Späť

Vo Veľkých Kapušanoch začneme s prevádzkou tepelného hospodárstva

Termming, a.s.,  dcérska spoločnosť Skupiny Cofely, bude od 1. 1. 2016 zabezpečovať obyvateľom Veľkých Kapušian  výrobu a dodávku tepla. Nahradí tak doterajšieho výrobcu a dodávateľa tepla – spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany.  

V januári 2016 spustí Skupina Cofely prevádzku svojho už 15-teho tepelného hospodárstva na Slovensku. V horizonte piatich rokov by spoločnosť Termming chcela vo Veľkých Kapušanoch preinvestovať viac ako pol milióna eur. Investícia sa bude týkať výmeny hlavných rozvodov tepla v meste. „Naším prioritným cieľom je zabezpečiť pre obyvateľov Veľkých Kapušian dlhodobú a kvalitnú dodávku tepla. Po analýze aktuálneho stavu hlavných rozvodov sme sa rozhodli investovať do ich výmeny. Na základe našich niekoľkoročných skúseností ich výmena pomôže k stabilizácii kvality dodávok tepla a zníženiu poruchovosti v rámci distribučného systému,“ hovorí Martin Žigo, riaditeľ divízie výroby a distribúcie energií v Cofely.

Termming vyrába a distribuuje teplo od roku 1996 vo viacerých slovenských mestách. V Bratislave zásobuje teplom mestské časti Vrakuňa a Staré Mesto a okrem toho prevádzkuje tepelné hospodárstva v Malackách, Pezinku, Stupave a v Lehote pod Vtáčnikom.

Vo Veľkých Kapušanoch bude Termming prevádzkovať 3 kotolne, prostredníctvom ktorých obyvateľom ročne dodá teplo v objeme takmer 55 tisíc GJ.   

Späť