Späť

Cofely v septembri ukončí rekonštrukciu verejného osvetlenia v Čadci

28.07.2015   |   #Aktuality #Verejné osvetlenie

Bratislava, 23. júl 2015

V septembri tohto roku plánuje spoločnosť Cofely ukončiť rekonštrukciu verejného osvetlenia (VO) v Čadci a do konca roka začne s jeho prevádzkou. Cofely tým dodrží stanovený harmonogram rekonštrukčných prác uvedených v koncesnej zmluve, ktorú na jar minulého roka podpísala s predstaviteľmi mesta. Dodatočné požiadavky zo strany objednávateľa bude realizovať na základe úspešnosti doriešenia  dotácie z programu Munsef vo výške 460 tis. eur a ďalších objednávok podľa finančných možností mesta.  

Čadca riešila problém s neefektívnym a nefungujúcim verejným osvetlením niekoľko rokov. Vzhľadom k tomu, že mesto nedokázalo pokryť náklady na rekonštrukciu VO z vlastných zdrojov, rozhodlo sa vypísať verejnú obchodnú súťaž. Na základe najvýhodnejšej ponuky súťaž vyhrala Cofely, ktorá celý projekt až do jeho odovzdania mestu financuje z vlastných zdrojov. Cofely navyše poskytuje mestu Čadca záruku na dosiahnutie očakávaných ekonomických prínosov zmluvne garantovanou úrovňou energetických úspor, ktoré pokryjú náklady na rekonštrukciu VO v zmysle základnej koncesnej zmluvy.

Mesto pred vypísaním verejnej obchodnej súťaže zozbieralo podnety týkajúce sa zlepšenia VO od obyvateľov Čadce. Všetky požiadavky boli zahrnuté v spracovanej projektovej dokumentácii, avšak iba časť z nich sa stala súčasťou koncesnej zmluvy. Požadované práce nad rámec základného projektu tak nie sú finančne kryté z garantovaných úspor. Časť finančných prostriedkov potrebných na realizáciu dodatočných požiadaviek obyvateľov a mesta by mala byť krytá z programu Munsef. Cofely a vedenie mesta v súčasnosti spoločne hľadajú ďalšie možné zdroje na dofinancovanie zvyšnej časti požiadaviek.

Rekonštrukčné práce súvisiace s výmenou verejného osvetlenia v Čadci začala Cofely realizovať v júli 2014, teda už mesiac po podpise zmluvy. V rámci rekonštrukcie bude celkovo vymenených 2250 svietidiel, 400 stĺpov verejného osvetlenia, 13 km elektrických nadzemných a podzemných rozvodov a nainštalovaných 63 nových elektrických rozvádzačov a 24 svetelných systémov na osvetlenie prechodov pre chodcov, v zmysle platných zákonov.

Cofely okrem prevádzky VO bude pre mesto aj nakupovať elektrickú energiu. „Vzhľadom k tomu, že Cofely  nakúpi a spotrebuje viac ako 30 GWh elektrickej energie ročne, vieme v porovnaní s inými dodávateľmi pre Čadcu dohodnúť výhodnejšie ceny,“ hovorí Jozef Galdun, riaditeľ Žilinskej pobočky Cofely.

 „Podľa pozitívnych ohlasov zo strany obyvateľov Čadce vieme, že výmena neefektívnych svietidiel s nízkou svietivosťou za moderné a energeticky efektívne LED svietidlá mala význam. Teší nás, že okrem lepšej viditeľnosti v nočných hodinách, zlepšenia svetelného komfortu a zvýšenia bezpečnosti v uliciach a na prechodoch pre chodcov, môže mesto profitovať aj z faktu, že rekonštrukcia nezaťažila mestský rozpočet a ušetrené finančné prostriedky môže využiť na iné potrebné projekty.

Rád by som spomenul, že LED svietidlá, ktoré sa priebežne inštalovali a sú aktuálne už v prevádzke dosahujú oproti pôvodným svietidlám úsporu elektrickej energie vo výške 40 až 60%. Až do ukončenia  rekonštrukcie prevádzku systému VO financuje mesto z vlastného rozpočtu, a tak v súčasnosti všetky dosiahnuté úspory pozitívne ovplyvňujú výšku ich prevádzkových nákladov.

V súčasnosti v Čadci prebiehajú finálne rekonštrukčné práce súvisiace s inštaláciou nových a obnovených krytov osvetlenia, vyrovnávajú sa stĺpy, inštalujú sa nové elektrické rozvádzače a upravujú sa povrchy,“ dopĺňa Jozef Galdun.

Od jesene tohto roku Cofely v Čadci preberá prevádzku celej siete verejného osvetlenia. Podľa zmluvy s mestom bude jej správa a údržba trvať 15 rokov. Cofely sa zameria hlavne na zabezpečenie efektívnej a kvalitnej prevádzky s ohľadom na dodržanie garantovanej úrovne energetických úspor. 

Späť