Späť

Zlúčenie spoločností Skupiny ENGIE: SKAL & CO a Službyt s TERMMING

S účinnosťou od 1.1.2024 sa spoločnosť SKAL & CO, spol. s r.o a Službyt, spol. s r.o zlúčia so spoločnosťou TERMMING, a.s., ktorá zároveň odo dňa účinnosti preberá všetky práva a záväzky za spoločnosti SKAL & CO, spol. s r.o a Službyt, spol. s r.o. 

Spoločnosť SKAL & CO, spol. s r.o so sídlom Mallého 977/58, 909 01 Skalica, IČO: 31 447 511 a Službyt, spol. s r.o so sídlom Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica, IČO: 34 101 772 zaniknú bez likvidácie a budú vymazané z Obchodného registra. 

Spoločnosť TERMMING, a.s. bude naďalej pokračovať a rozvíjať doterajšie aktivity zaniknutých spoločností v oblasti dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. 

Údaje platné od 1.1.2024: 

TERMMING, a.s.

Jarošova 2961/1

831 03 Bratislava 

  • IČO: 35 972 254
  • IČ DPH: SK2022102126
  • zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vložka č. 3779/B 

Korešpondenčné adresy pre zasielanie faktúr:

prevádzka Skalica: Mallého 977/58, 909 01 Skalica

prevádzka Senica: Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica 

Mailová adresa pre zasielanie faktúr:

faktury.termming.sk@engie.com 

Bankové údaje daných spoločností ostávajú bez zmeny.

Späť