Späť

Nové projekty kampane ENGIE Harmony Project

12.12.2018   |   #Blog #Uhlíková neutralita

Zosúladenie individuálnych a celospoločenských záujmov vedie k harmonickému pokroku po celom svete – to je idea, ktorej ENGIE verí a zároveň záväzok, ktorý sa snaží plniť. V duchu spomínanej myšlienky spustila spoločnosť na jar tohto roka po celom svete kampaň ENGIE Harmony Project. Koncept je postavený najmä na komunikačnej kampani, ktorá prezentuje reálne projekty pokrokovej spolupráce tímov ENGIE a jej partnerov. Patria medzi nich start-upy, miestni aktéri či umelci, teda všetci, ktorí majú spoločnú túžbu konať v prospech harmonického pokroku. 

ENGIE ENERGY OBSERVER / Prvá vodíková loď na plavbe okolo sveta

ENERGY OBSERVER je loď, ktorá sa plaví okolo sveta. Funguje ako laboratórium a testuje nové energetické riešenia v morskom prostredí, a to za extrémnych podmienok. Je poháňaná obnoviteľnou energiou a vodíkom, ktorý sa vyrába na palube priamo z morskej vody. V rámci kampane sa viac než o lodi hovorí o čistom a autonómnom energetickom systéme, ktorý predznamenáva energetické riešenia zajtrajška.

„Tento projekt je zmenšený model systému 100-percentne obnoviteľnej energie zajtrajška. ENERGY OBSERVER ukazuje, že inovatívne riešenia sú teraz prístupné pre všetkých a všade. Je to neuveriteľne motivujúce,“ hodnotí projekt Caroline Hillegeer, Business Developer Hydrogen, ENGIE.

Doplnková energia pre budúcnosť bez uhlíka
Zabezpečenie energetickej autonómie spojením vodíka a obnoviteľných energií je malou revolúciou v každodennom živote, najmä v súvislosti s rozvojom vodíkovej mobility. Ak sa používa ako doplnkové palivo v elektrických alebo plynových vozidlách, zvyšuje totiž ich autonómiu a znižuje čas nabíjania bez toho, že by spôsobovali znečistenie ovzdušia alebo hluk.

ENGIE FAIRWIND / Veterné turbíny stredného výkonu

Vďaka partnerstvu spoločností ENGIE a Fairwind vznikla v Belgicku alternatíva k tradičným veterným turbínam. Namiesto veľkých lopatiek umiestnených vysoko na stožiari sa okolo zvislej osi otáčajú malé čepele. Tento mechanizmus umožňuje, aby sa vietor zachytil v nízkych nadmorských výškach a vyrábal ekologickú elektrickú energiu so zníženou uhlíkovou stopou a zníženou hladinou hluku. Riešenie reaguje na potreby fariem, malých a stredných podnikov, a to pri dodržaní limitov emisií CO2. Preto do roku 2020 plánuje ENGIE Fairwind nainštalovať v Belgicku až 100 takýchto zariadení.

„Malé veterné turbíny sú ďalšou možnosťou v našej ponuke decentralizovaných riešení. V súčasnosti sa kombinujú so solárnymi panelmi a nabíjacími stanicami pre elektrické vozidlá. Zajtra sa budú kombinovať s batériami! „ komentuje inováciu s nadšením François Boisseleau, Manager B2B & Green Mobility, ENGIE. 

ENGIE EVBOX / Inteligentná elektrická mobilita 

Mesto Rotterdam sa zaviazalo znížiť znečistenie ovzdušia, cestnú premávku a z nej vyplývajúci rušivý hluk. Na dosiahnutie tohto cieľa spustilo komplexný program elektrickej mobility a plánuje vytvoriť  rozsiahlu sieť nabíjacích staníc pre miestnych obyvateľov a vozový park mesta. Do roku 2020 plánuje pripojiť až 1 800 nabíjacích staníc v oblastiach, kde ich užívatelia potrebujú najviac. Touto misiou, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia udržateľným spôsobom, boli poverené spoločnosti ENGIE a EVBox. 

Hluk a znečistenie, dva z najzávažnejších problémov, ktorým čelia veľké mestské oblasti, rieši mesto Rotterdam sofistikovane. Prizvalo k spolupráci samotných obyvateľov, ktorí môžu prostredníctvom vyhradenej platformy vybrať miesta pre inštaláciu nabíjacích staníc spoločnosti EVBox. Toto riešenie by malo uľahčiť elektrickú mobilitu a umožniť obyvateľom využívať sieť nabíjačiek, ktoré budú v blízkosti ich domov, práce, vlakovej stanice, parkoviska či miesta pre zdieľané vozidlá. Mestská rada môže navyše monitorovať aj cykly dobíjania a riadiť spotrebu energie terminálov prostredníctvom zabudovaných SIM kariet.

„Po celom svete sme už nainštalovali viac ako 55 000 nabíjacích staníc. Do roku 2025 ich chceme zriadiť jeden milión,“ uvádza ambiciózny plán spoločnosti Souleymane Cissé, Business Development Representative, EVBox.

ENGIE NITERÓI / Riešenie Livin‘

Mesto Niterói, situované v blízkosti brazílskeho Ria, čelí spoločnej výzve prudko sa rozvíjajúcich metropolitných oblastí: dopravným zápcham. S cieľom zlepšiť plynulosť dopravy a zabezpečiť lepšiu kvalitu života pre svojich obyvateľov spustilo mesto ambiciózny program inteligentného, automatizovaného a riadeného manažovania mestskej premávky v reálnom čase na báze Livin ‚. Ide o riešenie vyvinuté spoločnosťou ENGIE, ktoré privádza do života Smart Cities.   

„V Niterói kamery zachytávajú vozidlá stojace na svetelných križovatkách. Čím je rad vozidiel na križovatke dlhší, tým dlhšie svieti zelená farba! V rámci ENGIE si tento jedinečný projekt získal svetové prvenstvo,“ hovorí Médéric de la Houssaye, Engineer & Project Manager, ENGIE Brazil. 

Regulácia mestskej dopravy
Riadenie mestskej premávky je pre metropolitné oblasti zásadnou výzvou a obyčajne veľkým problémom. V Niterói viac ako 200 inteligentných kamier nepretržite monitoruje počet vozidiel v desiatich najviac preťažených oblastiach mesta. Tieto informácie odovzdávajú v reálnom čase 190 kontrolórom semaforov, ktorí dokážu aktuálnej premávke prispôsobiť dĺžku trvania svetelných signálov. Tým sa skracuje čas jazdy a súčasne sa znižuje spotreba paliva, emisie znečisťujúcich látok a riziko nehôd. 

Do roku 2050 bude v mestách žiť 67% svetovej populácie, preto je výzva zosúladiť rozvoj miest so zachovaním jeho energetických zdrojov veľmi aktuálna, dá sa povedať, že až kľúčová. 

IMAGINATIVE BUILDERS / Vynaliezaví tvorcovia

Za týmito výnimočnými projektmi stoja ženy a muži, ktorí spolupracujú na vytvorení lepšieho sveta pre nás všetkých. Ich sila spočíva vo vzájomnej spolupráci a kombinovaní odborných znalostí. Majú snahu viesť kolektívne úsilie k prospechu všetkých. Takí sú Imaginative Builders – Vynaliezaví tvorcovia. 

Pozrite si všetky filmy z kampane ENGIE HARMONY PROJECT: https://harmonyproject.engie.com/en/

Späť