Späť

Aké sú súčasné trendy vo Facility manažmente?

Podcast #1 / Rozhovor s Tomášom Korpášom, riaditeľom Divízie Facility manažmentu o aktuálnych trendoch v oblasti Facility manažmentu

Predtým, ako sa začneme rozprávať o trendoch, mohol by si stručne povedať čo je to vlastne technický Facility manažment (TFM)?

V skratke je to komplexná starostlivosť o nehnuteľnosti a o technické zariadenia budov. Cieľom TFM je zhodnocovanie budovy v čase. Jeho súčasťou sú aj ďalšie služby, ako napríklad  property manažment, upratovanie, recepcia, dispečing, online helpdesk, či strážna služba.

Prečo by mal byť pre každého majiteľa, alebo nájomcu budovy TFM dôležitý?

Pretože zabezpečuje kontinuálnosť prevádzky a vďaka pravidelnej starostlivosti o zariadenia stabilizuje, či priamo zvyšuje hodnotu objektu. Pre majiteľov a nájomcov je prioritou ich vlastný biznis, ktorému sa musia naplno venovať. Práve preto je pre nich dôležité, aby mohli spolupracovať s overeným partnerom, ktorý pre nich komplexne zastreší všetky služby Facility manažmentu (FM), vrátane starostlivosti o technické zariadenia.

Podľa tohtoročného rebríčka Slovenskej Asociácie Facility Manažmentu (SAFM) je ENGIE jednotkou v TFM na Slovensku. Čomu za to vďačíme a čo je podľa teba naša pridaná hodnota?

Prvenstvo v rebríčku SAFM nás samozrejme teší. Podľa mňa to znamená, že asi niečo robíme dobre. Ale vážne, za ocenením stoja tímy našich kolegov z Faciltiy manažmentu, ktorí každý deň poctivo odvádzajú svoju prácu a vždy sa snažia urobiť pre klienta maximum. Našou výhodou je, že na trhu pôsobíme už viac ako 25 rokov a tento čas sa odrazil aj na našom know-how, skúsenostiach, množstvu úspešných referenčných projektov a v neposlednom rade aj na stabilite a vysokej kvalite služieb, ktoré našim klientom ponúkame. Takže ak by som to mal zhrnúť, myslím si, že za naše prvenstvo vďačíme najmä našim klientom, ktorí sú s našou prácou spokojní a svoju dôveru voči nám preukazujú zazmluvňovaním nových projektov.

Čiže z tvojho pohľadu ide skôr o ľudský faktor?

Myslím si, že nielen o ľudský, ale aj o odborný a v konečnom dôsledku svoju úlohu zohráva aj komplexnosť služieb. ENGIE na Slovensku sa totiž nevenuje iba FM, ale aj energetike, inštalácii technológií a technickému servisu. Interne prepájame služby všetkých divízií tak, aby klient mohol z takto vytvorených synergií získať a vyťažiť čo najviac. Spolupracuje s jedným partnerom, ktorý mu dokáže zastrešiť viacero oblastí v rôznych segmentoch, pozná jeho prevádzky, a tak vie dokonale využiť potenciál na zefektívnenie ich chodu.

Tak ako aj na iné segmenty, rovnako na segment TFM vplývajú ekonomicko-politické okolnosti. V súčasnosti, keď pomaly odznievajú dozvuky koronakrízy, musíme čeliť vysokej inflácii, nárastu cien energií a energetickej kríze. Ako tieto faktory ovplyvňujú poskytovanie služieb TFM?

Musím povedať, že korona sa nás v oblasti správy budov až tak nedotkla. Paradoxne, mala pre nás aj pozitívny vplyv, keďže sme mohli vykonávať činnosti, ktoré by sme nemohli robiť pri plnej obsadenosti prevádzok.

V súčasnosti sme svedkami nastupujúcej energetickej krízy, ktorú vnímame ešte horšie ako koronakrízu, pretože ekonomicky zasahuje takmer všetky spoločnosti. Počas korony bolo možné nastaviť digitálne poskytovanie služieb, prácu z domu, avšak energetika sa suplovať nedá a má zásadný vplyv na fungovanie spoločností. A v tom vidím aj našu výhodu, pretože budovy neposudzujeme iba z hľadiska správy, ale aj z energetického aspektu, napr. pri znižovaní spotrieb, či  zefektívňovaní prevádzok.    

Témou rozhovoru sú súčasné trendy vo FM. Z povedaného vyplýva, že takmer určite ich poznačila energetická kríza. Aké teda podľa teba sú?

V súvislosti s energetickou krízou vidím trendy najmä v diverzifikácii energetického portfólia objektov. To znamená, že dnes sa pozeráme a posudzujeme technické zariadenia budov, ktoré boli inštalované pred krízou a napomáhali dodržiavať prevádzkový štandard budov. Dnes, počas energetickej krízy, zisťujeme, že náklady vynaložené na chod týchto energeticky náročných zariadení, sú extrémne. A tak uvažujeme nad tým, ako zlacniť ich prevádzku.

