Späť

Vyzývame štátny MH Teplárenský holding, aby nešíril nepravdy o cene tepla. Starostovia si ich osvojujú a zavádzajú verejnosť.

Starostka MČ Staré Mesto Aufrichtová a starosta MČ Ružinov Chren boli podľa dostupných informácií vovedení do omylu a krátko pred voľbami, zrejme nevedome, zavádzajú svojich občanov v súvislosti  s účtami za teplo. Dezinformácia vychádza z iniciatívy bývalej BAT-ky (Bratislavskej teplárenskej, a. s.), zlúčenej do spoločnosti MH Teplárenský holding (MH TH). Ten síce deklaruje súčasné nižšie ceny za teplo, avšak nepovedal celú pravdu o zvýšených nákladoch pre všetkých aktuálnych koncových odberateľov aj v iných bratislavských mestských častiach v prípade, keby získal do prevádzky sekundárne rozvody tepla v Starom Meste a v Ružinove.

Pre faktickú korektnosť predvolebných kampaní, ako aj konkurenčného boja v energetike, preto vyzývame štátnu spoločnosť MH TH, aby ďalej nezavádzala verejnosť, ani zástupcov mestských častí v Bratislave nereálnym porovnaním cien tepla, ktoré evokuje fikciu najvýhodnejšej ponuky.  

Predvolebná kampaň o nižšiu cenu za teplo –  protežovanie konkrétneho dodávateľa

Starostami prezentované prepočty, ktoré majú priniesť úsporu, počítané na základe zavádzajúcej ponuky od  BAT-ky (MH TH) nie sú reálne. Vo vyjadreniach obhajcov priameho zazmluvnenia bez transparentnej súťaže už zaznelo mnoho odborných a faktických nepresností. Celkovo vyznievajú v prospech MH TH, ktorého vykresľujú ako dominantného výrobcu a dodávateľa tepla v Bratislave a ostatné subjekty nálepkujú ako “zbytočných sprostredkovateľov”, či dokonca “priekupníkov” tepla s maržou 19 – 26 %. Hovoríme napríklad o nadnárodných koncernoch, ktoré si údajne “nabaľujú vrecká na úkor obyvateľov”. Tieto absurdné tvrdenia, na úrovni lacného populizmu, vieme vyvrátiť faktami o trhu s výrobou a dodávkou tepla v Bratislave.

Fakty do diskusie o tepelnej energetike v Bratislave:

  1. Štátna MH TH nie je jediným výrobcom tepla, ktorý dodáva teplo v Bratislave, ale na väčšine dodávky tepla pre Ružinov a Staré Mesto sa podieľajú spoločnosti Veolia, Slovnaft, OLO a aj samotná skupina ENGIE. MH TH teda tiež nakupuje teplo od rôznych externých spoločností.
  2. Z dodaného množstva tepla od MH TH pre Ružinov predstavuje ich vlastná výroba len približne 20 %. To je porovnateľný podiel ako pre Ružinov vyrába Prvá ružinovská spoločnosť (PRS), člen Skupiny ENGIE. Je potom aj MH TH len zbytočný sprostredkovateľ s maržou 26 %?
  3. Skupina ENGIE nie je priekupník, ale výrobca a distribútor s plnou zodpovednosťou za kvalitu dodávky tepla voči koncovým odberateľom. V 20 tepelných hospodárstvach na Slovensku vyrába teplo v 455 tepelných zdrojoch (kotolniach) a prevádzkuje 164 km rozvodov.  Ročne predá viac ako 570 tisíc MWh tepla.
  4. Jednoducho dokázateľné klamstvo je aj tvrdenie, že PRS v Ružinove neinvestovala do opráv a modernizácie sekundárnych rozvodov. Pravda je taká, že za obdobie trvania zmluvy v Ružinove už spoločnosť do tepelného hospodárstva preinvestovala viac ako 9 miliónov EUR.
  5. V mestskej časti Staré mesto, spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE vyrába teplo na úrovni 53 % zo svojho predaja. Čiže nie je priekupník, ale výrobca pre koncových odberateľov.
  6. Podporovatelia priameho zadania štátnemu MH TH odmietajú realizovať súťaž s tým, že údajne trvá 4 až 5 rokov a stojí zbytočných 100 tisíc EUR. Faktom je, že súťaž, ktorá jediná prinesie najlepšiu ponuku pre obyvateľov, je zrealizovateľná za podstatne kratšiu dobu a pri podstatne nižších nákladoch. Zúčastniť sa súťaže úplne prirodzene môže aj preferovaná MH TH a svoju ponuku tak nielen zreálniť, ale aj porovnať s konkurenčnými.
  7. Je zavádzajúce tvrdiť, že PRS platí za prenájom rozvodov v Ružinove ročne len 1 Euro. Súčasťou zmluvy s mestskou časťou je od začiatku aj nepeňažné plnenie zo strany PRS, ktoré zahŕňa popri výrobe a dodávke tepla aj vysoko stratové aktivity správy obecných priestorov. Starosta Ružinova doteraz nikdy výhodnosť zmluvy či kvalitu dodávanej služby pri výrobe a dodávke tepla nenamietal. Zároveň MČ na dividendách získava 60 tis. euro ročne.
  8. Považujeme za mimoriadne nebezpečné, že de facto monopolizácia tepelnej energetiky je podporovaná aj v súčasnosti, kedy smerovanie v EÚ je zamerané na otvorenosť v energetike a transparentné trhové prostredie.
  9. ENGIE je globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetiky s ročným obratom 57,9 miliárd EUR (2021).  Na Slovensku pôsobí dlhodobo a na rozdiel od štátnej MH TH (známejšej ako BAT), za ten čas nečelila žiadnym kauzám či podozreniam z nehospodárneho nakladania s majetkom.

„Dôrazne sa ohradzujeme proti neférovému nálepkovaniu. Skupina ENGIE je výrobca a  distribútor tepla, ktorý nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku zamestnáva viac ako 700 ľudí a ročne preinvestuje do modernizácie desiatky miliónov eur. ENGIE patrí k svetovým lídrom v poskytovaní energetických služieb. Všade, kde pôsobíme, konáme v súlade s lokálnou legislatívou a medzinárodnými štandardami,“ hovorí Roman Doupovec, riaditeľ ENGIE Services.

Priame zákazky na 20 rokov ako slovenský štandard?

Už dnes je z vyjadrení (MH TH) zrejmé, že v jej snahe ovládnuť tepelnú energetiku priamymi zadaniami nejde „len“ o Bratislavu. Hrozí situácia, že z predvolebnej Bratislavy vznikne precedens a odstraňovanie  konkurentov na teplárenskom trhu, v prospech štátnej spoločnosti MH TH, sa rozšíri aj do ďalších slovenských miest.  V rámci spôsobu obstarávania služieb v hodnote stoviek miliónov EUR by v mene transparentnosti išlo o návrat späť o desiatky rokov. 

“Máme za to, že k tomu, čo sa aktuálne deje, by mali dať svoje stanovisko aj relevantné orgány. Aj preto sme o preskúmanie tohto postupu požiadali NKÚ, ÚVO a PMÚ,” uzatvára Roman Doupovec. NKÚ aj Ministerstvo financií SR pritom už v minulosti kritizovali a usmerňovali samosprávy v súvislosti s mylným nadužívaním osobitného zreteľa, ktorým sa dnes starostovia chystajú uzavrieť miliónové zmluvy bez súťaží.

Späť