Späť

Začiatok vykurovacej sezóny

Bratislava, 28. september 2020

Spoločnosti Skupiny ENGIE*, ktoré prevádzkujú tepelné hospodárstva vo viacerých mestách a obciach na Slovensku, dnes (28. 9. 2020) zahájili vykurovaciu sezónu. Spoločnosti začali dodávať teplo na vykurovanie na základe aktuálnych klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva č.152/2005, § 1 Určený čas dodávky tepla, odsek 1.

Informácia o začiatku vykurovacej sezóny sa netýka odberateľov spoločnosti Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. a Termming, a.s. vo Veľkých Kapušanoch. S ohľadom na predbežnú predpoveď počasia by mohli obe tepelné hospodárstva mohli začať s dodávkou tepla v najbližších dňoch.


*Spoločnosti Skupiny ENGIE, ktoré prevádzkujú tepelné hospodárstva:

  • ENGIE Services, a.s.
  • LMT, a.s.
  • Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
  • Račianska teplárenská, a.s.
  • SKAL&CO, spol. s r.o.
  • Službyt, spol. s r.o.
  • Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
  • Termming, a.s.
Späť