Máme dve možnosti. Buď zmeníme prevádzkové parametre, či režim zariadení, alebo ich musíme kompletne vymeniť. Našou snahou je v prvej fáze uprednostniť neinvestičné opatrenia. Snažíme sa zmeniť prevádzkové predpisy zariadení, či ich energetické režimy tak, aby došlo k zníženiu spotreby elektrickej energie. Ak to nie je možné zrealizovať, alebo ak takto získané úspory nie sú dostatočné, rozmýšľame, čo ďalej. V takýchto prípadoch navrhujeme stredno – až dlhodobé riešenia, ktoré nielen šetria náklady, ale aj naďalej kontinuálne zabezpečujú využitie objektu pre účely nájomcov. Nové zariadenia navrhujeme tak, aby spĺňali požadované normy a boli vysoko energeticky efektívne.

Sú klienti otvorení novým riešeniam a našim návrhom? Radi vedú dialóg, spolupracujú na hľadaní riešení, alebo sú skôr konzervatívnejší, to znamená, že majú svoju predstavu a ťažko sa jej vzdávajú? Aká je tvoja skúsenosť v rámci spolupráce s klientmi?

Klienti počúvajú a sú otvorení novým možnostiam. Problémom môže byť, že samotný proces rozhodovania a odsúhlasovania je často zdĺhavý. To je niekedy na škodu, pretože napríklad v oblasti znižovania spotreby energie, by mohli získať benefity v podobe úspory nákladov už oveľa skôr.

Čím to je spôsobené?

Možno obavou z budúcnosti. K rozhodovaniu pristupujú zodpovedne a prehodnocujú všetky možné aspekty. Avšak treba si uvedomiť, že vzhľadom k súčasnému dianiu vo svete, už asi môžeme zabudnúť na lacnú energiu, ktorou sme doteraz disponovali. A tak diverzifikácia v rámci energetiky v nasledujúcich rokoch bude veľmi významná a firmy sa na ňu musia pripraviť. Ak chcú uspieť a zachovať si svoju konkurencieschopnosť, budú musieť v najbližších mesiacoch a rokoch akceptovať investície v tejto oblasti.

Vedel by si uviesť nejaký príklad z praxe „success story“ klienta, ktorý akceptoval naše návrhy, úspešne prebehla realizácia a dnes môže vidieť konkrétne výsledky?

Medzi posledné „success stories“ určite patria projekty, kde sme realizovali návrh, inštaláciu a prevádzku fotovoltiky na streche objektu. V minulosti bola návratnosť fotovoltických projektov 10 rokov a viac. Dnes, keď čelíme energetickej kríze a rastu cien energie, je návratnosť výrazne nižšia. Pomohli sme niekoľkým klientom, ktorým sme vďaka fotovoltike pomohli znížiť odber elektrickej energie zo siete.

Okrem zníženia nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu, inštalácia fotovoltiky prináša klientom aj npvý biznis model v oblasti využívania vyrobenej energie z obnoviteľného zdroja. V rámci fotovoltických systémov často dochádza k produkcii prebytkov energie, ktorú je možné následne odovzdať do siete. Vďaka tomu môžu klienti okrem zníženia vlastných nákladov získať aj dodatočný zisk za odpredaj týchto prebytkov.

Je možné trendy v TFM predikovať do budúcnosti? Čo by podľa teba mali klienti robiť už dnes, aby sa na ne pripravili?

Veľkou témou posledných rokov je digitalizácia a čo najväčšia automatizácia v rámci FM. Našou výhodou je, že pôsobíme v rámci celého Slovenska. V Divízií FM pracuje viac ako 350 zamestnancov. Aj vďaka tomu využívame tzv. alokačný model prevádzky budov. Prostredníctvom celoslovenského pokrytia vieme pre klienta, v rámci jeho prevádzok v rôznych regiónoch, zastrešiť všetky činnosti FM, bez toho, aby on sám musel budovať vlastný tím, ktorý by tieto služby zabezpečoval. Je to pre neho  určite cenovo výhodnejšie, ako keby si musel všetky služby outsorsovať jednotlivo. 

V rámci digitalizácie je naším cieľom zdigitalizovať všetko, čo sa dá. Chceme, aby sa služby, ktoré na objektoch poskytujeme, evidovali sa elektronicky a mali svoju digitálnu stopu. K tomu nám slúžia rôzne CAFM systémy, ktoré spolu s tvorcami vyvíjame a samozrejme vytvárame si aj vlastné, ktoré uľahčujú prácu našim technikom. Naším interným cieľom je zbaviť sa do konca budúceho roka všetkých papierov, ktoré z legislatívneho hľadiska nemusíme archivovať.

Na záver by som rád spomenul ešte consierge službu, ktorá zatiaľ nie je na Slovensku v rámci FM vo veľkej miere využívaná. Služba prináša benefit hlavne pre zamestnancov klientov, ktorým poskytujeme služby FM. Hovorím napríklad o drobných službách – opravách, servisoch, či donáškovej službe, ktoré môžu byť v rámci spolupráce poskytované zamestnancom klienta.  

Späť