Späť

Budova EcoPoint Košice ocenená certifikátom LEED GOLD

Bratislava, 23. september 2014

Budove EcoPoint v Košiciach bol 23. septembra 2014 slávnostne udelený certifikát LEED. Zelená budova EcoPoint Office Center sa tak získaním medzinárodného ocenenia definitívne zaradila medzi skupiny budov so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Na projekte výstavby a samotnej realizácii sa podieľala aj spoločnosť Cofely, a.s. Projekt bol navrhnutý pomocou najlepších technológií na trhu s dôrazom na ekonomické a environmentálne hľadisko.

Budova EcoPointu získala certifikát LEED v kategórii GOLD s počtom dosiahnutých bodov 73, čo ju zároveň radí na prvé miesto ako budovu s doposiaľ najvyšším dosiahnutým počtom bodov na Slovensku. Na „zelenej“ koncepcii administratívnej budovy sa od počiatočnej fázy podieľala spoločnosť Cofely a.s., ktorá spolupracovala pri navrhovaní najvhodnejšieho riešenia s ohľadom na optimalizáciu prevádzkových nákladov budovy. „Projekt EcoPoint bol zrealizovaný pomocou najlepších technológií na trhu, s dôrazom na ekonomické a environmentálne hľadisko. S investorom sme pracovali už vo fáze prípravy projektovej dokumentácie tak, aby sme čo najefektívnejšie spojili ekologickú a úspornú stránku. Získanie certifikátu LEED je preto aj pre nás veľkým úspechom a zároveň uznaním kvality našej práce,“ hovorí Roman Doupovec, generálny riaditeľ Cofely a.s. Cofely sa v rámci služieb facility managementu aj naďalej podieľa na celkovej správe tejto nehnuteľnosti, zabezpečuje jej údržbu a odbornú revíziu.

Udeľovanie certifikátu LEED bolo spojené aj so slávnostným otvorením košickej pobočky spoločnosti Cofely, ktorá na Slovensku patrí medzi lídrov v poskytovaní energetických služieb a komplexnej správy nehnuteľnosti. „Našou filozofiou je prinášať klientom riešenia, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Preto nás teší, že priestory košickej pobočky sídlia práve v budove, ktorá túto filozofiu spĺňa vo všetkých ohľadoch,“ dopĺňa Roman Doupovec.

Certifikát LEED patrí k najrozšírenejším certifikačným systémom po celom svete. Budova, ktorá ho získa, je medzinárodne vnímaná ako stavba zrealizovaná s ohľadom na environmentálne prostredie, čo taktiež zvyšuje jej hodnotu na trhu. „Budovy s týmto certifikátom zaručujú výhodnejšie podmienky ako pre prenajímateľov, tak aj pre nájomcov. Použité stavebné materiály zvyšujú kvalitu stavby a prispievajú ku kvalitnejšiemu pracovnému a životnému prostrediu, ich prevádzkové náklady sú o mnoho nižšie. Dnes je pri realizácii stavieb potrebné na tieto aspekty myslieť už pri stavebnom zámere. Dodatočné zásahy do budovy môžu byť menej efektívne a vyžadujú vyššie náklady,“ uzatvára Roman Doupovec.

Späť