Späť

Od januára 2021 bude Catherine MacGregor novou CEO Skupiny ENGIE

07.10.2020   |   #Aktuality #ENGIE vo svete

Bratislava, 5. október 2020


Správna rada vymenovala Catherine MacGregor za výkonnú riaditeľku ENGIE. Jej vízia transformácie a rozvoja ENGIE, jej medzinárodné skúsenosti, ako aj vodcovské a manažérske schopnosti, prispejú k dosiahnutiu strategických cieľov a smerovaniu Skupiny. 

Rozhodnutie, ktoré je účinné od 1. januára 2021, je výsledkom výberového procesu vedeného Jean-Pierre Clamadieu, Françoise Malrieu a členmi komisie Appointments, Compensation and Governance Committee. Vymenovanie Catherine MacGregor za člena predstavenstva Skupiny bude navrhnuté na schválenie počas Valného zhromaždenia akcionárov, ktoré sa uskutoční v roku 2021.

Catherine MacGregor v rámci svojho menovania vyhlásila: „Rada by som poďakovala členom Predstavenstva ENGIE za dôveru, ktorú do mňa vložili. Vážim si to, a zároveň to vnímam oko osobný záväzok. Som pripravená využiť svoje znalosti a skúsenosti z práce v rovnakom segmente a  spolupracovať s našimi tímami, aby sme spoločne dosiahli cieľ ENGIE, ktorým je urýchlenie transformácie v energetike.“

Catherine MacGregor

48-ročná Catherine MacGregor je absolventkou École Centrale Paris. Svoju kariéru začala v spoločnosti Schlumberger v roku 1995, kde počas 23 rokov pracovala na viacerých významných medzinárodných pozíciách, ako Riaditeľka HR pre celú Skupinu či Riaditeľka strategických aktivít spoločnosti. V rokoch 2013 až 2016 pôsobila ako Prezidentka pre Európu a Afriku. O rok neskôr bola povýšená na Prezidentku Drilling Business a pôsobila v Londýne.

V lete 2019 sa rozhodla pokračovať v kariére v energetickom segmente. Stala sa členkou Výkonného výboru Skupiny TechnipFMC a osobne viedla onshore a offshore inžinierske a stavebné aktivity Technip Energies.

Späť