Späť

Modernizácia a prevádzka MDS v areáli Novej Hodvábky v Senici

Spoločnosť ENERGY Distribution, člen Skupiny ENGIE na Slovensku, kúpila na sklonku minulého roka, s cieľom rozvoja energetických distribučných aktivít na Slovensku, majetok a technológie miestnej distribučnej sústavy (MDS) v areáli Novej Hodvábky v Senici. Tento rok plánuje jej rozsiahlu modernizáciu, ktorej výsledkom bude vybudovanie bezobslužnej transformačnej stanice a zefektívnenie prevádzky.

Miestna distribučná sústava sa nachádza v bývalom areáli Slovenského hodvábu, ktorý sa po revitalizácii zo začiatku roka 2012 postupne mení na Novú Hodvábku. Celková plocha areálu, v ktorom sa bude po jeho dokončení nachádzať okrem priemyselnej aj rezidenčná a retailová časť,  je približne 110 tisíc m².

ENERGY Distribution, ako nový vlastník MDS, začala 1. decembra 2018 dodávať spoločnostiam sídliacim v Novej Hodvábky elektrickú energiu a od 1. januára tohto roku Skupina ENGIE pre klientov v areáli zabezpečuje aj distribúciu plynu.
Celková technická kapacita MDS je 25 MW, pričom v súčasnosti sa využíva 4,6 MW, a to hlavne pre klientov v priemyselnej časti parku. ENERGY Distribution je pripravená, po dobudovaní areálu investorom, rozšíriť dodávku elektrickej energie aj pre rezidenčnú a retailovú časť.

MDS sa skladá z hlavnej transformačnej stanice 110/6 kV, podružných rozvodní 6/0,4 kV, kontrolnej miestnosti a kompresorovne. “V súčasnosti náš tím technických inžinierov pripravuje analýzu a alternatívy investičného riešenia, ktorého cieľom bude modernizácia stanice a zmena prevádzky MDS z obslužnej na bezobslužnú,“ hovorí Martin Žigo, riaditeľ Regiónov Západ a Stred, ENGIE Services. Modernizácia MDS bude zrealizovaná do konca tohto roka.

ENERGY Distribution, v rámci prevádzky MDS, už teraz zabezpečuje služby spojené s legislatívnou správou, certifikačnou garanciou, tvorbou fakturačných podkladov, kontrolou spotrieb energií a analýzou bilancie strát, prevádzkovaním merania a dátových zariadení, denné nahlasovanie nameraných dát, držanie havarijnej pohotovosti a monitoring dodávky elektrickej energie prostredníctvom centrálneho dispečingu (24/7).  

Areál Novej Hodvábky sa nachádza v priamom susedstve s kotolňou na spaľovanie drevnej štiepky, ktorú prevádzkuje spoločnosť Službyt, člen Skupiny ENGIE. „Výhodná susedská poloha MDS a mestskej výhrevne nám umožní využívať všetky dostupné synergie medzi obomi projektami. A to nielen z hľadiska rozšírenia ponuky služieb o dodávku tepla a TÚV, ale aj z hľadiska efektívneho využitia ľudských zdrojov, keď jeden tím bude zabezpečovať nielen prevádzku výhrevne, ale aj celej distribučnej siete,“ vysvetľuje Martin Žigo.

Kúpou, modernizáciou a prevádzkovaním MDS plány Skupiny ENGIE v senickom areáli nekončia. Práve naopak. „Naším zámerom je ponúknuť klientom, sídliacim v priemyselnej časti Novej Hodvábky, aj ďalšie služby zo širokého portfólia ENGIE, a to konkrétne z oblasti komplexnej správy nehnuteľností. V súčasnosti je však naším prvoradým cieľom zefektívniť prevádzku MDS a pre našich odberateľov zabezpečiť stabilnú a bezporuchovú dodávku energií,“ uzatvára Martin Žigo.

Späť