Späť

Za zníženie cien tepla v Starom Meste a v Ružinove zaplatia aj obyvatelia ostatných mestských častí

Zníženie cien tepla v Starom Meste a v Ružinove, v prípade uzatvorenia kontraktu so štátnou spoločnosťou MH Teplárenský holding (MH TH), zaplatia v konečnom dôsledku aj obyvatelia iných mestských častí Bratislavy. V prípade prevzatia prevádzky sekundárnej tepelnej infraštruktúry MH TH sa totiž náklady na jej prevádzku nestratia, ale budú prenesené na existujúcich odberateľov MH TH v iných mestských častiach Bratislavy.

MH TH dnes dodáva teplo v rôznych bratislavských MČ, napríklad aj v Karlovej Vsi, či v Dúbravke, a to   za jednu spoločnú cenu. Súčasná legislatíva pritom umožňuje stanoviť ceny tepla v Bratislave podľa mestských častí. Má to tak spoločnosť Termming, a.s. zo Skupiny ENGIE, či Veolia.

MH TH používa jednu cenu pre celú Bratislavu, pričom sa dodávka uskutočňuje z dvoch samostatných okruhov, Východ a Západ. Jedna cena spôsobuje, že náklady vynaložené v jednej mestskej časti (MČ) znášajú aj obyvatelia v iných MČ.  Ak by poslanci MČ Ružinov a MČ Staré Mesto odhlasovali osobitným zreteľom (priamym zadaním) zmluvu s MH TH na 20 rokov, zvýšia tak náklady na teplo pre občanov v iných MČ.

Podľa prepočtov Skupiny ENGIE, ktorá aktuálne dodáva teplo v Ružinove a v Starom Meste by sa náklady MH TH prenájmom zariadení v týchto MČ zvýšili o 1,8 milióna EUR. To znamená, že túto sumu  by zaplatili odberatelia v ostatných MČ Bratislavy. S prevádzkou kotolní a sekundárnych rozvodov sú totiž spojené náklady, ktoré bude znášať každý prevádzkovateľ.

Zároveň MH TH vo svojej ponuke garantuje v zásade jediné. A to, že cena pre odberateľov v Ružinove, či Starom Meste bude taká, ako inde v Bratislave. Aká však bude a ako sa bude vyvíjať definované nie je. A keďže nie sú jasné kritériá, nebudú môcť mestské časti odkontrolovať, či navýšenie cien v budúcnosti bude len z dôvodu nárastu cien palív, alebo budú v tom aj iné faktory.

Aj preto zdôrazňujeme, že jediným v súčasnosti správnym a transparentným riešením je verejná súťaž viacerých uchádzačov, ktorá dokáže vygenerovať najvýhodnejšie podmienky pre odberateľov.

Späť