016 ENGIE Services zareagovala na potreby spoločnosti, ktoré sa týkali doplnenia – rozšírenia zdroja chladu v jednej zo strojovni chladenia . „Slovenská Grafia mala v strojovni chladenia k dispozícii iba jeden chladiaci stroj. Kúpa ďalšieho chladiaceho stroja bola nevyhnutná hlavne z dôvodu zabezpečenia nepretržitej výroby chladu (v prípade poruchy druhého chladiaceho stroja). Zareagovali sme promptne, a vďaka kvalitnej a prepracovanej projektovej dokumentácií, priaznivej cene a rýchlej reakcii sa nám podarilo zákazku získať,“ vysvetľuje Peter Koman.Predmetom prác bola dodávka a inštalácia chladiaceho stroja značky Daikin s chladiacim výkonom 1 MW a zabezpečenie všetkých súvisiacich prác, ako je úprava rozvodov chladenia, elektroinštalačné práce  a úprava merania a regulácie. Samotná inštalácia chladiaceho zariadenia bola zrealizovaná v auguste 2016 za plnej prevádzky. Prípravné práve boli zrealizované už v máji 2016, počas jedného dňa, kedy bola v závode naplánovaná odstávka elektrickej energie z dôvodu údržby trafostaníc. „Náš promptný a kvalifikovaný prístup pri inštalácii chladiaceho stroja klient ocenil a rozšíril spoluprácu o servis oboch strojov,“ uvádza Peter Koman.Slovenská Grafia v súčasnosti používa dva chladiace stroje, pričom každý je vybavený jedným skrutkovým kompresorom s chladiacim výkonom 1MW. Chladiace stroje pracujú v záskoku a sú striedané v prípade poruchy alebo po ubehnutí definovaného počtu motohodín, čo predlžuje životnosť zariadení a zvyšuje spoľahlivosť výroby chladu. Takýto obrovský chladiaci výkon dosiahnutý len  pomocou jedného skrutkového kompresora je unikátnym riešením a výhodou značky Daikin. V prípade iných značiek sú na dosiahnutie takéhoto chladiaceho výkonu potrebné dva alebo tri kompresory.Slovenská Grafia pracuje v nepretržitej prevádzke a v prípade poruchy potrebuje rýchle riešenie. Myslím si, že práve naša promptnosť a proaktívny prístup presvedčili klienta o tom, že spolupráca s nami je správna voľba,“ uzatvára Peter Koman.  

Späť