Späť

Nová spolupráca so Slovenskými elektrárňami

ENGIE Services od júla 2020 poskytuje pre Slovenské elektrárne služby komplexnej technickej správy nehnuteľností. Podľa 3-ročného kontraktu (s ročnou opciou) ENGIE zastrešuje správu budov a zariadení elektrární v 5 lokalitách – Bratislava, Mochovce, Bohunice, Trenčín a Liptovská Mara.

Slovenské elektrárne, a.s.
Hlavnou podnikateľskou činnosťou Slovenských elektrární je výroba a predaj elektriny. Podľa disponibilného inštalovaného výkonu sú najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Spolupráca so Slovenskými elektrárňami
ENGIE Services spolupracovala so Slovenskými elektrárňami aj v minulosti. V roku 2013 pripravila pre spoločnosť energetický audit, v rámci ktorého posudzovala energetickú náročnosť vybraných objektov v Trnave, Trenčíne a vo Vojanoch. Výsledkom auditu bol návrh dvoch variantov riešení rekonštrukcie, vedúcich k zvýšeniu hospodárnosti a energetickej efektívnosti.

O dva roky neskôr, v rámci 3-ročného kontraktu, ENGIE zabezpečovala nepretržitú obsluhu odovzdávacích staníc tepla (OST) a systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Leopoldove.

Komplexná technická správa nehnuteľností
ENGIE Services od júla tohto roku poskytuje služby komplexnej technickej správy nehnuteľnosti pre objekty riaditeľstva SE v Bratislave, Atómových elektrární v Mochovciach, Atómových elektrární  v Bohuniciach a administratívne objekty vo Vodných elektrárňach v Trenčíne a na Liptovskej Mare. Spoločnosť pre zabezpečenie kvalitných služieb správy objektov a zariadení elektrární zamestnala 17 zamestnancov. Niektorí z týchto zamestnancov pred nástupom na projekt absolvovali špeciálne školenia a testy, ktoré im umožnili pracovať v kontrolovanom pásme elektrární.   

 

Rozsah činností komplexnej technickej správy zahŕňa prevádzku zariadení, správcovské činnosti, kontroly, servis, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení, preventívnu a korektívnu údržbu a drobné opravy, stavebné a odborné práce, 24 hodinový dispečing a reguláciu škodcov (deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia).

„Teší nás, že môžeme opäť obnoviť našu spoluprácu so Slovenskými elektrárňami. Veríme, že vďaka našej odbornej expertíze, profesionalite zamestnancov a skúsenostiam z množstva podobných referenčných projektov, poskytneme Slovenským elektrárňam kvalitné a stabilné služby a nesklameme dôveru, ktorú do nás vložila,“ uzatvára Tomáš Korpáš, riaditeľ Divízie správy nehnuteľností ENGIE Services.

Späť