Späť

Zlúčenie spoločností Skupiny ENGIE: KPT s ENERGY DISTRIBUTION

S účinnosťou od 1.1.2024 sa spoločnosť KPT, a.s. zlúči so spoločnosťou ENERGY DISTRIBUIOTN a.s., ktorá zároveň odo dňa účinnosti preberá všetky práva a záväzky za spoločnosť KPT, a.s. 

Spoločnosť KPT, a.s. so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 828 218 zanikne bez likvidácie a bude vymazaná z Obchodného registra. 

Údaje platné od 1.1.2024

ENERGY DISTRIBUTION a.s.

Jarošova 2961/1

831 03 Bratislava 

  • IČO: 47 608 919
  • IČ DPH: SK2023965944

Bankové spojenie
IBAN  SK46 1100 0000 0029 4823 6009

Späť