Späť

Moldava nad Bodvou kúri štiepkou

Moldava nad Bodvou 30. marca 2012 – Spoločnosť Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., patriaca do skupiny francúzskeho energetického koncernu Cofely,  uviedla do prevádzky v Moldave nad Bodvou kotolňu na biomasu a ukončila tak náročnú rekonštrukciu bývalej uhľovej kotolne K6 na ul. Severná. Nový zdroj na drevnú štiepku, ktorý zásobuje teplom všetkých obyvateľov mesta, napojených na centrálne zásobovanie, prinesie výhodnejšie ceny tepla pre konečných spotrebiteľov, keďže cena štiepky je nižšia ako ceny zemného plynu.

Cieľom investície v celkovej výške 2, 67 mil. eur bolo tlakovo oddeliť zdroje tepla od výmenníkových staníc, čo umožní prioritné využívanie zdroja tepla na biomasu s celkovým inštalovaným výkonom 5 MW. Dodávateľom technológie na spaľovanie drevnej štiepky v Moldave nad Bodvou sa na základe výberového konania stala spoločnosť Herz, ktorá je jedným z popredných dodávateľov technických zariadení budov na svete.
„Nová tepláreň zvýši energetickú bezpečnosť mesta a zároveň zníži objem skleníkových plynov. Pre obyvateľov je alternatívny zdroj tepla dobrou správou aj preto, že prináša výhodnejšie ceny tepla, keďže pri dnešnom trende zvyšovania cien primárnych energií rastie cena štiepky omnoho pomalšie ako ceny plynu“, povedal Jozef Smolka, riaditeľ Divízie výroby a distribúcie energií spoločnosti Cofely, ktorá vlastní majoritný podiel akcií Tepelného hospodárstva Moldava.

Projekt podporila aj 50-percentná dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Súčasťou projektu je aj inštalácia domových odovzdávacích staníc tepla v ôsmych bytových domoch, ako aj teplovodné prepojenie týchto odberných miest s kotolňou. Túto časť projektu financovala spoločnosť Tepelné hospodárstvo Moldava.

Späť